Nuoret takaisin kirjastoon
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 9
82500
Kirjaston puhelin : 
040 1051128
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitee
Y-tunnus : 
0168900-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
040 105 1152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankeen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan kirjallisuuden lukemisesta ja kirjaston tarjoamista muista mähdollisuuksista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä: 92

Osallistujien määrä: 1325

Kuvaus : 

Kiteen kirjastossa on havahduttu siihen, että nuoria näkyy entistä harvemmin kirjastossa muutoin kuin luokkakäyntien yhteydessä. Kirjastoa ei koeta niin kiinnostavaksi, että sinne vapaa-aikana tultaisiin. Valtakunnallisesti ollaan huolissaan nuorten lukuharrastuksen hiipumisesta, ja myös tilastot kertovat nuortenkirjallisuuden lainalukujen laskusta. Jos nuoret eivät koe kirjastoa omakseen, he eivät ehkä myöskään kasvata omia lapsiaan kirjastonkäyttäjiksi, joten tulevaisuuden kannalta nuoret ovat tärkeä kohderyhmä.

 Hankkeen tavoitteena on yhdessä nuorten, nuorisotoimen ja koulujen kanssa luoda uutta kirjastokulttuuria Kiteelle. Tavoitteena on saada nuoret takaisin kirjastoon ja saada heidät kiinnostumaan kirjallisuuden lukemisesta ja kirjaston tarjoamista muista mahdollisuuksista. Tämä onnistuu parhaiten tiivistämällä kirjaston, nuorisotoimen ja koulun yhteistyötä ja osaamista.

Kiteellä ei ole kaupungin omaa nuorisotilaa kuntakeskuksessa, joten tarkoituksena on tuoda kirjasto tilana lapsille ja nuorille näkyväksi ja mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi viettää aikaa. Kesälahdella nuorisotila on kirjaston yhteydessä ja tämä helpottaa nuorille suunnatun toiminnan järjestämisessä. Järjestämällä kirjastossa erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia, voidaan madaltaa kynnystä tulla kirjastoon ja osoittaa, että kirjasto tarjoaa myös nuorille ohjelmaa. Tavoitteena on järjestää viikoittain nuorille suunnattua tekemistä kirjastossa.

Esimerkkejä toiminnoista:

*nuorten oma vertaisvinkkaus koulussa ja kirjastossa

*kirja-arvostelujen kirjoittaminen paikallislehden Nuorten sivuille

*sarjakuvatyöpaja

*runo- ja kirjoituskilpailut

*nuorten omien toiveiden toteuttamista

 Kirjaston, nuorisotoimen ja koulun yhteisenä tehtävänä on toteuttaa mediakasvatusta. Nuorisotoimen seudullinen mediakasvatushanke päättyy keväällä 2016. Hankkeen aikana on jo hankittu välineistöä ja koulutusta median tuottamiseen, jota voidaan käyttää hyväksi myös tässä hankkeessa.

Hanketta toteuttamaan palkataan henkilö, jolla on sekä kirjallisuuteen, kirjoittamiseen , kulttuuriin ja nuorisoon liittyvää osaamista.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kiteen kirjastossa on havahduttu siihen, että nuoria näkyy entistä harvemmin kirjastossa muutoin kuin luokkakäyntien yhteydessä. Kirjastoa ei koeta niin kiinnostavaksi, että sinne vapaa-aikana tultaisiin. Valtakunnallisesti ollaan huolissaan nuorten lukuharrastuksen hiipumisesta, ja myös tilastot kertovat nuortenkirjallisuuden lainalukujen laskusta. Jos nuoret eivät koe kirjastoa omakseen, he eivät ehkä myöskään kasvata omia lapsiaan kirjastonkäyttäjiksi, joten tulevaisuuden kannalta nuoret ovat tärkeä kohderyhmä.

 Hankkeen tavoitteena on yhdessä nuorten, nuorisotoimen ja koulujen kanssa luoda uutta kirjastokulttuuria Kiteelle. Tavoitteena on saada nuoret takaisin kirjastoon ja saada heidät kiinnostumaan kirjallisuuden lukemisesta ja kirjaston tarjoamista muista mahdollisuuksista. Tämä onnistuu parhaiten tiivistämällä kirjaston, nuorisotoimen ja koulun yhteistyötä ja osaamista.

Kiteellä ei ole kaupungin omaa nuorisotilaa kuntakeskuksessa, joten tarkoituksena on tuoda kirjasto tilana lapsille ja nuorille näkyväksi ja mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi viettää aikaa. Kesälahdella nuorisotila on kirjaston yhteydessä ja tämä helpottaa nuorille suunnatun toiminnan järjestämisessä. Järjestämällä kirjastossa erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia, voidaan madaltaa kynnystä tulla kirjastoon ja osoittaa, että kirjasto tarjoaa myös nuorille ohjelmaa. Tavoitteena on järjestää viikoittain nuorille suunnattua tekemistä kirjastossa.

Esimerkkejä toiminnoista:

*nuorten oma vertaisvinkkaus koulussa ja kirjastossa

*kirja-arvostelujen kirjoittaminen paikallislehden Nuorten sivuille

*sarjakuvatyöpaja

*runo- ja kirjoituskilpailut

*nuorten omien toiveiden toteuttamista

 Kirjaston, nuorisotoimen ja koulun yhteisenä tehtävänä on toteuttaa mediakasvatusta. Nuorisotoimen seudullinen mediakasvatushanke päättyy keväällä 2016. Hankkeen aikana on jo hankittu välineistöä ja koulutusta median tuottamiseen, jota voidaan käyttää hyväksi myös tässä hankkeessa.

Hanketta toteuttamaan palkataan henkilö, jolla on sekä kirjallisuuteen, kirjoittamiseen , kulttuuriin ja nuorisoon liittyvää osaamista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto teki yhteistyötä koulun ja nuorisotoimen kanssa. Kirjastolla oli oma standi nuorisotoimen järjestämillä nuorten harrastemessuilla, johon osallistuivat Kiteen ala- ja yläkoulut. Koulujen päivänavauksissa käytiin kertomassa kirjastosta ja houkuteltiin oppilaita lukemisen pariin. Kiteen ja Kesälahden kirjastoissa pidettiin syksyllä 2016 sanataidetyöpajoja, joissa kohderyhmänä oli yläkouluikäiset. Sarjakuvataiteilija Jokke Saharisen vetämiä sarjakuvapajoja järjestettiin yläkouluikäisille. Kesälahden kirjastossa pidettiin kirjastokerhoa. Kesälahden nuorisotilaa käyttäville nuorille tehtiin kirjastoon oma nurkkaus, jossa he voivat viettää aikaa nuorisotilassa käydessään. Kouluille hankittiin kirjailijavierailuja seuraavasti: Tapani Bagge dekkaripajat yläkouluilla ja kirjastossa, Markus Majaluoman vierailu ala- ja yläkoululla, Tuomas Liuksen esiintyminen oppilaille Kiteen ja Kesälahden kirjastossa. Joensuun seutukirjaston kirjavinkkarit vinkkasivat kirjastossa yläkoulun 7- 9 -luokkalaisille.

Kirjastoon palkattiin hanketyöntekijä, joka veti em. sanataidepajoja ja piti 4-6 -luokkalaisille kirjamaistiaisia, joissa osallistavaa menetelmää käyttäen houkuteltiin oppilaita kiinnostumaan kirjoista ja lukemisesta. Kirjasto järjesti myös koodauskerhon.

Lisäksi koulun iltapäiväkerho vieraili säännöllisesti kerran kuussa kirjastossa.

Tilastotietoja: Kirjastokerho 30 kertaa, osanottajia yhteensä 158 ; kirjamaistiaiset 25 ryhmää, osanottajia 265 ; yläkoulun kirjavinkkaukset 11 ryhmää, osanottajia 240 ; sarjakuvapajat 6 ryhmää, osallistujia 102 ; kirjailijaesiintymiset 11 ryhmää, osallistujia 244, koodauskerho 4 kertaa, osallistujia 40

Kokemuksemme mukaan nuoret tavoittaa parhaiten koulun kautta, ja siksi yhteistyö koulun kanssa on tärkeää. Kirjastossa on myös oltava nuoria houkuttelevat tilat, jossa he voivat viettää aikaa. Kiteen kirjastossa ei näin ole.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyötä koulun kanssa kehitetään ja houkutellaan nuoria esimerkiksi järjestämään näyttelyitä kirjastossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 337
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 400
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
92kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 325henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.