Nuoret nuorallakävelijät kirjaston suojiin
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raahen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rantakatu 45
92100
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Nevala
Puhelin : 
040 1356 925
Sähköposti : 
arja.nevala@raahe.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot: Ennaltaehkäistä raahelaisten nuorten syrjäytymistä innovatiivisilla kirjastopalveluilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tarkoituksena on saada hankkeen aikana käynnistetyt toiminnot pysyväksi osaksi nuortenkirjastotyötä. Tavoitteena on osoittaa myös kuntapäättäjille, millaista laadukas ja nuoria kiinnostava kirjastotyö on, kun työtä tekee asiaan profiloitunut kirjastoalan ammattilainen. Tapahtumista voivat myös muut kirjastot saada ideoita nuortenkirjastotyöhönsä.

Hankkeen vaikuttavuutta mitataan tapahtumien lukumäärällä ja kävijämäärällä, sekä tapahtumissa kerätyllä palautteella.

Kuvaus : 

Kehitetään uusia toimintamalleja ja kirjastopalveluita tavoitteena ennaltaehkäistä nuorten 12–17 -vuotiaiden syrjäytymistä. Palveluja suunnittelemaan ja käynnistämään palkataan nuorten kirjastotyöhön profiloitunut työntekijä 14 kuukaudeksi. Hänen tukenaan on työryhmä, johon kuuluu kaksi kirjaston työntekijää ja yhteistyökumppani Raahen musiikista yksi henkilö. Työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä kirjaston henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on käynnistää kerran kuukaudessa olevat elokuvaillat ja lautapelipäivät. Osa lautapelipäivistä olisi teeman mukaisesti isompia tapahtumia, joissa olisi ulkopuolinen esittelijä. Marraskuiseen peliviikkoon panostetaan tapahtumien muodossa vahvasti. Tavoitteena on lanseerata jatkuva liigamuotoinen konsolipeliturnaus FIFA ja/tai NHL -pelistä. Tämän lisäksi tavoitteena on järjestää pienempiä turnauksia muista peleistä. Pelivälineistö on tarkoitus saada ajan tasalle.

Tavoitteena on saada kaksi luennoitsijaa ja työpajojen vetäjiä nuoria kiinnostavien teemojen ympärille. Yhtenä tapahtumana on tarkoitus järjestää Petri Hiltusen luennon yhteyteen sarjakuva-/ piirustustyöpaja yhteistyössä lähialueiden taidekoulujen kanssa.

Luentoja on tavoitteena järjestää eri teemoista kuten: tubetus, vloggaus ja pelisuunnittelu. Hankkeen aikana on tavoitteena käynnistää sarjakuvavinkkaus. Tapahtumien ohessa esitellään nuorille teemaan liittyvää kirjastomateriaalia ja houkutellaan näin nuoria lukemaan lisää teemaan liittyen.

Yhteistyössä Raahen Musiikin kanssa on tavoitteena järjestää paikallisten nuorisobändien esiintymisiä ja soitin- ja/ tai lauluklinikoita. Yhteistyötä tehdään myös itse nuorten kanssa ja luodaan tapahtumia nuorten ideoiden pohjalta. Nuoria kuuntelemalla ja yhteistyöllä päästään parhaaseen lopputulokseen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2018 - 31.12.2019

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raahen musiikki
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€38 000
 
okm
avi