Nuoret kirjastopalveluiden käyttäjiksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Kirjaston puhelin : 
09 8718 3444
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
Y 0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Riikka Mustajärvi
Puhelin : 
040 314 3445
Sähköposti : 
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteenamme on osallistaa nuoret mukaan kirjaston toimintaan, tarjota heille kirjastokokemuksia ja -elämyksiä sekä mediakasvattajana opastaa heitä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Nuorille ja nuorten kanssa yhdessä suunnitellut tapahtumat

Nuorten kirjastopalveluiden kehittäminen

Kuvaus : 

Tuusulan pääkirjasto aloitti yhteistyön nuorisotoimen kanssa syksyllä 2013. Ajatuksena oli yhdessä tarjota nuorille mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin. Kirjaston osalta yhteistyö on kuitenkin jäänyt vain tilan tarjoamiseen resurssien puutteen vuoksi. Nuorisotyöntekijät pitävät pelitilaa pääkirjaston kokoustilassa kerran viikossa kahden tunnin ajan henkilöstöresurssien salliessa.

Pääkirjasto sijaitsee Hyrylässä, jossa nuorille on liian vähän tarjolla ajanvietettä ja tiloja. Lisäksi kunta on todennäköisesti luopumassa ainoasta Hyrylässä sijaitsevasta nuorisotalosta ensi vuoden aikana.

Haemme avustusta nuorten kirjastopalvelu- ja tapahtumatoiminnan kehittämiseen. Hankkeesta syntyneitä käytänteitä voidaan hyödyntää muissakin kunnissa, joissa etsitään ratkaisuja nuorille järjestettävään toimintaan ja nuorten osallistamiseen.

Esimerkkejä toiminnoista

Lukeminen on kivaa!
Nuorten arvostama kirjalija/muusikko kertoo omasta lukuharrastuksestaan, lukukokemuksista ja lukemisen merkityksestä.

Haasteena sarjakuva
Työpajassa toteutetaan oma sarjakuva.

Mediakriittinen elokuvapaja
Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä elokuva, jonka teemana on median vaarat.

Nuoret tapahtuman suunnittelijoina ja toteuttajina
Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa tapahtuma.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Tuusulan pääkirjastolla toimivan nuorisotilan toimintaa ja nuorten kirjastopalveluita yhteistyössä nuorisopalveluiden ja nuorten itsensä kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattu hanketyöntekijä toteutti yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa Kansallisen pelipäivän tapahtuman ja elokuvailtapäivän. Madaltaakseen nuorten kirjastonkäytön kynnystä hanketyöntekijä suunnitteli ja toteutti Kirjastosuunnistuksen, joka toiminnallisesti perehdyttää nuoria kirjastonkäytön ja luokitusjärjestelmän kiemuroihin. Jotta nuorten oma ääni saataisiin kuuluviin, toteutti hanketyöntekijä nuorten parissa kyselyn, jolla selvitettiin, mitä asioita nuoret itse kirjastolta tilana ja palveluna toivovat. Kyselyyn vastasi 76 nuorta. Vastauksissa nousivat esiin erityisesti oman nuorille pyhitetyn tilan toive, kavereiden tapaaminen, ajanvietto ja pelaaminen.

Projektityöntekijän työsaran päätyttyä hankkeessa keskityttiin nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumilla haluttiin tavoittaa uutta käyttäjäkuntaa, madaltaa kirjastoon tulemisen kynnystä ja uudistaa kirjaston imagoa nuorten silmissä. Tapahtumia toteutettiin pääkirjastolla, kouluilla ja nuorisotalolla, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman kattava osa kohderyhmästä, myös ei-käyttäjiä. Kirjastossa järjestettiin valomaalauspajoja, päiväkirjaklubi, sarjakuvapaja, dekkaripaja ja graffitipaja. Kouluilla järjestettiin kaksi kirjailijavierailua. Kirjailijavierailussa kirjailijat kertoivat elämästään, lukuharrastuksestaan ja kirjailijan työstään ja oppilaat saivat esittää heille kysymyksiä. Toisessa vierailussa oli jaossa kirjailijan teoksista, hänen suosittelemistaan teoksista ja kirjaston etukupongeista koottu materiaali, jonka tarkoituksena oli antaa lukuvinkkejä ja houkutella vierailuun osallistuneita kirjastoon. Jos vaikka kadonneen kirjastokortin takia kirjastonkäyttö oli jäänyt, etukupongin lunastamalla uuden kortin sai ilmaiseksi. Nuorisotilalla järjestetyssä rap-tapahtumassa nuoret saivat esittää kysymyksiä rap-artisti Gettomasalle ja lopuksi artisti esiintyi. Myös tässä tilaisuudessa oli jaossa teemaan sopivan kirjallisuuden lista ja kirjaston etukupongit. Nuorten tavoittamiseen tähtäsi myös Hyrylän yläasteen messuille osallistuminen. Messuilla vierailivat kaikki Tuusulan yhdeksäsluokkalaiset. Kirjaston pisteellä askarreltiin poistokirjoista pinssejä, valittiin kauneinta kirjankantta ja mainostettiin kirjaston tapahtumia ja palveluita.

Avoimien tapahtumien kävijämäärät vaihtelivat neljästä kuuteenkymmeneenneljään henkeen. Suosituimpia tapahtumia olivat Gettomasan keikka, Graffitipaja ja Pelipäivä. Suurimmassa osassa tapahtumia kävijöitä olisi voinut olla enemmänkin. Kohderyhmän tavoittaminen ja liikkeelle saaminen on ollut haaste. Tapahtumista tiedottamisessa on hyötyä ollut erityisesti yhteistyöstä koulujen ja nuorisopalvelujen kanssa. Kirjaston tiedotuskanavat eivät tätä kohderyhmää parhaiten tavoita.

Hankerahasta päätettiin hankkia myös mediakasvattamisen, tapahtumien ja houkuttelevan vapaa-ajan vieton mahdollistavaa tarvikkeistoa kirjastolle. Pääkirjastoon hankittiin lautapelejä ja laitteisto konsolipelaamiseen. Tarvikkeet tarjoavat hyvät mahdollisuudet jatkossa järjestää erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia esim. Mediataitoviikolla ja Pelipäivänä. Harkinnassa on myös pienen erillisen tilan muokkaaminen pysyvästi nuorten käyttöön, johon pelilaitteet voidaan sijoittaa.

Hanke on onnistunut tavoitteissaan osittain. Hankkeen avulla nuorille on voitu tarjota monipuolista tapahtumatoimintaa ja kirjastokokemuksia ja -elämyksiä. Nuorten kirjastonkäyttöä on edistetty tapahtumien, opetuksen ja etujen avulla. Nuorten toiveista on kerätty tietoa ja nuoria on kohdattu eri ympäristöissä kuten kouluissa, nuorisotaloissa ja kulttuuripalveluissa. Hankkeen positiivisena tuloksena ovatkin muodostuneet verkostot ja yhteistyökuviot eri toimijoiden ja erityisesti nuorisopalvelujen kanssa. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämisessä ei päästy ajatuksista tekoihin, eikä nuoria juuri osallistettu tapahtumien ja palveluiden suunnitteluun. Hanketta on alusta asti haitannut siitä vastaavan henkilökunnan suuri vaihtuvuus. Hankkeen aikana Tuusulassa on työskennellyt kolme eri kirjastotoimenjohtajaa ja hankkeesta on vastaavasti vastannut kolme eri työntekijää. Tällaisessa tilanteessa ei ole ihme, että hankkeen fokus on päässyt hieman sumentumaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa jatkuu aktiivisena. Sovittuna on jo kahden Pelitapahtuman järjestäminen hyödyntäen sekä nuorisopalveluiden että kirjaston laitteistoa ja osaamista. Kirjastosuunnistusta hyödynnetään yläkoululaisten luokkakäynneillä. Kirjaston henkilökuntaa koulutetaan palvelumuotoiluun ja sitä, sekä tehdyn kyselyn tuloksia ja tapahtumista saatuja kokemuksia hyödynnetään nuorten kirjastopalvelujen kehittämisessä. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään ja kuunnellaan nuorten omaa ääntä esimerkiksi perustamalla Kirjastoraati. Selvitetään mahdollisuutta järjestää nuorille oma tila kirjastoon, johon pelilaitteisto sijoitettaisiin. Jos tila toteutuu, se suunnitellaan ja remontoidaan yhdessä nuorisopalveluiden ja nuorten kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
735henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi