Nuoret lukemaan - kirjailijavierailut Koillis-Savossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
0447182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Annika Jolkkonen
Puhelin : 
0447482390
Sähköposti : 
annika.jolkkonen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten lukemista ja lukutaitoja Koillis-Savon kunnissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit ovat lainojen määrä iän ja sukupuolen mukaan ennen ja jälkeen hankkeen.

Kuvaus : 

Joka kymmenennen suomalaisnuoren lukutaito on PISA-tutkimusten mukaan huono, ja pojilla tulos on vielä tätäkin heikompi. Kun lukunopeus on hidas, vaikuttaa se suoraan oppimistuloksiin. (Yle uutiset 10.10.2016) Usein nuorilla lukeminen jää ainoastaan koulussa pakollisiin kirjoihin. Nuoria kiinnostavien kirjailijoiden vierailut voisivat innostaa nuoria lukemaan ja kirjoittamaan itse. Kirjastoilla ja kouluilla ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja kirjailijavierailujen järjestämiseen ja Koillis-Savon alueelle on haastava saada kirjailijavieraita. Tästä syystä Kuopion kaupunginkirjastoon kuuluvat Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Tuusniemen lähikirjastot hakevat avustusta Koillis-Savon yhteiseen nuorten lukemista edistävään kirjailijavierailuhankkeeseen. Tarkoituksena on järjestää kaksipäiväinen kolmen nuortenkirjailijan kiertue kirjastoissa syksyllä 2017. Kaavilla kirjailijavierailut järjestetään 5.-6. luokkalaisille, koska Kaavilla ei ole yläkoulua. Muissa kunnissa vierailut järjestetään 7.-8. luokkalaisille. Hankkeen tuloksia ja tavoitteen toteutumista mitataan vertaamalla iän ja sukupuolen mukaan rajattuja lainamääriä ja niiden kehitystä ennen hankkeen toteuttamista ja sen jälkeen. Lisäksi opettajilta voidaan kerätä tietoa oppilaiden kirjallisen ilmaisun muutoksesta.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Nuoria kiinnostavien kirjailijoiden vierailut voivat innostaa nuoria lukemaan ja kirjoittamaan itse. Kirjastoilla ja kouluilla ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja kirjailijavierailujen järjestämiseen, ja lisäksi Koillis-Savon alueelle on haastavaa saada kirjailijavieraita. Tästä syystä Kuopion kaupunginkirjastoon kuuluvat Juankosken, Kaavin, Nilsiän ja Tuusniemen lähikirjastot hakivat avustusta Koillis-Savon yhteiseen nuorten lukemista edistävään kirjailijavierailuhankkeeseen.

Tilasimme Lukukeskuksen kautta Koillis-Savoon kirjailijiavieraiksi kolme nuortenkirjailijaa: Salla Simukan, Aleksi Delikouraksen ja Tatu Kokon. He esiintyivät 7.2.2018 seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille Nilsiän yhtenäiskoululla ja Juankosken virastotalon auditoriossa, sekä 8.2.2018 viides- ja kuudesluokkalaisille Kaavin alakoululla ja seitsemäsluokkalaisille Tuusniemen yhteinäiskoululla.  Jokainen kirjailija esiintyi siis neljälle ryhmälle ja kukin esitys kesti 45 minuuttia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston facebookissa julkaistiin kuvia kirjailijoista ja paikallisessa Koillis-Savo lehdessä oli juttu kirjailijoiden vierailusta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tarkastelimme nuorten lainojen määriä Koillis-Savon lähikirjastoissa iän ja sukupuolen mukaan neljältä kuukaudelta ennen vierailuja ja neljältä kuukaudelta vierailujen jälkeen. Juankosken kirjastossa poikien lainat lähes kaksinkertaistuivat vierailujen jälkeen. Kaavin kirjastossa lainojen määrät olivat korkeat sekä syksyllä että keväällä sekä tytöillä että pojilla, eivätkä lainat laskeneet keväällä kuten yleensä. Nilsiän lainamäärät kasvoivat runsaasti keväällä, mutta koska kirjasto oli pienissä väistötiloissa lokakuusta 2017 maaliskuuhun 2018, niin kirjailijavierailujen merkitystä lainamäärien kasvuun on vaikea arvioida. Tuusniemen kirjastossa lainoja oli paljon syksyllä, koska oppilaat lukivat etukäteen vierailevien kirjailijoiden tuotantoa. Erityisesti poikien lainojen määrä oli korkea. Opettajat kertoivat, että kirjailijavierailut lisäsivät oppilaiden lukuintoa, mutta he eivät osanneet arvioida niiden vaikutusta kirjoitustaitoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on järjestää kirjailijavierailuja jatkossakin. Uusia vierailuja ei ole vielä ollut. Opettajat ovat lisänneet Simukan, Delikouraksen ja Kokon kirjoja lukulistoille.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 824
Oma rahoitus yhteensä: 
€540
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 200

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi