Nuoret kirjaston asiakkaiksi
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiuruveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lähteentie 10 A
74700
Kirjaston puhelin : 
0405766500
Kirjaston sähköposti : 
kiuruvesi.kirjasto@kiuruvesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirve
Y-tunnus : 
0170843-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Siponen-Nurkkala
Puhelin : 
0405766506
Sähköposti : 
marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi
Kuvaus : 

Tavoitteena on tehdä kirjasto tutuksi nuorille ja saada nuorisoa kirjaston asiakkaiksi perinteisten  (kirjastonesittelyt koululuokille ja tiedonhaunopetus) menetelmien lisäksi siten, että kirjaston toimintaa vietäisiin nuorisotiloihin (musiikkia, kirjallisuutta) ja tehtäisiin muutakin yhteityötä kirjaston  ja nuorisotoimen kanssa kuten järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Nuorille esitellään heitä  kiinnostavaa kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvia.  Kirjavinkkausta pyritään tekemään ns. vertaiskirjavinkkauksen avulla eli nuori vinkkaa toisille nuorille mielenkiintoista luettavaa. Suunniteltaisiin kirjastoon nuorten nurkka ja kohdennettaisiin kirjaston tapahtumia nuorisolle. Nuorten toivomuksia kirjastopalvelujen järjestämiseksi kartoitetaan kyselyn avulla ja mahdollisuukisen mukaan niitä toteutetaan.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Nuorisotoimi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin tavoitteena oli mm. saada yhteys kirjaston ja nuorten välille. Nuorisotalo olikin mukana avoimesti ja yhteistyö sujui hyvin, vaikka yhteistä aikaa toiminnoille oli aluksi vaikea löytää. Tyttöryhmä kokoontui kolme kertaa, kahdesti kokoonnuttiin poikaryhmän kanssa. Yhdesti oli tapahtuma "Nuokkari Goes kirjasto". Tämän tapahtuman innoittamana kokeiltiin ns. nuorten perjantaita. Perjantaisin pidennettiin aukioloaikaa klo17-19. Tällöin kirjasto oli auki nuorille: Kirjastossa oli tuolloin vapaammat säännöt ja nuorille tarkoitettua ohjelmaa, kirjaesittelyitä ym. eri teemojen mukaan. Nuoria tuli kirjastoon perjantaisin n. 10-20.
Yhteistyö yläasteen kanssa oli ongelmallista. Kirjastossa järjestettiin kuitenkin yksi yökoulu ja kaksi kirjavinkkaustapaamista.
Lukion äidinkielentunnilla oltiin innostuneempia projektista. Tässä yhteydessä tuli ottaa huomioon koulun opetussuunnitelma kirjavinkkauskirjoja valittaessa esim. jokin tietokirja tai vaikka kauhukirjallisuus -teema.
Projektin tavoitteena oli myös järjestää nuorille oma nurkkaus. Tätä ei pystytty tilojen puolesta järjestämään, mutta perjantai-illat todistivat nuorten ottaneen hyvin käyttöönsä kirjaston pöytäryhmät ja Satusopen. Perjantai-iltojen vapaammat säännöt saattoivat lipsahtaa välillä vallattomuuden puolelle muinakin päivinä, joskin varsinaista häiriökäyttäytymistä ei ollut. Vapaammat säännöt eivät ehkä toimi edes rajoitetun ajan puitteissa.
Nuorilta kerätyn tiedon (työpajat, keskustelut) perusteella kirjasto todettiin ihan mukavaksi paikaksi, mutta hiljaisuuden ylläpitämisen nuoret kokivat vaikeaksi.
Yksi tavoite oli järjestää nuorille tapahtumia. Kirjastossa oli Peliviikko ja peliperjantai, Nuokkari Goes Kirjasto, Verkkopeliyötapahtuma, Liveroolipeli ja nuorten perjantait. Jokaiseen tapahtumaan tuli osallistujia jonkin verran, ainoastaan liveroolipeli jäi toteutumatta, koska osallistujia oli vähän. Kouluille tarjottiin mm. yökoulupakettia ja yksi seitsemäsluokka kävikin viettämässä yökoulua. Tapahtuma sujui hyvin ja oppilaat olivat mielissään. Yökoulun teemana oli "Night at the Library", mikä mahdollisti innostavan kirjastotyön tekemisen. Opettajat eivät saa yökirjastotunneilta palkkaa, minkä vuoksi harva opettaja on halukas lähtemään yöksi kouluun.
Kokeiltiin myös anonyymimpää lähestymistapaa eli nuorten virtuaalilukupiiriä, jossa nuoret voisivat keskustella lukemistaan kirjoista anonyymisti virtuaalipiiri.blogspot.com -sivustolla. Tähän ei nuorilla ollut mielenkiintoa, eivät myöskään kilpailut saaneet heitä innostumaan.
Ongelmana olivat myös kyydit. Maalla asuvat nuoret liikkuvat linja-autolla, eivätkä sen vuoksi voi jäädä keskustaan kovin myöhään.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin aikana isoksi ongelmaksi muodostui yhteistyö yläkoulun kanssa, mikä on asia johon kannattaisi panostaa esim. koulun ja kirjaston yhteisellä projektilla. Esim. äidinkielenopetuksesta voisi varata tunti tai pari kirjastotyölle/jakso ja kirjaston henkilöstö suunnittelisi kokonaisuuden, joka palvelisi sekä kirjastoa että koulun oppimistavoitteita.
Yhteistyö nuorisotoimen kanssa:
Kiuruveden nuorisotoimella ja Nuorisotalolla on hyvä kontakti nuorisoon. Tätä voisi hyödyntää siten, että nuorisotyöntekijät tulisivat silloin tällöin kirjastoon nuorten kanssa. Nuortenkirjoja voisi olla Nuorisotalolla siirtokokoelmana. Nuoret voisiva lukea niitä Nuorisotalolla tai lainata kotiin.
Nuorten tila:
Nuoria houkuttaa kirjastoon nimenomaan pelaaminen ja kavereiden kanssa oleminen. Kirjaston tulisi järjestää tasa-arvoisesti kaikkien ihmisten saataville myös pelaamisen mahdollisuus, joka on arkipäiväinen osa nykykulttuuria. Jokaisessa kohtaamisessa nuorten kanssa kävi ilmi myös, miten hankala kirjastossa on olla hiljaa. Kirjaston tyyli sotii tämän päivän nuorisokulttuuria vastaan. Ratkaisuna ei kuitenkaan ole, että kirjaston sääntöjä muutettaisiin, sillä kirjaston pitäisin pystyä tarjoamaan hiljaista tilaa lukemiselle ja opiskelulle. Nuorille erikseen varattua tilaa tai aikaa kannattaa miettiä.
Sosiaalinen media:
Sosiaalisella medialla tavoittaa isoja ihmisryhmiä. Tällä hetkellä Kiuruveden kirjaston facebook-ystävinä on lähinnä aikuisia ja keski-ikäisiä ihmisiä. Kaveriksi kannattaa ottaa Kiuruveden Nuorisotalo, joka mielellään jakaa nuorille suunnattuja tapahtumia ja tilapäivityksiä eteenpäin. Esimerkiksi jos kirjasto järjestäisi kampanjan "Tykkää Kiuruveden Kaupunginkirjastosta Facebookissa ja voit voittaa repullisen sarjakuvia", saataisiin pian nuorisoa liittymään sivun jäsensiksi, jolloin kirjasto tavoittaisi nuoret joka päivä (Kati Rissanen, projektityöntekijä).

Lisätietoa: 

Tapahtumia ovat esim. kirjavinkkaustilaisuudet, Tyttis-tyttökerhot, Äijät-ryhmä, nuorten perjantait, yökirjasto, peliperjantai jne.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 502
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 002
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
22kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
645henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013