Nuoret oman kirjastotilansa suunnittelijoina ja toteuttajina
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tornion kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Torikatu 2
95400
Bibliotekets telefonnummer : 
050 5971568
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-kod : 
FI-Torni
FO-nummer : 
0193524-6
Ansvarsperson : 
Antti Lantto
Telefonnummer : 
040 126 7812
E-post : 
antti.lantto@tornio.fi
Projektbeskrivning : 

Tornion kaupunginkirjaston vanhan musiikkiosaston nykyinen käyttö on vähäistä eikä nuorille ole tiloja pientä sohvanurkkausta lukuun ottamatta. Tarkoitus on muuttaa nykyinen musiikkiosasto ajanmukaiseksi, toimivaksi ja muuntuvaksi tilaksi, jossa on erilaista nuorten kirjastoaineistoa, musiikkiaineistoa, pelihuone, tietokoneita, rauhallista lukutilaa ja oleskelutilaa. Tilaa on tarkoitus käyttää myös esimerkiksi kirjastonkäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa sekä erilaisten pienimuotoisten musiikki- ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana.

Hankkeen tavoite tilojen nykyaikaistamisen lisäksi on nuorten osallistaminen sekä tilan ja sen käyttötapojen suunnittelussa että toteutuksessa (mm. erilaiset tuunaustyöpajat ja uudet toimintamuodot). Tavoitteena on luoda käyttäjiä osallistavia kehittämistyötapoja. Mukaan pyritään saamaan kirjastoa jo käyttävien nuorten lisäksi mm. aiemmin käynnistyneeseen Biisinikkarien demobileet -hankkeeseen osallistuneita nuoria ja kirjastoa ehkä vähän tai ei ollenkaan käyttäviä nuoria. Hankkeen aikana käynnistetään nuorten itsensä ideoimia toiminta- ja palvelumuotoja.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Tornion kaupungin nuorisotoimen ja Aineen taidemuseon kanssa ja pyritään saamaan mukaan mm. yläkouluja ja paikallisia musiikkitoimijoita.

Avustusta haetaan projektityöntekijän palkkaukseen ja työpajatoiminnan kustannuksiin, tilan varustamiseen kirjastonkäytönopetukseen ja mediakasvatukseen sopivin laittein, pelihuoneen laitteisiin sekä matkakustannuksiin muiden kirjastojen musiikki- ja nuortenosastoihin tutustumista varten. Omakustannusosuus koostuu pääosin kirjaston henkilökunnan työstä.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeessa kehiteltyjä palveluja ja tiloja käytetään ja nautitaan hankkeen henkisistä ja fyysisistä tuloksista. Järjestetään tapahtumia, vinkataan, musisoidaan ja mediakasvatetaan. Ollaan avoimia uusille ideoille kaiken ikäisiltä asiakkailta ja ei-asiakkailta. Lasten-, nuorten- ja musiikkiosastolla toteutetaan 2015 aikana kävijälaskentapäiviä. Myös kävijöiden käyttämiä palveluja tarkkaillaan ajoittain suunnitellusti ja kirjataan niitä ylös. Uudistettujen palvelujen ja tilojen osalta tehdään 2015 aikana käyttäjäkysely jatkokehittämistä ja palvelujen parantamista varten.

Projektet börjar : 
02/09/2013
Projektet avslutas : 
30/06/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€22 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€24 099
Egen finansiering: 
€5 085
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
8kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 980henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€19 000

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.