'Nettipehtoorit' kylien tukena
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 23
62100
Kirjaston puhelin : 
06-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Koivusalo, Hilkka
Puhelin : 
044-4384570
Sähköposti : 
hilkka.koivusalo@lapua.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on perustaa ja kouluttaa Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan sivukylille, joilla ei kirjastoa ole , vapaaehtoispohjalta toimiva 'nettipehtoori'-verkosto. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuudet ja osallistujat

Kuvaus : 

Hankkeen tavoite on perustaa ja kouluttaa Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan sivukylille, joilla ei kirjastoa ole , vapaaehtoispohjalta toimiva 'nettipehtoori'-verkosto. 'Nettipehtoori'-hanke toteuttaa osaltaan periaatetta, jolla pyritään viemään yhteiskunnan palveluita  kyliin.  Nyt on kyse informaatioyhteiskunnan taidoista ja niiden viemisestä myös sivukyliin.  Maalaiskuntien ja -kaupunkien sivukylissä asukkaiden atk-taidot saattavat  edelleen olla  vajavaiset  esim. maanviljelijöillä, ikäihmisillä tai muilla,  jotka eivät ole, eri syistä johtuen,  tietokoneeseen koskeneetkaan tai käyttäneet konetta vain vähän. Kuitenkin suuri osa virallisistakin palveluista toimii  jo  verkossa esim. kelan palvelut, verotoimistojen palvelut,  eu-palvelut, kirjastopalvelut ja pankkipalvelut. Ainoat  pankit löytyvät usein vain kuntien keskustasta. Verkkoasioinnin osaaminen ja hallinta voi tuntua aloittelijasta vaikealta. 'Nettipehtoorit' auttaessaan voivat näin toimia myös syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä.

Jos oma tietokone on hankittu, käyttöongelmien ratkaiseminen helpottuu, kun apu ratkaisuun on saatavissa läheltä. Ongelmia voivat olla esim. , että  koneen päivitykset eivät onnistu,  tabletteja ei osata ottaa käyttöön, tai uuden koneen asetukset eivät osu kohdalleen.

Lapuan, Alajärven ja Kuortaneen sivukyliin perustetaan ja koulutetaan, vapaaehtoispohjalta,  nettipehtoori-verkosto. Nettipehtooria etsitään jokaiseen sivukylään, Lapualle 12:een Alajärvelle 20:een ja Kuortaneelle  11:een kylään.

Koulutus aloitetaan 2015  syyskuun alussa, kunnassa kerrallaan.  Koulutuksen jälkeen nettipehtoorit osaavat  auttaa alueensa asukkaita tietokoneen käyttöön  ja tietoverkkoon  liittyvissä käytännön ongelmissa tai  uuden tietokoneen hankinnassa ja asennuksissa sekä opastaa  erilaisten verkkopalveluiden käytössä. Nettipehtoorien  ei tarvitse tietää kaikkea, vaan kirjastot toimivat tukena nettipehtoorien kohdatessa ongelmia,  joita eivät osaa ratkaista.

Nettipehtoorien kouluttajaksi palkataan alan asiantuntija tai asiantuntijoita. Myös alan opiskelijoita voidaan hyödyntää koulutuksessa. Koulutusaikaa varataan 3 päivää kuntaa kohti tai tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan syys-lokakuussa 2015. Varsinainen nettipehtoorien toiminta alkaa keväällä 2016. Hankkeen kustannuksia ovat kouluttajien palkkaaminen, heidän matkakulunsa, koulutustilojen vuokrat,  pehtoorien käyttöön hankittavat  mahdolliset lisälaitteet, hankkeen ilmoituskulut, sekä henkilökunnan työaika-  ja toimistokulut.

Kirjastotoiminnan tavoitteena on informaatiolukutaidon edistäminen,  joten on tarkoituksenmukaista, että kirjastot toimivat nettipehtoorien koulutuksen järjestäjänä,  hankkivat kouluttajat  ja tarjoavat  tarvittaessa koulutustilat  ja -laitteet pehtoorien opetusta varten . Kirjaston henkilökuntaa osallistuu koulutukseen voidakseen jatkaa toiminnan koordinointia hankkeen loputtua.

Nettipehtooreiden opetuskäyttöön hankitaan kannettavia tietokoneita 1 kpl / kunta ja /tai 2 tablettia /kunta. Tabletteja voidaan jatkossa antaa myös lainaksi.

Kirjastoilla  on tässä yhteydessä hyvä tilaisuus markkinoida ja opastaa myös kirjastopalveluiden käyttöä  tai verkkotiedonhakujen tekoa  ja opastaa uusien aineistojen kuten e-kirjojen lainauksessa. 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alajärven kaupunginkirjasto. Kuortaneen kunnankirjasto, Lapuan kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kyronlahti, Tarja. Alajärven kaupunginkirjasto,

Hemminki, Helinä, Kuortaneen kunnankirjasto

Hakala, Marita, Lapuan kaupunginkirjasto

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

"Nettipehtoorit kylien tukena" -hankkeen tavoitteena oli perustaa ja kouluttaa Alajärven, Kuortaneen ja Lapuan sivukylille ja syrjäseuduille Nettipehtoori -verkosto. Hanke toteutettiin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopettaja Ari Haasion kanssa. Mukana olivat myös Alajärven ja Kuortaneen kirjastot. Kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoita koulutettiin opastamaan tulevia nettipehtooreita. Tehokkaasta  markkinoinnista huolimatta yhtään  "nettipehtooria" ei ilmoittautunut tehtävään. Kirjastot olisivat olleet nettipehtoorien tukena ja koordinoineet tehtävää mm. hankkimalla laitteita opastukseen.

Hankesuunnitelmaa muutettiin siten, että SEAMK:n koulutetut opiskelijat kiertävät kirjastoautojen mukana kylillä ja tarjoavat opastusta. Samalla haettiin hankkeelle jatkoaikaa. Lapualla nettipehtoorit jalkautuivat sivukylien viidelle kouluille, joissa tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua luentoon. Luennon sisältö oli Internetin mahdollisuudet ja vaarat sekä netissä pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö. Lehti-ilmoituksissa korostettiin mahdollisuutta tuoda oma laite, älypuhelin tai tabletti mukanaan.Tämäkään mahdollisuus/vaihtoehto ei tuonut kiinnostuneita mukaan.

Syksyllä 2017 yksi koulutetuista SEAMK:n opiskelijoista oli työharjoittelussa Lapuan kaupunginkirjastossa. Hän jalkautui Alajärvelle, Kuortaneelle ja Lehtimäelle, apunaan kaksi atk -henkilöä näistä kunnista. Lapualla digiopastus toteutettiin valtakunnallisen SeniorSurf -tapahtuman yhteydessä. Nämä digi -opastustilaisuudet onnistuivat parhaiten ja opiskelijan sekä saadun palautteen mukaan olivat todella hyödyllisiä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vapaaehtoista ilmaistyötä  "nettipehtoorina" atk-alalla sivukylille tai syrjäseuduille ei ole tarjolla tai sitä ei tämän hankkeen vaikutusalueelta löytynyt. Uskoisin, että digi -opastusta tarvitaan, mutta sen toteuttamiseen ainakin Lapualla panostetaan kirjastossa, jossa avainroolissa ovat asiakaspalvelua hoitavat kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaiset. Pyrimme myös tavoittamaan  SeniorSurfiin paikallisia eläkeläisryhmiä mm. Pop seniorit ja Kristilliset eläkeläiset. Hankkeen myötä saimme kuitenkin tehtyä kaikkiin kolmeen kirjastoon laitehankintoja mm. tabletteja, dataprojektorin, kuulokkeet ja digikameran.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 140
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 010
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 784
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 250
Muualta saatu avustus: 
€12 000
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000