Näyttelyistä tietoa, taitoa ja lukuvinkkejä!
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50 (Valtatie 26)
03601
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirjastonhoitaja Ulla Rastas
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena
on lasten ja nuorten monipuolisten medialukutaitojen kehittäminen tuomalla esille kirjastoaineistoa monipuolisesti opetuksellisten näyttelyiden ja tapahtumien avulla. Tavoitteena on myös elävöittää lasten- ja nuortenkirjaston toimintaa sekä lisätä koululuokkien kirjastokäyntejä ja ylläpitää lasten ja nuorten lukuharrastusta.

Pääasiallinen kohderyhmä:
Hanke kohdennetaan päiväkoti- ja kouluryhmille.

Toteutus
Projektin aikana suunnitellaan 3 erilaista opetuksellista näyttelyä, joiden teemoina ovat lapsia ja nuoria kiinnostavat aiheet. Lapset ovat itse ehdottaneet poliisin toiminnasta kertovaa näyttelyä, johon on helposti yhdistettävissä esim. salapoliisi- ja jännityskirjallisuus. Näyttelyistä yksi suunnataan ensisijaisesti päiväkodeille, yksi ala-astelleille ja yksi ylä-asteelle ja lukiolle.

Näyttelyissä esitellään kunkin teeman mukaisia aineistoja sekä internetsisältöjä ja niitä tehostetaan teeman mukaisilla somistuksilla ja näyttelyteksteillä. Internetsisältöjen tutustumiseen kehitetään tehtäviä, joilla oppilaita ohjataan arvioimaan mm. sisältöjen luotettavuutta ja laatua.

Kirjastonhoitaja järjestää ohjattuja esittelyjä päiväkotiryhmille ja koululuokille. Esittelyissä vinkataan myös ko. teemoihin liittyviä kirjoja ja muita aineistoja. Näyttelyvierailun aikana oppilaat saavat askarrella itselleen pienen muiston kirjastokäynnistä. Näyttelyiden teemoista kirjoitetaan juttuja paikallislehtiin tavoitteena saada kirjastolle positiivista julkisuutta.

Kunkin näyttelyn yhteydessä järjestetään ko. näyttelyn teemaan liittyvä tapahtuma, jonka vetonaulana käytetään teeman aihealueeseen liittyvää asiantuntijaa, joka kiinnostaisi laajempaakin kirjastoasiakaskuntaa.

Yhteistyökumppaneina ovat päiväkodit, koulut, lasten ja nuortenkirjastoraati; somisteiden ja asiantuntijoiden osalta esim. Karkkilan Työväen Näyttämö ja paikalliset yhdistykset.

Aikataulutus:
1. Näyttelyaiheiden kartoitus kevät- kesä 2013 (esim. mistä aiheista saatavissa helposti somisteita).
2. Aiheiden päättäminen yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa alkusyksyllä 2013.
3. Toteuttaminen 31.12.2014 mennessä.

Näyttelyiden suunnittelu ja toteuttaminen dokumentoidaan myöhempää käyttöä varten. Toteutettuja näyttelyitä ja tapahtumia on tarkoitus toteuttaa projektin jälkeenkin. Dokumentoinnin pohjalta on myöhemmin helpompaa suunnitella lisää näyttelyitä tapahtumineen.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Yhteistyökumppaneina ovat päiväkodit, koulut, Karkkilan kirjaston lasten ja nuortenkirjastoraati; somisteiden ja asiantuntijoiden osalta esim. Karkkilan Työväen Näyttämö ja paikalliset yhdistykset.

Aiemmat hankkeet: 

Toteutimme keväällä 2011 Karkkilan kirjastossa pienen pääsiäisperinnenäyttelyn, jossa oli esillä perinteisiä karjalaisia virpoja, vanhoja pääsiäiskortteja sekä noita-akkoja, joita keräilimme ystäväpiiristämme. Kutsuimme päiväkodit tutustumaan tähän pieneen näyttelyymme sekä kuulemaan kirjavinkkejä liittyen mm. pääsiäiseen ja noitiin. Päiväkodit tulivatkin lähes kaikki katsomaan näyttelyämme ja samalla lainasivat aiheeseen liittyviä kirjoja. Tästä hyvästä kokemuksesta lähti kehittymään sitten tämä hankeidea.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi