Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Yhteyshenkilön nimi : 
Sini-Vuokko Kiuas
Puhelin : 
0405798864
Sähköposti : 
sini.kiuas@gmail.com
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy eniten elinikäiseen oppimiseen (teema 3). Tavoitteena on luoda yhteistyötä Hämeenlinnan maahanmuuttajayhteisöjen naisten kanssa, hakea ja kokeilla dialogisten tilaisuuksien ideoita. Kyse on myös aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta tukevasta toiminnasta (teema 2). 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston johtoryhmä seuraa hanketta ja hankkeeseen osallistuneiden palautetta otetaan huomioon pitkin hanketta.
Arvionnin määrällinen mittari 1: Dialogisten tilaisuuksien määrä verrattuna hanketta edeltävään aikaan
Arvioinnin määrällinen mittari 2: Dialogisiin tilaisuuksiin osallistuneiden määrä

On huomattava, ettei hankkeen vaikuttavuutta voi kokonaan arvioida osallistujamäärillä. Esimerkiksi pajoihin on laitettava maksimiosallistujamäärät, jotta osallistuminen ja ohjaaminen on miellyttävää. Dialogisten tilaisuuksien kokeilujen osallistujamäärät eivät nekään ole itse tarkoitus.

Tärkeimmät mittarit ovat laadullisia: pitkällä aikavälillä voidaan vastata nykyistä paremmin maahanmuuttajanaisten dialogisten tilaisuuksien tarpeisiin. Kirjastolle vaikuttavinta antia hankkeessa voi olla se tieto, jonka maahanmuuttajanaiset antavat itsestään asiakasryhmänä kirjastolle.

Kuvaus : 

Ensimmäisessä vaiheessa kirjasto järjestää maahanmuuttajanaisille ja kantasuomalaisille naisille yhteisiä luovan kirjoittamisen ja palvelusuunnittelun pajoja, jälkimmäisten malli on lainattu Århusin Design thinking for libraries -työkalupakista. Pajapäiviä on yhteensä 10. Kussakin päivässä on eri osallistujat.

Toisessa vaiheessa järjestetään ”kuuden kielen asiantuntijat” -idealla tilaisuus. Mukana on kirjastolainen ja kuuden kieliryhmän naisia apunaan tulkit. ”Kuuden kielen asiantuntijat” -osiossa äänen saavat arabian, persian, somalin, venäjän, kurdin ja swahilin kieltä puhuvat naiset. Heidän on havaittu osallistuvan lähinnä suomen kielen opetusryhmissä vieraillessaan kirjaston aktiviteetteihin. "Kuuden kielen asiantuntijoiden" tilaisuudessa kommentoidaan aiemmin esille tulleita ideoita ja haetaan uusia, minkä jälkeen kaikki dialogisten tilaisuuksien ideat siirretään kirjaston pohdintaan.

Hankkeen kolmatta vaihetta varten kirjasto valitsee kokeiltavimmat ideat ja järjestää 10 tilaisuutta niiden pohjalta. Kussakin tilaisuudessa on mukana maahanmuuttajanaisvieras, joka tuo arvovaltaa tilaisuudelle ja jonka oletetaan olevan kirjailija tai jonkun muun taiteen alan tekijä.

Maahanmuuttajanaisten dialogisten tilaisuuksien ideat saattavat koskea kirjaston kirjaston kaikkia asiakasryhmiä. Tätä mahdollisuutta ei rajata pois.

Aikataulusuunnitelma

Kesä 2018:
Pajojen tiedotus, ohjaajan hankinta, pajojen aikataulutus ja osallistujien hankinta.

Syksy 2018:
10 x pajapäivää

Kevät 2019:
”Kuuden kielen asiantuntijat” -arviointi ja dialogisten tilaisuuksien ideoiden jatkokehittely.

Kevät 2019 - Syksy 2019:
10 x maahanmuuttajakirjailijavierailu ideoiden testaustilaisuuksien yhteydessä

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenlinnan maahanmuuttajapalvelut, yhdistykset, Setlementti, Akateemiset naiset ry., SPR-vapaaehtoiset jne. auttanevat osallistujien löytämisessä, koska yhteistyö on toiminut.
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000