Nuoret oman kirjastotilansa suunnittelijoina ja toteuttajina
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tornion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 2
95400
Kirjaston puhelin : 
050 5971568
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Torni
Y-tunnus : 
0193524-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Antti Lantto
Puhelin : 
040 126 7812
Sähköposti : 
antti.lantto@tornio.fi
Kuvaus : 

Tornion kaupunginkirjaston vanhan musiikkiosaston nykyinen käyttö on vähäistä eikä nuorille ole tiloja pientä sohvanurkkausta lukuun ottamatta. Tarkoitus on muuttaa nykyinen musiikkiosasto ajanmukaiseksi, toimivaksi ja muuntuvaksi tilaksi, jossa on erilaista nuorten kirjastoaineistoa, musiikkiaineistoa, pelihuone, tietokoneita, rauhallista lukutilaa ja oleskelutilaa. Tilaa on tarkoitus käyttää myös esimerkiksi kirjastonkäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa sekä erilaisten pienimuotoisten musiikki- ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana.

Hankkeen tavoite tilojen nykyaikaistamisen lisäksi on nuorten osallistaminen sekä tilan ja sen käyttötapojen suunnittelussa että toteutuksessa (mm. erilaiset tuunaustyöpajat ja uudet toimintamuodot). Tavoitteena on luoda käyttäjiä osallistavia kehittämistyötapoja. Mukaan pyritään saamaan kirjastoa jo käyttävien nuorten lisäksi mm. aiemmin käynnistyneeseen Biisinikkarien demobileet -hankkeeseen osallistuneita nuoria ja kirjastoa ehkä vähän tai ei ollenkaan käyttäviä nuoria. Hankkeen aikana käynnistetään nuorten itsensä ideoimia toiminta- ja palvelumuotoja.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Tornion kaupungin nuorisotoimen ja Aineen taidemuseon kanssa ja pyritään saamaan mukaan mm. yläkouluja ja paikallisia musiikkitoimijoita.

Avustusta haetaan projektityöntekijän palkkaukseen ja työpajatoiminnan kustannuksiin, tilan varustamiseen kirjastonkäytönopetukseen ja mediakasvatukseen sopivin laittein, pelihuoneen laitteisiin sekä matkakustannuksiin muiden kirjastojen musiikki- ja nuortenosastoihin tutustumista varten. Omakustannusosuus koostuu pääosin kirjaston henkilökunnan työstä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa kehiteltyjä palveluja ja tiloja käytetään ja nautitaan hankkeen henkisistä ja fyysisistä tuloksista. Järjestetään tapahtumia, vinkataan, musisoidaan ja mediakasvatetaan. Ollaan avoimia uusille ideoille kaiken ikäisiltä asiakkailta ja ei-asiakkailta. Lasten-, nuorten- ja musiikkiosastolla toteutetaan 2015 aikana kävijälaskentapäiviä. Myös kävijöiden käyttämiä palveluja tarkkaillaan ajoittain suunnitellusti ja kirjataan niitä ylös. Uudistettujen palvelujen ja tilojen osalta tehdään 2015 aikana käyttäjäkysely jatkokehittämistä ja palvelujen parantamista varten.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 099
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 085
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 980henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€19 000

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi