Novellin voimaa Sompiossa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston logo
Sompion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Jäämerentie 1
99600
Kirjaston puhelin : 
040-722 3827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sodankyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-SOMPI
Y-tunnus : 
0193169-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Heinänen
Puhelin : 
040 722 3827
Sähköposti : 
tiina heinanen@sodankyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää lukijan polkua novellin luo, Novelli palaa! -hankkeen hengessä. Tuoda oman alueen kirjailijoita lähemmäksi lukijoita. Helpottaa lasten lukemista. Innostaa nuorisoa tarttumaan kirjaan ja kynään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjoittajakoulutukset, tilaisuudet, osallistujat

Kuvaus : 

TAVOITE:  Edistää lukijan polkua novellin luo, Novelli palaa! -hankkeen hengessä. Tuoda oman alueen kirjailijoita lähemmäksi lukijoita. Helpottaa lasten lukemista. Innostaa nuorisoa tarttumaan kirjaan ja kynään.

MITEN?
1.Edistetään lukemista tuomalla esiin paikallista kirjallisuutta videonovellien ja videovinkkausten muodossa. Kirjasto tuottaa lyhyitä videoita paikallisten kirjailijoiden teksteistä sekä kirjavinkkejä. Lukijoina ja vinkkaajina toimivat kirjaston henkilökunta ja asiakkaat.
2.Lasten lukemista helpotetaan lastenosaston uudelleen järjestelyillä: kuvakirjat ryhmitellään aiheen mukaan.
3.Nuorten lukuintoa ruokitaan erilaisilla tapahtumilla esim. novelliraati, sanataidepaja, lukupiiri, novellistani video -tapahtumien avulla.
4.Järjestetään kirjoittajakoulutusta, aiheena novelli.

TOTEUTUS
Hankkeeseen palkataan työntekijä 1.8.2013-31.5.2014, joka organisoi ja järjestää nuorille lukemiseen ja kirjallisuuteen, novelleihin liittyviä tapahtumia yhteistyössä nuorten itsensä kanssa.

Kirjoittajakoulutusta varten kutsutaan sanataideohjaaja pitämään lyhyitä koulutuksia sekä nuorille että aikuisille, esimerkiksi Marja-Leena Mäkelä ja Anna-Liisa Haakana.

Kirjasto valmistaa novellivideot yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa.

Kirjasto järjestää Aamunovellituokioita/Iltanovellituokioita asiakkaille pitkin vuotta.

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sompion seutukirjaston jäsenkunnat: Pelkosenniemi, Savukoski ja Sodankylä

Aiemmat hankkeet: 

Lukuelämyksiä kaikelle kansalle

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

1.Projektityöntekijä valmisteli lappilaislähtöisten lasten- ja nuortenkirjailijoiden teoksista vinkkilistat. 2.Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien toimipisteen oppilaat tekivät vinkkilistoilta valitsemistaan kirjoista kirjavinkkausvideot Lukuinto-hankkeen lainaamilla iPadeilla. Videot löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PL38zjhsRcMy7cF8mA5FIjtUmWHowlZIP2. 3.Yläkoulujen sanataidepajoissa osallistujat toteuttivat sanaa ja kuvaa yhdistävän kokonaisuuden. 4.Hanke teki yhteistyötä valtakunnallisen Lukuinto-ohjelman kanssa ja www.lukuinto.fi sivuilta löytyy tietoa hankkeen tapahtumista. Kirjaston omilta sivuilta www.sompionkirjasto.fi niin ikään.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

1.Kirjasto järjesti kirjailija Siri Kolun viikon kestävän vierailun syksyllä 2013. Kolu vieraili vanhempainilloissa, kirjakahvilassa ja kouluilla ja hän piti myös sanataidepajan ja koulutti opetus- ja kirjastohenkilöstöä. Vierailu oli tärkeä lukemisen merkityksen esille tuomisessa ja lukemaan innostamisessa koko Sompion kirjaston alueella. 2.Nukketeatteri Sytkyt vieraili Pelkosenniemen ja Savukosken kouluilla. Tuotiin Pessi ja Illusia satua tutuksi lapsille nukketeatterin keinoin. 3.Projektityöntekijä loi uuden aihepiiriryhmittelyn ja järjestyksen Sodankylän lastenosaston kuvakirjoille. Tämä auttaa lapsia ja vanhempia, opettajia ja päiväkotihenkilöstöä helpommin löytämään kirjoja haluamistaan aiheista. Iso työ ja suuri apu kaikille osapuolille! 4.Projektityöntekijä piti lukupiiriä Toimintakeskuksen asiakkaille kerran kuussa. Näin saatiin myös toimarilaiset novellien maailmaan. 5.Projektityöntekijä ohjasi sanataidepajat yläastelaisille Pelkosenniemellä ja Savukoskella ja Syväjärvellä. 6.Novellihetkiä on järjestetty useita. Ne ovat vielä "outoja" ihmisille. Ne, jotka ovat uskaltautuneet mukaan, ovat tykänneet. Novellihetkessä on luettu yksi pitempi novelli tai pari lyhyttä ääneen kuulijoille ja siitä on keskusteltu. Kuulijat saavat lukuvinkkejä tätäkin kautta. Tätä työtä jatketaan. Kuuntelemisen iloa myös aikuisille! 7.Lukuinspiroija Agneta Möller-Salmela vieraili syyskuussa kouluttamassa opettajia, kirjasto- ja päiväkotihenkilöstöä ja inspiroimassa eskarilaisia ja koululaisia lukemaan sekä herättelemässä vanhempia lukemisen merkitykseen. Vierailu oli erittäin innostava. Tähän vierailuun saatiin rahallista avustusta Lukuinto-ohjelmasta. 8.Hankkeessa järjestettiin myös yksittäisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi Niillas Holmbergin runo- ja musiikki-ilta ja Timo K. Mukka lauantai, jossa käsiteltiin Mukan novelleja. Projektityöntekijä oli palkattuna 1.9.-31.12.2013 50% ja 1.1.-31.5.2014 100%. Ilman työntekijää ei olisi pystytty toteuttamaan näin mittavia toimenpiteitä. Kuvakirjaosaston uudelleen järjestäminen oli isompi urakka kuin alussa ajateltiin ja vaati tietenkin myös koko henkilökunnan panosta. Kaikkia hankeideoita ei ehditty toteuttaa.

Jatkotoimenpiteet: 

1.Keväällä 2014 saamen kielen opiskelijat sävelsivät opettajan johdolla musiikin, joka nauhoitettiin ja jota tullaan käyttämään Novelli tempauksessa ensi maaliskuussa. Halukkaat koululuokat voivat osallistua. Lasten tekemä musiikki soitetaan tunnin alussa ja se inspiroi koululaisia kirjoittamaan novellin tai kertomuksen tai lyhyen novellin: raapaleen. Päiväkodeilla musiikkia voidaan käyttää piirustusten inspiroijana. Piirroksista järjestetään näyttely. Novelleista tehdään julkaisu, ehkä sähköinen, ehkä fyysinen, ehkä molemmat. 2.Novellihetkiä jatketaan esimerkiksi tämän joulun alla ja myös tulevaisuudessa. 3.Lappilaislähtöisten lasten- ja nuortenkirjailijoiden teosten vinkkilistoista jalostetaan Lappilainen Lukutarjotin lukudiplomitoimintaa varten. Tämä sekä vinkkilistat laitetaan Lapin kirjastojen uuteen verkkokirjastoon Arenaan kaikkien halukkaiden hyödynnettäviksi. 4.Lasten kuvakirjaosaston uudelleen järjestely ulotetaan myös Pelkosenniemen ja Savukosken kirjastojen kokoelmaan soveltuvin osin.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 660
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 409
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 409
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 800

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
38kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 444henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
242henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi