Noppaan pyörimään - kirjastonhoitaja jalkautuu nuorisokeskukseen
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Nuorisopalvelut Raisio
Raision kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Eeronkuja 2
21200
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7971827
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-kod : 
FI-Raiki-PK
FO-nummer : 
0204428-5
Ansvarsperson : 
Nina Petander
Telefonnummer : 
044-7971713
E-post : 
nina.petander@raisio.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoitus on tavoittaa nuoret ei-kirjastonkäyttäjät jalkautumalla Raision Nuorisokeskus Noppaan.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Nuoret asiakkaat, jotka eivät lukeudu kirjaston käyttäjiin, tutustuvat kirjaston palveluihin nuorisokeskuksessa.

Kirjasto saa ideoita nuorilta heitä kiinnostavista tapahtumista, joita voi järjestää kirjastossa.

Uusien asiakaskontaktien määrä ja nuorisokeskuksen pokkaritornin lainamäärä.

Projektbeskrivning : 

Toimintasuunnitelma

Raision kirjasto ja Raision Nuorisopalvelut ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä jo usean vuoden ajan järjestämällä mm. teemapäiviä sekä kirjastosuunnistusta kirjastotalolla. Yhteistyötä on kuitenkin syytä edelleen syventää, jotta kirjasto tavoittaisi nuoret asiakkaat vielä paremmin myös heidän vapaa-ajallaan. Siihen tarjoaa mainion mahdollisuuden viime vuonna kivenheiton päähän kirjastosta avattu nuortenkeskus Noppa.

Hanke mahdollistaa sen, että Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston kirjastonhoitaja ja kirjavinkkaaja on tavoitettavissa Nopassa yhtenä iltana viikossa. Hän ottaa kirjastolta mukaan ajankohtaista ja nuoria kiinnostavaa aineistoa, jota nuoret voivat lainata kirjastonhoitajan mukana kulkevalla etälainauslaitteella.

Hankkeen toteutuksen ydin ovat matalan kynnyksen toimintamallin toteuttaminen ja rennon tunnelman luominen tukholmalaisen Tio Tretton -nuortenkirjaston tapaan. Tärkeintä on, että kirjastonhoitaja on nuorisokeskuksessa läsnä kirjaston helposti lähestyttävänä edustajana. Tarinat ovat hyvä alusta keskusteluun, ja kirjastonhoitaja voi lukea halukkaille ääneen heidän toivomaansa kirjallisuutta tai perustaa lukupiirin. Keskustelun lomassa hän saa tarpeellista tietoa siitä, mitä nuoret toivovat nykypäivän kirjastolta.

Taloussuunnitelma

Kirjasto hankkii nuorisokeskukseen pokkaritornin, jonka nuoret saavat tuunata mieleisekseen ja johon he valitsevat itse sisältöä. Hyllyn kustannusarvio on noin 500 euroa sisältöineen.

Kannettavan lainauslaitteen hinta on noin 1500 euroa.

Hankkeen kustannuksiin kuuluu myös kirjastoammattilaisen palkka kahden kuukauden osalta.

Hankkeen suunniteltu toteutumisajankohta on syksy 2017 - kevät 2018.

Samarbetspartner/s: 
Raision kaupungin nuorisopalvelut
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Erityisnuoriso-ohjaaja Marko Mustonen

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hanke olisi mahdollistanut sen, että Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston kirjastonhoitaja ja kirjavinkkaaja olisi ollut tavoitettavissa Nuorisokeskus Nopassa yhtenä iltana viikossa. Hän olisi ottanut kirjastolta mukaan ajankohtaista ja nuoria kiinnostavaa aineistoa, jota nuoret olisivat voineet lainata kirjastonhoitajan mukana kulkevalla etälainauslaitteella. Hanke sai kuitenkin rahoitusta vain etälainauslaitteen hankintaan. 

Lainauslaitteen hankinta siirtyi hankkeen loppuvaiheeseen, koska tuotteesta oli kehitteillä uusi versio, jonka julkaiseminen viivästyi. 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kaikkien Stage -hankkeen rap-paja yläkoululaisille pidettiin 12.12.2018 Nuorisokeskus Nopan tiloissa. Jos etälainauslaite olisi tällöin ollut käytössä, kirjastonhoitaja olisi voinut tuoda aihetta käsittelevää aineistoa mukanaan kirjastolta, ja oppilaat olisivat voineet lainata sitä etälainauslaitteella mutkattomasti. 

Fortsatta åtgärder: 

Etälainauslaite otetaan mukaan kouluille sekä esim. kirjaston pop-up-tapahtumiin. Etälainauslaite mahdollistaa mm. kouluilla tapahtuvissa kirjavinkkauksissa sen, että oppilaat pystyvät lainaamaan luettavaa omilla kirjastokorteillaan ja harjoittelevat samalla kirjaston käyttöä. Myös kirjaston jalkautuessa muiden sidosryhmien tapahtumiin etälainauslaitteen käyttömahdollisuus madaltaa lainauskynnystä ja tuo esiin kirjaston monipuolisia palveluita sekä vahvistaa ajatusta siitä, että kirjasto on siellä missä asiakas on. 

Projektet börjar : 
04/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 212
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€7 712
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 690
Egen finansiering: 
€2 190
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 500

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Avustusta myönnetään lainauspäätteen hankintaan.