Nordiclit2014
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskikatu 25
80100
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Kuvaus : 

Pohjoismainen kulttuurirahasto järjestää vuonna 2014 laajan nuorille suunnatun Pohjoinen valo –kulttuurifestivaalin (lisätietoja http://nordiclight2014.com/). Usean kuukauden ajan kestävässä ja kaikki Pohjoismaat kattavassa  festivaalissa mukana olevat taidekategoriat ovat  tanssi, teatteri, musiikki, sirkus ja kuvataiteet. Tapahtuman huipentuma on Joensuussa järjestettävä päätöstapahtuma elokuussa 2014.

Joensuun seutukirjasto haluaa tuoda esille myös nuorten kirjallisuuden  järjestämällä samaan aikaan Pohjoismaisen nuorten kirjallisuustapahtuman Nordiclit2014.  Joensuussa järjestetään vuosittain aikuisille suunnattu kirjallisuustapahtuma, mutta nuoret jäävät usein väliinputoajiksi -  lastentapahtumien kohderyhmäksi liian vanhoja, aikuisten tapahtumiin liian nuoria – tai ohjelma ei heitä kiinnosta. Tapahtuman järjestäminen yhtä aikaa muita taidemuotoja sisältävän festivaalin kanssa tuo synergiaetuja ja luo pohjan uudenlaiselle yhteistyölle paikallisten ja kansainvälistenkin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nordiclit2014 –tapahtumassa on tarkoitus järjestää viikon aikana elokuussa 2014 mm. kirjailijavierailuja sekä työpajoja nuorille kirjoittajille.

Tapahtuman järjestäminen edellyttää tapahtumatuottajan palkkaamisen kahdeksi kuukaudeksi sekä resursseja ohjelmatuotantoon (mm. esiintyjäpalkkiot).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivut pystytettiin osoitteeseen www.vaarakirjastot.fi/nordic-lit, jossa paitsi yleinen kuvaus tapahtuman luonteesta, myös tarkka ohjelma sekä linkkejä kirjaston aineistoon sekä vierailijoiden sivuille. Tämän lisäksi tapahtumalle tehtiin tapahtumasivu Facebookiin (https://www.facebook.com/events/818744908177804/). Tiedotus hoidettiin "puoliksi" Teatteri Sataman kanssa.

Ensimmäinen lehdistötiedote lähetettiin 17.6.2014. Pohjoinen Valo -tapahtuman yhteinen tiedotustilaisuus pidettiin 16.7. "emofestivaalin" alkamisviikolla. Tapahtumaa varten painatettiin 600 kpl käsiohjelmia sekä 50 kpl julisteita. (Paikkoja julisteiden lailliseen levittämiseen on Joensuussa hyvin rajatusti, joten painosmäärästä noin puolet meni seutukirjaston omiin toimipisteisiin.) Tämän lisäksi teettiin Pohjoisen Valon ja Nordic Litin yhteinen ohjelmajuliste.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen yhteydessä järjestettiin kahdeksasta kirjailijavierailusta, runokilpailusta sekä livemusiikki-illasta koostuva festivaali. Koska kohderyhmä "nuoret" on kategoriana mahdollisimman vaikeasti määriteltävä ja ryhmänä hankala tavoittaa, suunnattiin tapahtuma nuorille aikuisille. Teemaksi valikoitui "vaihtoehtoiset todellisuudet ja vaihtoehtoiset kirjallisuudet". Vaihtoehtotodellisuudet koettiin tärkeäksi teemaksi, koska esimerkiksi erilaisia utopia-/dystopiateemaisia kirjoja julkaistaan nykyisin paljon ja lisäksi nuorten keskuudessa ovat suosittuja erilaiset taruolennot, vampyyrit sekä ihmissudet. Vaihtoehtoinen kirjallisuus haluttiin saada esille, koska valtavirtaan painottuneiden suurten kirjallisuustapahtumien ohjelmissa marginaalit ovat yksinkertaisesti pienemmät. Toivomuksena oli saada tapahtumaan osallistujia iältään 15 vuodesta ylöspäin. Toisaalta yleisöksi toivottiin myös vanhempaa väkeä kuulemaan, millaista vaihtoehtoista kirjallisuutta suhteellisen nuorilla nykykirjailijoilla on tarjottavanaan.

Pääpaino Nordic Litissä oli kirjailijavierailuilla. Aiemmin suunniteltujen työpajojen sijaan järjestettiin runokilpailu, jonka toteutuksesta vastasi pohjoiskarjalainen kirjailijayhdistys Ukri ry. Tapahtuma kulminoitui lauantaina järjestettyyn musiikki-iltaan, jossa esiintyi kaksi musisoivaa kirjailijavierasta sekä Maritta Kuula kolminaisuus. Ennen varsinaista tapahtumaviikonloppua pystytettiin kirjastolle myös aiheeseen liittyvä kirjanäyttely, jota pidettiin esillä vielä kahden viikon ajan tapahtuman päätyttyä. Osallistujia koko tapahtumalla oli ajankohtaan nähden kiitettävästi (tarkemmat luvut tuonnempana). Kirjailijavierailut sujuivat odotettua paremmin: kirjailijoiden puheenvuorot muuttuivat luontevasti yksisuuntaisista alustuksista luontevaksi vuoropuheluksi aktiivisen yleisön kanssa.

Myönteisistä kokemuksista huolimatta myös parannettavaa olisi ollut paljon. Isoin miinus oli ehdottomasti tiedotus kouluille ja opiskelijoille. Ohjelma valmistui verraten myöhään, mutta tästäkin huolimatta olisi ollut paikallaan laittaa kouluille ja oppilaitoksille ennakkotieto tapahtumasta jo keväällä - vaikkapa keskeneräisillä ohjelmilla varustettuna.

Tiedotuksen haasteista ja tapahtuman hankalasta ajankohdasta huolimatta tavoitteissa onnistuttiin: mielenkiinto vaihtoehtoisiin todellisuuksiin ja vaihtoehtoiseen kirjallisuuteen saatiin herätettyä ja kontakteja muihin kulttuuritekijöihin solmittiin (esim. Teatteri Satama sekä Pohjoismainen Kulttuurirahasto). Lisäksi kirjasto sai paljon näkyvyyttä sanomalehti Karjalaisen sivuilla. Etua tapahtumasta oli myös kirjailijavieraille, jotka pääsivät tutustumaan kollegoidensa kirjalliseen tarjontaan sekä verkostoitumaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankevaiheen jälkeen suunnitellaan seuraavaa Nordic Lit -tapahtumaa tällä kertaa omaksi itsenäiseksi tapahtumakseen, joka ei välttämättä liity Pohjoisen Valon kaltaiseen suurempaan tapahtumaan, joka oli ainutlaatuinen tapahtuma jo itsessään. Vastaavanlainen nuorille aikuisille suunnattu kirjallisuustapahtuma olisi syytä pitää syksyllä tai keväällä, jotta markkinointi ja tiedotus saataisiin paremmin suunnattua koulua käyville ja opiskelijoille. Kahta kirjailijaa (V.S. Luoma-aho sekä Iida Rauma) on alustavasti pyydetty myös vierailemaan Joensuussa myöhemminkin suunnitteilla olevan koulun ja kirjaston yhteistyön merkeissä.

Ns. jälkituotantoa varten pyydettiin muutamilta vierailta haastatteluita, joissa nämä suosittelivat jotain suosikkiteostaan kirjaston kokoelmista. Minihaastattelut myös valokuvattiin ja tapahtuman jälkeen tuotokset julkaistiin tapahtuman Facebook-sivulla. Myöskään tapahtuman sivuja ei poisteta Vaarakirjastojen Internet-sivujen alaisuudesta.

Lisätietoa: 

Hankkeeseen palkattiin suoraan yliopistoharjoitttelija ja varsinaisesti tapahtuma toteutettiin kirjaston vakinaisen työntekijän avulla.

Aloituspäivämäärä : 
02/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
10/08/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 151
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 151

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
330henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014