Nilakan omatoimikirjastot
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keiteleen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 6, Koulutie 1
72601
Kirjaston puhelin : 
040 764 9927
Kirjaston sähköposti : 
keitele.kirjasto@keitele.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ketle
Y-tunnus : 
0170 773-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tyni
Puhelin : 
040 764 9904
Sähköposti : 
sirpa.tyni@keitele.fi
Hankkeen tavoite: 

Tässä hankkeessa haetaan hankerahaa omatoimikirjastojen toiminnan aloittamiseksi kaikissa neljässä kunnassa. Pielaveden kirjastossa on valmius jo olemassa ja Keiteleellä osittain, mutta Tervosta ja Vesannolta valmiudet puuttuvat. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

???

Kuvaus : 

Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto selvittivät vuosina 2014-2015 Nilakan kuntaliitosmallia, jossa neljän kunnan liitoksella oltiin tavoittelemassa virtuaalikuntamallia: yhä sähköisempää peruspalvelujen tuotantoa ja tarjontaa kasvavalle toiminta-alueelle. Kuntaliitoksen edistäminen laitettiin jäihin syksyllä 2015. Nilakan selvitystyöstä jäi kuitenkin elämään yhteistyömalli kirjastojen välille: henkilöstön ristiinkäyttö, osaamisen kierrättäminen sekä yhä saavutettavammat palvelut kirjastojen käyttäjille sähköisten välineiden kautta. Keiteleen kunta on jättänyt hankehakemuksen Maa- ja metsätalousministeriölle Virtuaalikirjastopilotista Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kuntien välillä. Virtuaalikirjastopilotilla testattaisiin mallia, jossa asiakas henkilöstöttömässä kirjastossa, ns. omatoimikirjastossa tai kotonaan, voi olla yhteydessä mihin tahansa neljän kunnan päivystävään kirjastoon videoteitse, chatillä tai saada apua kirjastokäyntiinsä kirjanavigaattorista. Virtuaalikirjasto mahdollistuu vain siten, että kaikissa neljässä kunnassa on käytössä omatoimikirjasto. Tässä hankkeessa haetaan hankerahaa omatoimikirjastojen toiminnan aloittamiseksi kaikissa neljässä kunnassa. Pielaveden kirjastossa on valmius jo olemassa ja Keiteleellä osittain, mutta Tervosta ja Vesannolta valmiudet puuttuvat. Hankkeen tausta liittyy väheneviin resursseihin kuntapalvelujen järjestämisessä ja toisaalta kuntalaisten osaamisen, halun ja vaateiden lisääntymiseen palvelujen saamiseksi aika- ja paikkariippumattomasti sähköisiä välineitä hyödyntäen. Virtuaalikirjasto mahdollistaisi uusille käyttäjäryhmille entistä helpomman pääsyn kirjaston aineistojen ja asiantuntijapalvelujen piiriin. Nilakan kirjastotoimeen luotava sähköinen palveluportaali loisi uudenlaisen työkalu- ja toimintamallin, jota voitaisiin käyttää valtakunnallisesti kirjastopalvelun uudistamiseen, kehittämiseen ja tehostamiseen. Seitsemän kaupungin- ja kunnankirjaston muodostama Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko laajentuu vuoden 2016 aikana. Tervon ja Vesannon kunnankirjastot liittyvät kirjastoverkkoon. Iisalmen kaupunginkirjasto on jättänyt AVI:lle hankehakemuksen, jossa Rutakon nykyiset jäsenet hakevat avustusta laajenemisen edellyttämien kokoelmien, palveluiden, logistiikan ja tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Verkossa on erikokoisia kirjastoja ja etenkin liitoksen jälkeen välimatkat verkon sisällä kasvavat. Hankkeen avulla halutaan arvioida kirjastoverkon käytänteitä ja tarvittaessa uudistaa niitä. Pohjois-Savon Ely-keskuksessa on sisällä Kehitysyhtiö SavoGrown jättämä hanke Palvelu tulevaisuuteen – eMaaseutu. Hankkeen tavoitteena on vuosina 2016-2018 käynnistää sähköisten palvelujen tuotanto Pohjois-Savossa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Mikäli hanke toteutuu, se voi olla osaltaan auttamassa virtuaalikirjastopilotissa mm. yhteistyöyritysten löytämisessä virtuaalikirjastotuotekehitysprojektissa sekä henkilöstön ja käyttäjien kouluttamisessa uusien sähköisten työvälineiden käyttöönotossa. Kunnat hakevat Kunteko-hankkeen kautta sparraus- ja työnohjausapua kuntien toimintakulttuurien harmonisoimiseen kirjasto- ja kulttuuritoimissa sekä työnohjauksen ja muutosjohtamisen avuksi toimintamallien uudistukseen sekä uusien sähköisten työkalujen käyttöönottoon. Hakijoilla ei ole tietoa, että vastaavaa kuntien välistä kirjastopalvelun sähköistämistä tai valtakunnallisen toimintamallin kehitystyötä maaseutukirjastojen tarpeiden ja resurssien lähtökohdista olisi käynnissä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnankirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pielaveden kunnankirjasto, Laurinpurontie 14, 72400 Pielavesi Tervon kunnankirjasto, kj. Tiina Pulkkinen, p. 044 749 9316 Vesannon kunnankirjasto, kirjastosihteeri Sirpa Jäntti, p. 050 387 9968

Aiemmat hankkeet: 

Omatoimilainaus Ylä-Savon kirjastoissa. Päätös ISAVI/3878/07.03.08/2014

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tässä hankkeessa haettiin hankerahaa omatoimikirjastojen toiminnan aloittamiseksi neljässä kunnassa, jolloin mahdollistuisi ns. virtuaalikirjastotoiminta kuntarajojen yli. Pielaveden kirjastossa oli valmius jo olemassa ja Keiteleellä osittain, mutta Tervosta ja Vesannolta valmiudet puuttuivat. Tervo ja Vesanto liittyivät Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Kunnat saivat Kunteko-hankkeen kautta sparraus- ja työnohjausapua kuntien toimintakulttuurien harmonisoimiseen kirjasto- ja kulttuuritoimissa sekä työnohjauksen ja muutosjohtamisen avuksi toimintamallien uudistukseen sekä uusien sähköisten työkalujen käyttöönottoon.

Avustus käytettiin Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien omatoimikirjastotoiminnan varustamiseen. Omatoimikirjaston rakentaminen onnistui teknisesti ja toiminnallisesti hyvin, vaikka uuden toimintakulttuurin luominen oli ajoittain haasteellista. Pielaveden omatoimikirjaston käyttöönottokokemusta hyödynnettiin työskentelyssä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Keiteleen kirjastonjohtajan tekemää powerpoint -esitystä omatoimikirjaston rakentamisesta ja toiminnasta on näytetty ja jaettu kiinnostuneille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimikirjastot ovat kaikissa kunnissa toimineet hyvin ja asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta. Useita ryhmiä eri kunnista on käynyt tutustumassa kaikkiin alueen omatoimikirjastoihin. Keiteleen kirjastonjohtaja on käynyt luennoimassa aiheesta useita kertoja. Omatoimikirjastojen toiminnan aloittaminen kiinnosti mediaa laajasti.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjastot ovat käytössä kaikissa neljässä kirjastossa "Nilakan kunnissa". Käyttöön on otettu samalla chat- ja videopalvelu, jota kutsutaan Virtuaalikirjastoksi. Asiakas voi ottaa mistä tahansa kirjastosta tai kotoaan yhteyttä "virtuaalikirjastoon" ja jossakin näistä kirjastoista asiakaspalveluvuorossa oleva henkilö vastaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€118 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€122 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€97 570
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 216
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
70henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
50henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€54 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää rakennuskustannuksiin. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi