Nettielämää - turvallisesti ja järki mukana
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastopolku 2
05800
Kirjaston puhelin : 
019 4592422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Piironen
Puhelin : 
019 4592427
Sähköposti : 
sari.piironen@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Parantaa asiakkaiden tietoisuutta mm. tietoturvallisuudesta ja digitaalisesta lukutaidosta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärä

Tilaisuuksissa heränneen keskustelun määrä ja laatu

Kuvaus : 

Internetin ja erilaisten ohjelmien ja sovellusten käyttö lisääntyy koko ajan. Ihmisten ymmärrys tämän uuden media-ajan mukanaan tuomista seikoista kuten selviytymisestä informaatiotulvassa ei kuitenkaan ole kasvanut tarpeeksi nopeasti. Moni ei esimerkiksi ymmärrä, ettei kaikki internetistä löytyvä tieto ole totta. Lähdekritiikkiä pitäisi opetella enemmän. Taidot oikean ja tarpeellisen tiedon löytämiseen internetin viidakoista ovat puutteelliset.

Tämä ei koske vain vanhempaa sukupolvea vaan myös nuorisolla taidoissa on parantamista. Googlettaminen ei ole ainoa ja paras keino tiedon etsimiseen. Jokaisen medialukutaidoissa on kehitettävää.  Nettietiketti vaatii opastusta eli kuinka netissä käyttäydytään , esim. ymmärrys siitä, mitä kaikkea itsestään kannattaa kertoa netissä tai mitä kuvia on järkevää ladata internettiin.

Hankkeen tavoitteena on kutsua Hyvinkäälle asiantuntijoita puhumaan tietoturva-asioista, sosiaalisesta mediasta, medianlukutaitoista yms. Osa tilaisuuksista pidettäisiin kirjastossa ja ne olisivat avoimia kaikille. Veisimme asiantuntijoita myös toisen asteen kouluihin ja yläkouluihin puhumaan nuorille kyseisistä asioista.

Hankeavustus käytetään asiantuntijoiden palkkioihin ja matkakuluihin. Avustusta voidaan käyttää myös muihin mahdollisiin hankkeesta koituviin kuluihin. Kirjaston oma osuus koostuu pääasiassa henkilökunnan palkkakuluista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hyvinkääläiset toisen asteen koulut ja yläkoulut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Nettielämää-hankkeen tarkoituksena oli tarjota kirjaston asiakkaille mahdollisuus oppia lisää mm. tietoturvallisuudesta, nettietiketistä ja lähdekritiikistä. Halusimme antaa kaikenikäisille asiakkaillemme tilaisuuden tutustua näihin seikkoihin. Lisäksi halusimme opettaa hyvän ja tehokkaan nettielämän sääntöjä myös nuorille. Luennoitsijat olivat alansa huippuasiantuntijoita.

Keväällä 2016 Hyvinkään pääkirjastossa kävi 12.4. Petteri Järvinen puhumassa arjen tietoturvasta pääasiassa senioreista koostuneelle yleisölle. Nettipoliisi Jarno Saarinen puolestaan piti 21.4. kolme samansisältöistä oppituntia aiheesta Nuoret ja nettirikollisuus. Tilaisuuksiin kutsuttiin paikalle kuusi 7-luokkaa ja sen lisäksi paikalla oli yksittäisiä muita kuuntelijoita.

Syksyllä 2016 Hyvinkään pääkirjastossa järjestettiin kolmen ilta-aikaan olleen luentokerran sarja. 28.9. nettielämän asiantuntija Anne Rongas puhui otsikolla Some osa arkeamme - valloittava vai valloittaja. 24.10. puhujana oli tietokirjailija ja VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku. Hänen aiheenaan oli Miten tieto- ja kyberturvallisuuden pitäisi näkyä arjessa? Ja 30.11. Sara Sintonen oli puhumassa digitaalisesta lukutaidosta. Kaikki luennot olivat hyvin mielenkiintoisia, vaikka kuulijoita olisi paikalla saanut olla enemmänkin. Näiden lisäksi Anne Rongas kävi vielä 29.11. puhumassa Hyria-ammattikoulussa muutamalle luokalliselle 1. ja 2. vuoden opiskelijoita sekä tietoturvasta että somen hyötykäytöstä opiskelussa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Luennoilla paikalla olleet vaikuttivat hyvin kiinnostuneilta ja niissä heräsi paljon keskustelua. Myös nuoret saivat uskoakseni paljon irti heille tarjotuista tilaisuuksista. Myös jonkin verran kirjaston omaa henkilökuntaa osallistui osaan tilaisuuksista ja he saivat lisää työkaluja vastata asiakkaiden aiheisiin liittyviin kysymyksiin ja tarpeisiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 537
Oma rahoitus yhteensä: 
€537
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
260henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000