Nuori kirjaston kulmilla
År 2011 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Haapaveden kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 64b
86600
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7591256
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Hapve
FO-nummer : 
0184872-4
Ansvarsperson : 
Sari Seitajärvi
Telefonnummer : 
044-7591252
E-post : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastolaisten kanssakäymistaitoja nuorten kanssa ja luoda ja syventää yhteistyötä nuorisotoimen kanssa pysyväksi käytännöksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyö

Projektbeskrivning : 

Tausta eli miksi?

Ouluneteläisen alueen kirjastot ovat jo pitkään kehittäneet kirjastopalveluitaan yhdessä. On tartuttu kirjastotoiminnassa oleviin ongelmakohtiin ja kehitetty kirjastolaisten osaamista. Ouluneteläisen alueella on suhteessa väestömäärään paljon lapsia ja nuoria. Kirjasto ei tavoita kaikkia nuoria vapaa-aikana, mutta myöskään nuorisotoimi ei tavoita kaikkia nuoria. Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastolaisten kanssakäymistaitoja nuorten kanssa ja luoda ja syventää yhteistyötä nuorisotoimen kanssa pysyväksi käytännöksi.

 

Toteutus:

Palkataan kaksi projektityöntekijää, joista toinen on kirjastoalan ammattilainen ja toinen nuorisotyön ammattilainen. Heidän tehtävänään on laatia jokaiselle kunnalle suunnitelma, miten kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä toteutetaan juuri siinä kunnassa. Erilaisia palvelu- ja toimintamuotoja kokeillaan ja hyvät käytänteet kootaan yhteen ja tuodaan kaikkien tietoon. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka hyödyttävät sekä kirjastoa että nuorisotointa myös hankkeen päätyttyä.

Lisäksi projektityöntekijät järjestävät kirjasto- ja nuorisotoimen työntekijöille koulutusta nuorten kohtaamisesta ja ohjaamisesta yksilö- ja ryhmätilanteissa. Koulutuspäivät järjestetään kontaktiopetuksena aiheena mm. nuorten kohtaamisen menetelmät ja keinot, ohjaustaidot. Kouluttajina toimivat pedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisopsykiatrian ammattilaiset.

 

Tavoitteet:

Kirjaston työntekijät kohtaavat nuoren rohkeasti ja asiantuntevasti. Kirjasto tulee tutuksi nuorisotoimessa ja nuorisotyö kirjastossa. Yhteistyö kirjaston ja nuorisotoimen kanssa on sujuvaa ja jatkuvaa jokaisessa alueen kunnassa. Yhteistyö tukee molempien tahojen perustoimintaa. Hankkeen kautta tavoitetaan kirjastojen ei-käyttäjänuoria.

 

Talous:

Kaksi projektityöntekijää palkataan vuodeksi. Palkkamenot 56000 €

Projektityöntekijöiden matkat eri kunnissa. 3500 €

Koulutuspäivien järjestäminen:

Tilavuokrat à 210 €/pvä (Oppilaitosten omaosuutta, koulutukset järjestetään eri oppilaitosten tiloissa) 840 €

Kouluttajien palkkiot (majoitukset, matkat + luennointipalkkiot) 1700 €/pvä eli 4 pvää 6800 €

Koulutuspäivien perusjärjestelyistä vastaavat ko. oppilaitoskirjastot (omaosuutta) 280 €

Jokaiseen tapahtumaan osallistuu työntekijä sekä kirjastosta että nuorisotoimesta (omaosuutta) 15€ x 3 h x 2 = 90 x 34 = 3060 €

Markkinointi, postitus, toimistokulut (34 x 200) 6800 € (josta omaosuutta 3800 €)

Yhteensä: 77280 €

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ouluneteläisen kirjastot ja nuorisotoimet: Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Sievi, Ylivieska, Merijärvi, Nivala, Oulainen), Kiri-kirjastot (Haapajärvi-Pyhäjärvi, Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva, Haapavesi), Reisjärven kunnankirjasto, Haapaveden Opiston kirjasto, Tietopalvelu Origo (Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön kirjasto), Oulunseudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kirjaston Oulaisten yksikön kirjasto.

Tidigare projekt: 

Oulun eteläisen kirjastoilla on ollut useita yhteisiä hankkeita, mm. yhteisestä strategiasta, markkinoinnista, verkkokirjastoista ja kirjallisuuden sisällöistä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

NUORI KIRJASTON KULMILLA -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Nuori kirjaston kulmilla -hankkeeseen palkattiin kaksi työntekijää, nuoriso-ohjaaja Laura Lehtola Ylivieskasta sekä kirjastovirkailija Marjo-Kaisa Kääriäinen Haapavedeltä. Hankeraportin alussa kerromme yleistä tietoa toimintatavoista ja sen jälkeen käymme läpi paikkakunnittain, mitä kussakin tapahtumassa (yht. 19 kpl) tehtiin, mikä oli nuorisotoimen osuus ja kirjaston osuus tapahtuman järjestämisessä, osallistujamäärät, havaitsemamme hyvät käytänteet (Tiivistelmä) sekä mikä näytti kussakin tapahtumassa kiinnostavan nuoria.

Jaoimme keskenämme alueen kunnat puoliksi ja kävimme kussakin Oulun eteläisen alueen kunnassa tapaamassa kirjaston ja nuorisotoimen väkeä ensi alkuun yksin. Seuraavat palaverit pyrimme järjestämään niin, että pääsimme molemmat paikalla. Ennen ensimmäistä tapaamista olimme luonnollisesti lähettäneet infoa Nuori kirjaston kulmilla -hankkeesta ja olimme olleet yhteydessä kirjastoihin ja nuorisotoimiin sähköpostitse tai/ja puhelimitse. Kartoitimme tuolloin mm. kunkin kunnan kirjasto- ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä, millaista se on ollut ennen hankkeen alkamista. Palavereja pidettiin keskimääriin 2 kpl kussakin kunnassa, Siikalatvan kunnassa palaverit pidettiin kussakin kylässä (Pulkkila, Piippola, Rantsila, Kestilä).

Palavereissa olimme mukana suunnittelemassa jokaiseen kuntaan tapahtumaa nuorille kunkin kunnan nuoriso- ja kirjastotoimen kanssa. Yhteensä tapahtumia järjestettiin 19 kpl.

Tässä raportissa tuomme esille kunnittain yllä mainittujen tapahtumien pääpiirteet sekä havaitsemamme hyvät käytänteet. Jokaisessa tapahtumassa oli tarjolla pientä purtavaa (kahvia, teetä, mehua, pullaa/keksejä/popcornia), minkä jo itsessään havaitsimme hyväksi käytänteeksi. Suurin osa nuorista pitää kahvista! :)

 

Alavieska: "Nuori kirjaston kulmilla" kirjastossa

Alavieskassa kirjasto- ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä ei ole ollut aiemmin juuri lainkaan.

Alavieskassa järjestettiin Nuori kirjaston kulmilla -tapahtuma tiistaina, 23.10.2012. Kirjasto oli auki nuorille poikkeuksellisesti klo. 17-20. Kirjastolla oli mahdollisuus tehdä pinssejä haluamistaan kuvista. Lisäksi pelasimme Kaaos-peliä, jossa voittajajaoukkue sai lahjakortin hampurilaisravintola KingMealiin Ylivieskaan. Hankkeen toimesta tehtiin kirjasto-kysely nuorille. Kirjasto puolestaan järjesti kirjastoaiheisen tietokilpailun. Tarjolla oli kahvia, teetä, mehua, keksejä ja popcorneja.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 7

HANKKEEN OSUUS: pinssiaihiot, palkinnot kirjastokyselyyn (yht. 20 €), Kaaos-peli, kaksi ohjaajaa.

NUORISOTOIMEN OSUUS: tapahtuman mainonta, hankki osan tarjottavista, toi pinssikoneen tapahtumaan, Kaaos-pelin palkinnot (2 kpl lahjakortteja hampurilaisravintolaan, á 10 €), yksi ohjaaja mukana tapahtumassa.

KIRJASTON OSUUS: tilat iltaa varten, palkinnot tietokilpailuun, aineistoa pinssien tekoon (käytöstä poistettuja nuorten ym. lehtiä), hankki osan tarjottavista, yksi työntekijä.

Tiivistelmä: Olisimme toivoneet tapahtumaan enemmän kävijöitä. Tapahtuma järjestettiin koululaisten syyslomaviikolla, joka mahdollisesti verotti osallistujamäärää.

Hyväksi havaittua: - Kaaos-peli ja siihen liittyvät palkinnot toivat eloa kirjastoon. :)

                                                             

---------                         ---------                           ---------                  

Haapajärvi: "Kirjasto Goes Movies" kirjastossa

Haapajärvellä kirjaston ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä oli ollut jo aiemmin jonkin verran.

Haapajärvellä järjestettiin perinteinen Kirjasto Goes Movies perjantaina, 21.9.2012 alkaen klo. 19.00. Tapahtumassa oli toimiintapisteitä: pinssien- ja ystävänauhojen tekoa. Lisäksi kirjaston kameralla nuoret saivat ottaa valokuvan kirjaston mukavimmasta paikasta. Tapahtumassa oli kirjastokysely nuorille, vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Tapahtumassa oli tarjoilua.

Katsoimme tapahtumassa elokuvan: Kattona tähtitaivas. Elokuva näytettiin kirjastorakennuksen yhteydessä olevassa elokuvateatterissa.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 25

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: kirjastokysely sekä palkinnot (3 kpl pizzalahjakorttia sekä 3 kpl karkkipusseja), kaksi ohjaajaa

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUJEN OSUUS: pinssien tekoon tarvittava materiaali kaikkineen, hankki osan tarjoilusta, tapahtuman mainonnan hoitaminen, kaksi ohjaajaa paikalla

4H:n OSUUS: ystävänauhojen teko (materiaalit ja ohjaus), yksi ohjaaja paikalla

KIRJASTON OSUUS: tilat tapahtumaan sekä elokuvan katsomiseen, elokuva: Kattona tähtitaivas, hankki osan tarjoilusta, kamera valokuvien ottamista varten.

Tiivistelmä: nuoret olivat kiinnostuneet pinssien tekemisestä sekä tarjoilusta. Myös elokuva kiinnosti heitä. Kirjasto ja nuorisotoimi aikovat jatkossakin järjestää vastaavanlaisia KIrjasto Goes Movies -tapahtumia. :)

 

 --------                  --------                     --------                    --------                 

Haapavesi: kirjastoauto Haapavesi Folk Music Festivaaleilla

Haapavedellä kirjaston ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä nuorten parissa ei ole juurikaan aiemmin ollut.

Haapavedellä järjestettiin tapahtuma Haapavesi Folk Music Festivaalien yhteyteen torstaina, 29.6.2012. Festivaalialueelle vietiin kirjastoauto klo. 19-23.30 väliseksi ajaksi. Kirjastoautossa oli esillä nuorten uutuuskirjoja. Autossa oli myös hyllyllinen nuorten poistokirjoja, joita halukkaat saivat ottaa vaoituksetta mukaansa. Tarjolla oli karkkia, valmiita kirjastoaiheisia pinssejä sekä kirjanmerkkejä. Auton ulkopuolle oli laitettu kaksi puutarhapöytää tuoleineen. Pöydille laitettiin esille nuoria kiinnostavia lehtiä. Kirjastoauton oma nuorten lehtien valikoima on pieni, joten lehtiä varattiin pääkirjastolta. Esillä oli mm. seuraavia julkaisuja: Rumba, Urheilu, Demi, Hang Up, Mikrobitti, Mikro-PC ja MissMix. Kirjastoaineiston lisäksi käytössä oli nettiyhteys.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 50

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: puutarhapöydät ja tuolit, valmiit piinssit ja kirjanmerkit, tapahtuman mainonnan hoitaminen, kaksi ohjaajaa

NUORISOTOIMEN OSUUS: hankkivat tarjottavat (karkkia), kaksi ohjaajaa paikalla

KIRJASTON OSUUS: kirjastoauto kuljettajineen paikalla

Tiivistelmä: valmiiseen tapahtumaan kirjaston on helppo mennä mukaan. Haapaveden tapahtumassa nuorisotyöntekijät tunsivat nuoria, jotka olivat paikalla Folkeilla ja toimivat oivallisina "sisäänheittäjinä". :)

 

Raportti Peli-illasta 10.5.2013

 

Haapavesi ”Nuorten peli-ilta kirjastolla”

Haapavedellä järjestettiin nuorten peli-ilta kirjastolla 10.5.2013 klo 19.00 - 22.00. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Haapaveden kirjaston ja nuorisotoimen kanssa. Peli-illassa oli nuorille tarjolla erilaisia lauta- ja korttipelejä, sekä PS2- ja PS3- konsolit peleineen. PS3-konsolissa oli vielä mukana kokeiltavana liikkeen voimalla toimiva PS3-Move -ohjain. Tapahtuma oli pääosin rakennettu kirjaston lukusaliin, mutta nettipäätteet ja lainaustiski olivat myös avoinna nuorille koko illan. Kirjastossa oli myös tarjoilua: mehua, kahvia karkkeja ja pasteijoita. Peli-illan suunnitteli kirjastossa työharjoittelussa ollut Haapaveden Opiston tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelman merkonomiopiskelija Janne Joentakanen, joka suunnitteli tapahtuman näyttötyönään. Mukana kirjastolta tapahtumassa oli myös vs. kirjastovirkailija Raili Kyllönen. Nuorisotoimen puolelta mukana oli vs. erityisnuorisotyöntekijä Tanja Lehtola, ohjaaja Kati Vesalainen ja kolme työharjoittelijaa.  

Osallistujamäärä oli arviolta 35 henkilöä.

Kirjaston osuus: Lauta- ja korttipelien tuominen, PS2- ja PS3-konsolien ja pelien tuominen, mainokset kirjaston oviin, kirjastovirkailija ja työharjoittelija mukana tapahtumassa

Nuorisotoimen osuus: Pelejä konsoleihin, tarjoilujen järjestäminen, mainokset nuorisopuolelle, ohjaaja ja työharjoittelijoita paikalla

Tiivistelmä: Peli-iltaan osallistui mukavasti nuoria, vaikka samana iltana oli Suomi-Venäjä jääkiekko-ottelu. Ottelu saattoi silti verottaa jonkin verran osanottajia. Pelikonsolit olivat ahkeralla käytöllä ja lauta- ja korttipelit keräsivät myös ryhmiä ympärilleen. Nettipäätteitä käytettiin myös ja joitakin lainojakin kirjastosta tehtiin. Nuorilta tuli tapahtumasta hyvää palautetta ja toivottiin, että se voitaisiin järjestää joskus uudestaankin. Tapahtumasta jäi kaikille osapuolille positiiviset tunnelmat ja yhteistyö kirjaston ja nuorisotoimen kanssa toimi hyvin.

  --------               --------                 --------                   --------                    

Kalajoki: "Lasten ja nuorten sarjakuvatapahtuma" nuorisotalo Alexilla

Kalajoella kirjaston ja nuorisotoimen välistä yhteistoimintaa ei ole ollut tätä ennen.

Kalajoen nuorisopalvelut järjesti omana tapahtumanaan Comics24-tapahtuman ja tämän tapahtuman yhteyteen päätettiin järjestää nuorisotoimen ja Kalajoen kirjaston yhteistyönä kaikille avoin sarjakuva-tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin Kalajoen nuorisotalo Alexilla lauantaina, 20.10.2012 klo. 12-16. Tapahtumassa oli esillä paljon erilaisia sarjakuvia, sarjakuvatehtäviä sekä sarjakuvaoppaita. Kalajoen kirjaston kirjastonhoitaja ohjasi tapahtumaan osallistuneita lapsia ja nuoria sarjakuvien piirtämisessä käyttäen apunaan hankkimaansa aineistoa. Tapahtumassa piirrettyjä sarjakuvia aiottiin laittaa esille Kalajoen kirjastoon. Tapahtumassa sai tehdä sarjakuva-aiheisia pinssejä käytöstä poistettuista sarjakuvalehdistä. Mukana oli arvontaa ja mahdollisuus pelata sarjakuva-aiheisia PC-pelejä. Kävijöillä oli tunnin ajan mahdollisuus tutustua nuorisotalon yläkerrassa pidettävään Comics24-tapahtumaan. Tapahtumassa oli tarjoilua (kahvia, teetä, mehua, pullaa, keksejä, popcorneja).

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: n. 40-50

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: toi tarjoilut, kaksi ohjaajaa

NUORISOPALVELUJEN OSUUS: tilat, pinssien tekoon tarvittavat aihiot ja pinssikone, mainonnasta huolehtiminen, ohjaaja paikalla osan ajasta

KIRJASTON OSUUS: esillä ollut aineisto oli kirjastosta, sarjakuvien tekemiseen tarvittava aineisto (paperit, kynät, värit ym.), vanhoja sarjakuvalehtiä pinssien tekemiseen, kirjastonhoitaja paikalla

Tiivistelmä: tapahtuma onnistui odotusten mukaan. Merkillepantavaa oli kirjastonhoitajan aito innostuneisuus tapahtuman järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lapset tekivät sarjakuvia, myös pinssien teko oli suosittua. Tapahtumassa oli kävijöitä Kokkolasta saakka. Kaiken kaikkiaan kävijät toivoivat vastaavanlaisia tapahtumia lisää. :)

Tapahtuma innosti Kalajoen nuorisopalveluja sekä kirjastoa yhteistyön jatkamiseen tulevaisuudessakin. :)

 

   --------           --------          --------          --------

 

Kestilä: "Kirjastonuokkari" kirjastossa

Kestilä kuuluu Siikalatvan kuntaan. Kestilän kirjasto ja vapaa-aikatoimi ovat olleet järjestämässä Siikalatvan kunnassa toteutettua Pyöräsuunnistus-tapahtumaa - eli käytännössä kirjasto on jakanut pyöräsuunnistuksessa tarvittavia kortteja suunnistukseen osallistuneille ja vastaanottanut täytetyt kortit. Kirjastossa on Settinetti-piste.

Kestilän kirjastossa järjestettiin kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyönä Kirjastonuokkari keskiviikkona, 31.10.2012 klo. 17-21. Tapahtumassa oli tarjoilua (kahvia, teetä, mehua, pullaa ja keksejä), mahdollisuus tehdä pinssejä sekä magneetteja vanhoista lehdistä. Kirjastoon oli sijoitettu MLL:lta varattuja "tehtäväpisteitä" (mm. sai kokeilla käytännössä, miten tehdään animaatiota ym.). Kirjastoon tuotiin myös nuorisotilasta lautapelejä, joita oli mahdollisuus pelata. Paikalla olivat Siikalatvan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen sekä Kirjastoskootteri-hankkeen vetäjä Nina Sipola.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 27

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: toi tarjottavat, toi osan pinssien tekoon tarvittavasta materiaalista (metalliset pinssiaihiot), yksi ohjaaja

NUORISOTOIMEN OSUUS: pinssikone, lautapelit, tapahtuman mainonnasta huolehtiminen, yksi ohjaaja paikalla

KIRJASTON OSUUS: tilat, poistolehtien lahjoitus pinssien tekoon, kirjastosihteeri ja kirjastovirkailija mukana tapahtumassa

Tiivistelmä: Tapahtumassa nuoria kiinnostivat pinssien ja magneettien tekeminen sekä tarjoilut. Myös animaation tekemistä kokeilivat muutamat nuoret. Muutama nuori lainasi kirjoja tapahtuman aikana.

 

   --------             --------               --------            --------

 Kärsämäki: "Tarinoiden Yö" -tapahtuma kirjastossa

Kärsämäellä kirjaston ja nuorisotoimen välinen yhteistyö on ollut vähäistä. Nuorisotoimi on tuonut kirjastoon esim. erilaisten tapahtumien flyereita ja mainoksia esille ja jakoon.

Kärsämäelle päätettiin järjestää Tarinoiden Yö perjantaina, 2.11.2012 klo. 17-23. Tähän tapahtumaan liittyi ohjelmaa muissakin toimintapisteissä, mm. keskuskoululla näytettiin elokuvia lapsille sekä pidettiin elokuvan jälkeen Yökyöpelit. Konttilassa oli tarinakahvila ja nuorisotalo oli avoinna. Tarinoiden Yö -tapahtumassa oli kirjaston ja nuorisotoimen lisäksi yhteistyökumppaneina Kärsämäen Kulttuuritontut ja 4H.

Kirjastolla ilta aloitettiin klo. 19.00 vanhojen kirjojen tuunauspajalla, jossa ohjaajana oli Kulttuuritonttujen Edda Aakula. Klo. 21-23 pidettiin Yökirjasto nuorille. Esille oli laitettu aiheeseen sopivaa nuorten kirjallisuutta ja kirjastotilaan laitettiin soimaan aiheeseen sopivaa musiikkia. Lautapelejä oli tuotu pelattavaksi. Osallistujilla oli mahdollisuus vastata kirjastokyselyyn ja osallistua arvontaan.   Illan päätteeksi palkittiin persoonallisin Halloween-asu. Tarjolla oli kääretorttua, kahvia ja mehua. Paikalla oli Kirjastoskootterin vetäjä Nina Sipola.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: n. 60

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: kirjastokyselyn tekeminen, palkinnot kirjastokyselyn arvontaan (pizzalahjakortti ja kaksi karkkipussia), palkinnot persoonallisimpien Halloweenasujen palkitsemiseen (pizzalahjakortti ja kaksi karkkipussia), yksi ohjaaja

KULTTUURITONTTUJEN OSUUS: tarjoilusta huolehtiminen, vanhojen kirjojen tuunauspajan ohjaus, kaksi ohjaajaa paikalla

4H:n OSUUS: lautapelit kirjastoon, yksi ohjaaja paikalla

KIRJASTON OSUUS: tilat, musiikki, kirjastovirkailija paikalla

NUORISOTOIMI: piti auki nuorisotaloa

Tiivistelmä: Kirjastolla kävi hyvin porukkaa, osa oli pukeutunut Halloween-teeman mukaan. Vanhojen kirjojen tuunauspaja herätti mielenkiintoa ja pajaan osallistui noin puolenkymmentä nuorta. Myös lautapelit kiinnostivat ja pelaajia oli lähes koko illan. Tarjoilu sai osallistujilta kiitosta. :)  Kirjastokyselyyn löytyi vastaajia yli 20.

 

      --------               --------                --------          --------

 

Merijärvi: "Yökirjasto"

Merijärvellä kirjaston ja nuorisotoimen välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet; yhteistyönä kirjastoon on järjestetty monenmoisia tapahtumia työtunteja laskematta. Tapahtumat ovat olleet suosittuja ja osallistujat ovat antaneet kiitosta. :)

Merijärvellä haluttiin hankkeen puitteissa järjestää kaikille avoin Yökirjasto keskiviikkona 24.10.2012 klo. 18-21. Teemaksi valittiin satu/fantasia-naamiaiset. Halukkaat osallistujat saivat pukeutua mieleiseensä satu- tai fantasiahahmon asuun. Jokaiselle naamiaisasun kantajalle, joka halusi osallistua "Paras naamiaisasu" - äänestykseen, kiinnitettiin hakaneulalla numerolapu rintapieleen. Tapahtumassa kävijät saivat sitten äänestää parasta asua, joista kolme eniten ääniä saanutta palkittiin.

Kirjastoon oli järjestetty erilaisia tapahtumapaikkoja. Teemahuone (pienehkö huone, jossa on lasiseinät) muuttui satumetsäksi taikapuineen (värikkäitä tekokuusia, kankaiin koristeltuja koivuja, vihreää kangasta lattialla...), jättimäisine kärpässienineen (jakkaroita, joihin tehty valkoinen "jalka", istuinosa päälystetty punaisella kankaalla, valkoiset täplät paperista),  ja lumoavine valoineen (värikkäitä jouluvaloja). Lasiseiniin satumetsässä kävijät saivat maalata mieleisiään kuvia.

Angolalaisia satuja ja tarinoita sai kuunnella satuhuoneessa, jossa sympaattinen ja välitön Stallone Pinheiro kertoi lapsille kotimaansa satuja ja tarinoita. Satuhuoneesta kantautuikin iloinen nauru ja lasten ihmettelevät kysymykset. Tummaihoinen, värikkääseen asuun pukeutunut Stallone ei pahastunut lasten välittömyydestä.

Suositussa kasvomaalaus-pisteessä nuorisosihteeri Heli teki taidokkaita kasvomaalauksia. Ohjelmassa oli myös pinssien tekoa: poistetuista lehdistä sai leikata haluamansa kuvan tai pinssin sai tuunata alusta lähtien itse. Tapahtumassa oli tarjolla "sihi"-juomaa (päärynämehua + vichyä + sattumia) sekä Hannu ja Kerttu- pipareita.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 120!

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: pinssien tekoon tarvittava materiaali (pinssien aihiot, kynät ja paperit), pinssikone lainattiin Ylivieskan nuorisotoimesta, tarjottavat, yksi ohjaaja.

KIRJASTON OSUUS: tilat, Paras naamiaisasu- kilpailun äänestyksestä huolehtiminen ja palkintojen hankkiminen, kirjastovirkailija paikalla

NUORISOTOIMEN OSUUS: satumetsän tuunaaminen, kasvomaalausten teko, ohjaaja paikalla

Tiivistelmä: tapahtuma oli kävijämääränsä perusteella Nuori kirjaston kulmilla -hankkeen puitteissa järjestetyistä tapahtumista suosituin. Nuoriso- ja kirjastotoimen yhteistyö toimii, uusia yhteisesti järjestettäviä tapahtumia oli jo suunnitteilla. Sekä kirjastovirkailija että nuorisotyöntekijä olivat molemmat pukeutuneet rooliasuihin kuten hankkeen ohjaajakin - eli karhu, merirosvo ja vankilasta iltalomaa saanut vanki osallistuivat tapahtumaan. :)

 

       --------              --------                --------               --------

 

Nuori kirjaston kulmilla Nivalassa

 

Yhteistyö kirjaston ja nuorisotoimen välillä on ollut vähäistä. Yhteistyö oli kuitenkin toivottua ja tervetullutta!

Pidimme Nuori Kirjaston kulmilla iltapäivän Nivalan kirjaston lehtisalissa perjantain 10.8. 2012 klo 15-18

Lehtisalissa oli esillä nuoten kirjoja sekä lehtiä. Teimme pinssejä sekä jaoimme kirjanmerkkejä. Lisäksi nuoret saivat piirtää isolle esillä olevalle paperille tusseilla aiheena "tulevaisuuden Nivala".

Kirjasto jakoi tapahtumassa kesän lukukilpailun palkinnot. Paikalla kävivät myös partiolaiset lahjoittamassa Nivalan kirjastolle kirjastokasseja jaettavaksi asiakkaille.

Lisäksi paikalla soitti harmonikkaa Kultaisen harmonikka-kilpailun pronssimitalisti. (Nivalalainen nuori)

Tarjolla oli kahvia, mehua sekä pullaa.

Videotykin kautta pyöri jatkuvasti seinällä kansalaisopiston syksyn tarjontaa.

Paikalla kävi myös 2 alueen lehtitoimittajaa. (Nivala-lehti sekä Keskipohjanmaa)

Paikalla kävi n. 50 henkeä. Tapahtuma kiinnosti myös lapsia ja aikuisia.

Nuoriso-ohjaaja toi tapahtumaan "tulevaisuuden Nivala" piirrustukseen tarvittavat välineet. Nuoriso-ohjaaja kävi myös itse paikalla.

Kirjasto antoi tilat, järjesti tarjottavat sekä laittoi esille kirjat sekä lehdet. Järjesti myös paikalle harmonikansoittajan.

Ylivieskan nuoriso-toimesta saimme pinssikoneen.

Hanke toi ohjausapua, kirjanmerkkejä jaettavaksi sekä pinssien tekoon tarvittavat aihiot.

____ _____ ______

 

Oulainen: "Taiteiden Yö" nuopparilla

Oulaisissa kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyö on aiemmin ollut vähäistä.

Oulaisissa haluttiin Nuori kirjaston kulmilla -tapahtuma järjestää paikkakunnalla vietettävän Taiteiden Yö -tapahtuman yhteyteen perjantaiksi, 17.8.2012 klo. 18-22. Tapahtumapaikaksi valittiin kaupunginkirjaston läheisyydessä oleva nuorisotalo. Tapahtuman teemaksi valittiin rooli- ja fantasiapelit.

Nuopparilla kävijät saivat tehdä itselleen pinssejä. Esillä oli piirtämisoppaita, sarjakuvia, eläinkirjoja, urheilukirjoja, kasvikirjoja jne., joista nuoret saivat halutessaan etsiä mallia pinssin tekoon. Kirjasto oli tulostanut myös valmiita väritettäviä kuvia (lähde ?), joista pinssin pystyi tekemään.  Tapahtumaan saapui nuori esittelemään pelaamaansa nettiroolipeliä. NeverEndingStory (Päättymätön tarina) päätettiin liittää tähän mukaan: pelisivustolle luotaisiin "Oulasankari", kuvitteellisen tarinan sankari, jolle nuoret voisivat luoda vihollisia tai muita vastustajia, joita vastaan tämän olisi taisteltava. Tätä tarinaa nuoret voisivat kirjoittaa/piirtää esillä olevalle fläppitaululle. Varsinaiseen nettipeliin nuoret voisivat osallistua netissä muulloin kuin tapahtumailtana, esim. kotonaan. Pelin toimintaperiaate olisi heille kuitenkin tällöin jo tuttu.

Tapahtumassa oli lisäksi Jukebox, jota varten kirjasto oli hankkinut nuoria kiinnostavaa musiikkia omista kokoelmistaan sekä kirjastokimpasta (Tiekkö-kirjastot). Esille laitettiin pelkät CD-levyjen kannet, itse levyt olivat lukittavassa toimistohuoneessa, jossa oli myös musiikintoistossa tarvittavat laitteet. Tapahtumassa soitettiin taustamusiikkina näitä levyjä.

Tapahtumassa oli lisäksi tarjoilua: kahvia, mehua ja keksejä.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 50

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: pinssien tekoon tarvittava materiaali (pinssiaihiot, paperit ja kynät), pinssikone saatiin lainaa Ylivieskan nuorisotoimesta, tarjottavat, kaksi ohjaajaa

KIRJASTON OSUUS: aineistoa pinssien tekoa varten (valmiit kuvat sekä esillä oleva kirja-aineisto), CD-levyt Jukeboxia varten, fläppitaulu ja kynät NeverEndingStoryyn

NUORISOTOIMEN OSUUS: tilat, kannettava tietokone roolipelin esittelyä varten

Tiivistelmä: Pinssien teko kiinnosti nuoria eniten. Kirjaston hankkimat valmiit kuvat olivat suosittuja pinssien teossa, moni nuori tuunasi pinssinsä alusta loppuun itse. Kirjastosta tuodut malli-kirjat olivat hyviä ja aiheeseen sopivia. Kirjoista nuoret eivät kuitenkaan juuri mallia katsoneet, muutama nuori selaili illan aikana kirjoja.

Jukeboxi ei kiinnostanut vaikka siitä nuorille erikseen mainittiinkin. Myöskään nettipeli tarinoineen sekä NeverEndingStory eivät saaneet seuraajia. Osa pojista pelasi biljardia, kahvi ja keksit maistuivat. :)

Kirjastolta ja nuorisotoimesta ei ollut työntekijöitä/ohjaajia paikalla lainkaan.

 

     --------            --------             --------             --------

 

Piippola: "Nuori kirjaston kulmilla" -tapahtuma kirjastossa

Piippolassa kirjaston ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä on ollut Siikalatvan Pyöräsuunnistus-tapahtumassa: kirjastosta on jaettu osallistujakortteja sekä vastaanotettu täytetyt kortit.

Piippolan tapahtuma järjestettiin Piippolan kirjastossa torstaina, 11.10.2012 klo. 18-21. Tapahtumassa oli mahdollisuus osallistua Kaaos-peliin. Pinssejä ja magneetteja sai tehdä vanhoista lehdistä, Kirjastoon laitettiin esille "ideapahvi", johon nuoret saivat kirjoittaa toiveitaan kirjastolle sekä nuorisotoimelle. Ideapahvi ajateltiin myöhemmin panna esille kirjaston tiloihin. Illan pätteeksi piippolalainen trubaduuri Jani Vääräniemi esiintyi. Tarjolla oli kahvia, mehua, pullaa, keksejä sekä popcorneja. Paikalla olivatmyös Siikalatvan kunnan estivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen sekä Kirjastoskootteri-hankkeen vetäjä Nina Sipola.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 50

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: tarjottavien hankkiminen, pinssien aihiot, kaksi ohjaajaa

NUORISOTOIMEN OSUUS: KAAOS-peli sekä palkinnot, magneettien aihiot ja pinssikone, ohjaaja

KIRJASTON OSUUS: tilat, Jani Vääräniemen esiintymispalkkion maksaminen, ideapahvin materiaali, kirjastovirkailija paikalla

Tiivistelmä: Tapahtumassa oli tosi kiva tunnelma. :) Erityisesti KAAOS-peli loi nimensä mukaisen vapautuneen ja iloisen tunnelman kirjastoon, nuoret osallistuivat pelin tehtäviin antaumuksella. Myös pinssejä tehtiin paljon.

Illan kruunasi Jani Vääräniemen laulu akustisen kitaran säestämänä. Porukka istuskeli kuuntelemassa, osa lauloi mukana, osa värkkäsi kuunnellessaan pinssejä.

Ideapahviinkin tuli merkintojä. Kirjasto aikoi laittaa sen esille.

Kaiken kaikkiaan ilta vaikutti hyvin onnistuneelta. Porukka oli innolla mukana kaikessa. Kirjastovirkailija otti nuoret lämpimästi ja ystävällisesti vastaan. Näki, että nuorten oli helppo tulla kirjastoon. :)

 

  --------              --------                --------              --------

 

Pulkkila: "Nuori kirjaston kulmilla" -tapahtuma kirjastossa

Pulkkila kuuluu Siikalatvan kuntaan ja siellä kirjasto ja nuorisotoimi ovat aikaisemmin olleet mukana järjestämässä Siikalatvan Pyöräsuunnistus-tapahtumaa. Pulkkilan kirjaston on jakanut pyöräsuunnistuksessa tarvittavia osallistumiskortteja sekä vastaanottanut täytetyt kortit.

Pulkkilan Nuori kirjaston kulmilla -tapahtuma järjestettiin Pulkkilan kirjastossa keskiviikkona, 17.10.2012 klo. 18-22. Ohjelmassa oli mm. Haapaveden kirjastoauton vierailu paikan päällä klo. 18-20. Kävijöillä oli mahdollisuus tutustua kirjastoautoon sekä sen aineistoon, jota heillä oli myös mahdollisuus lainata. (Mainittakoon, että Siikalatvalla ei ole omaa kirjastoautoa). Kirjastossa sai tehdä pinssejä sekä mabneetteja vanhoista lehdistä. KAAOS-pelin pelaamiseen oli myös mahdollisuus. Kirjastossa oli tarjoilua: kahvia, teetä, mehua, pullaa ja keksejä sekä popcorneja. Siikalatvan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen oli paikalla kuten myös Kirjastoskootteri-hankkeen vetäjä Nina Sipola.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 10

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ:  tarjottaiven hankkiminen, kaksi ohjaajaa paikalla

NUORISOTOIMEN OSUUS: KAAOS-peli, pinssien teossa tarvittavat aihiot sekä pinssikone, kaksi ohjaajaa

KIRJASTON OSUUS:  tilat, kirjastoauton sekä kuljettajan palkkion maksaminen, käytöstä poistettuja lehtiä pinssien tekoa varten, kirjastokyselyn tekeminen, kirjastovirkailija ja kirjastotoimenjohtaja mukana, ilmoitus Siikalatvan kuntatiedotteeseen Siikalatvan kunnan kylien (Pulkkila, Piippola, Kestilä ja Rantsila) Nuori kirjaston kulmilla -tapahtumista.

Tiivistelmä: Tapahtumaan odotettiin enemmän osallistujia. Tapahtuma-aikana sää oli kolea ja sateinen, minkä arveltiin verottavan osallistujamäärää.

Pulkkilan tapahtumaan osallistuneet olivat ala-asteikäisiä. Näin esim. Kaaos-pelin pelaaminen ei onnistunut lainkaan osallistujien nuoresta iästä johtuen. Pinssien ja magneettien tekeminen kiinnosti osallistujia, samoin kuin tarjoilut. Muutama nuori lainasi kirjastosta kirjoja tapahtuman aikana. Samoin kirjastoautossa tehtiin muutamia lainauksia.

 

   --------             --------               --------             --------

 

Nuori kirjaston kulmilla Pyhäjärvellä

 

Pyhäjärvellä oli aikaisempaa yhteistyötä ollut vähän, ja innokkaana otettiin hanke vastaan. Pyhäjärven kirjasto sijaitsee yläkoulun vieressä, joten nuoria kulkee kirjastossa paljon jo ennestäänkin.

Pidimme kolme palaveria Pyhäjärvellä, joissa mukana oli kirjastovirkailijan ja ja nuoriso-ohjaajien lisäksi Pyhäjärven 4h.n toiminnanjohtaja. 4H tuli innokkaana yhteistyöhön mukaan!

Pidimme nuokkari-illan Pyhäjärven kirjastossa perjantaina 19.10 2012 alkaen klo 19.00 Kyseisenä iltana Pyhäjärven nuoret aloittivat syysloman. Ilta järjestettiin 13-18 vuotiaille.

Nuokkari-illassa oli tietokilpailu sekä bingo, joissa oli palkintona pizza-lahjakortit sekä karkkia, keksejä ym.

Kirjastossa sai tehdä myös ystävännauhoja, pinssejä sekä kuunella musiikkia. Tarjolla oli kahvia, mehua, keksejä ja pientä suolaista purtavaa.

Kirjastossa esiintyi 2 bändiä Pyhäjärveltä. Harrasteakatemian bändi, sekä välipalapojat.Bändien taukojen aikana kuuntelimme musiikkia nettiradion kautta.

Kirjastossa kävi illan aikana n. 50 nuorta

Nuoriso-ohjaajat keksivät tietokilpailun, vetivät bingon ja toivat pinssien tekoon tarvittavat aihiot ja pinssikoneen. Järjestivät paikalle yleiset tarjottavat + bändien jäsenille sämpylät. Nuoriso-ohjaajat myös hoitivat mainonnan.

Kirjasto antoi tilat sekä henkilökuntaa.

Kirjasto järjesti myös 2 Sponsoria. Pyhäjärvinen kaivos antoi tapahtumaan korvatulppia ja Säästöpankista saatiin kertaköyttöastiat tarjoiluun.

Hanke toi palkinnot tietokilpailuun sekä bingoon.

4h Järjesti ystävänauhojen teon.

Ilta onnistui kaikin puolin. Nuoret tykkäsivät etenkin bingosta ja bändeistä!

Nuoriso-ohjaajat aikoivat jatkossa tulla kirjastoon kerran viikossa ruokavälitunnin aikana kahvipannun kanssa tapaamaan nuoria. Yhteistyö siis jatkui saman tien.

___  _____  _______

 

Pyhäntä: "Nuoppari kirjastolla"

Pyhännällä järjestettiin Nuoppari kirjastolla perjantaina 12.10.2012 klo. 18-22. Kirjaston lehtisalissa oli mahdollisuus tuunata vanhoja kirjoja haapajärvisen ohjaaja Tarja Pärniin opastuksella. Pärnillä oli mukana kirjojen tuunaukseen tarvittavaa materiaalia, jota osallistujat saivat käyttää (liimaa, harsokangasta, helmiä, mattoleikkurit, puristimet ym. ym.) Lehtisalissa oli myös esillä Pärnin tuunaamia vanhoja kirjoja. Pinssien tekoa varten oli varattu pöytä kirjastosalin puolelta, pinssejä sai tehdä joko vanhoja lehtiä hyödyntäen tai itse alusta lähtien piirtämällä ja värittämällä. Nuorten puolelle oli "Päättymätön kaulaliina", jonka kutomista pystyi jatkamaan tarjolla olevilla villalangoilla. Esillä oli myös neulonta-aiheisia kirjoja. Kirjastosalissa oli sähköpiano, jota sai vapaasti soittaa. Esillä oli musiikkiaiheista kirjallisuutta. Pyhännän kirjastossa on nuorille varattu "Nuorten nurkkaus", jossa oli mahdollisuus osallistua ohjatusti videotyöpajatyöskentelyyn. Tapahtumassa oli mukana Nina Sipola esittelemässä Kirjastoskootteri-projektia. Tarjolla oli kahvia, teetä, mehua, pullaa, keksejä sekä popcorneja.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: n. 20

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: vanhojen kirjojen tuunaukseen palkatun ohjaajan matkakulujen korvaaminen (n. 60 €), pinssiaihiot ja muu materiaali pinssien tekoa varten, pinssikone oli lainassa Ylivieskan nuorisotoimesta, tarjoilu, kaksi ohjaajaa paikalla

NUORISOTOIMEN OSUUS: videotyöpajan järjestäminen ohjaajineen ja tarvittavien kalustoineen, ohjaaja paikalla

KIRJASTON OSUUS: tilat, vanhojen kirjojen tuunaukseen palkatun ohjaajan palkkio (75 €), vanhoja lehtiä pinssien tekoa varten, materiaali "Päättymättömään kaulaliinaan", kirjatovirkailija mukana tapahtumassa

Tiivistelmä: Vanhojen kirjojen tuunaukseen osallistui kolme nuorta. Pärnin esille laittamat omat työt kiinnostivat myös kävijöitä. Nuoret tekivät innokkaasti pinssejä sekä osallistuivat videotyöpajaan. Kaksi nuorta oli innokkaita neulojia ja jatkoivat aloitettua kaulaliinaa. Pianoa soittelivat lähinnä tapahtumaan osallistuneet työntekijät. Pari nuorta tutustui esillä olleisiin musiikkikirjoihin.

Nuoriso-ohjaajan mukaan tapahtumaan osallistui se pyhäntäläinen "ydinjoukko" nuoria, jotka muutenkin osallistuvat nuorten tapahtumiin.

 

   --------                --------               --------              --------

 

Rantsila: "Kirjastonuokkari" kirjastossa

Rantsila kuuluu Siikalatvan kuntaan ja siellä kirjasto ja nuoriso- ja vapaa-aikatoiminta ovat osaltaan mukana järjestämässä Siikalatvan kunnan PYöräsuunnistus-tapahtumaa: kirjastosta on jaettu osallistujakortteja ja sinne on voinut palauttaa täytetyt kortit. Rantsilan kirjastossa sijaitsee nuorille tarkoitettu Settinetti-piste.

Rantsilaan päätettiin järjestää kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyönä Kirjastonuokkari perjantaina, 5.10.2012 klo. 18-22. Tuolloin kylän nuorisotalo pidettiin suljettuna. Rantsilan kirjaston näyttelytilassa oli mahdollisuus tehdä pinssejä vanhoista lehdistä tai pinssin pystyi piirtamaan ja värittämään alusta lähtien itse. Samoin osallistujilla oli mahdollisuus tehdä kirjanmerkkejä kylmälaminointi-menetelmällä. Tarjolla oli kahvia, teetä, mehua, pullaa ja keksejä. Mainittakoon, että näyttelytilaan laitettiin kuulumaan nettiradiosta nuorten musiikkikanava, mikä loi rentoa tunnelmaa. Nuorisotoimen puolesta tapahtumaan oli tuotu pari lautapeliä, joita sai pelata kirjastosalin puolella. Kirjastoon oli laitettu esille nuorten poistokirjoja ja lehtiä, joita nuoret saivat halutessaan ottaa mukaansa veloituksetta. Kirjatso oli tehnyt kirjaston käyttöä koskevan helpohkon kyselyn, kyselyyn vastanneet osallistuivat samalla arvontaan. Paikalla olivat myös Siikalatvan kunnan etsivät nuorisotyöntekijä Helena Kinnunen sekä Kirjastoskootteri-hankkeen vetäjä Nina Sipola.

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: n. 10

HANKKEEN OSUUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ: tarjottavat, pinssiaihiot ja muu pinssien tekoon tarvittava materiaali, pinssikone lainassa Ylivieskan nuorisotoimesta, kaksi ohjaajaa

NUORISOTOIMEN OSUUS: lautapelit, mabneettien aihiot, pinssikone, ohjaaja paikalla tapahtumassa

KIRJASTON OSUUS: tilat, poistolehdet pinssien tekoa varten, materiaali kirjanmerkkien tekoa varten (kirjojen suojakansien selkäosia sekä kylmälaminointimuovin jäännöspaloja), kysely + 3 palkintoa, kirjastonjohtaja tapahtumassa paikalla

Tiivistelmä: Tapahtumaan odotettiin enemmän osallistujia. Tapahtumailtana oli sateinen ja kolea sää, mikä saattoi verottaa osallistujamäärää. Yli puolet osallistujista tekivät itselleen pinssit sekä osallistuivat kirjastokyselyyn. Kirjaston ja nuorisotoimen välinen yhteistyö sujui mutkattomasti. Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen puolelta tuli ehdotus vastaavanlaisten tapahtumien järjestämisestä tulevaisuudessakin - jospa rantsilalaiset nuoret innostuisivat osallistumaan. Vaikka osallistujia tähän tapahtumaan olikin vähän, kiteytimme yhdessä loppupäätelmän, että "Jostakin on aloitettava!" :)

 

   --------             --------              --------             --------

 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

Sievi

 

Sievissä nuorisotoimen ja kirjaston yhteistyö on ollut myös vähäistä. Molemmat tahot kuitenkin osoitti kiinnostustaan yhteistyöhön. Yhteiset tapahtumat päätettiin pitää Sievin muttimarkkinoiden aikaan 20-21.7.2012.

Yhdessä päätettiin, että huomioidaan tapahtumassa sekä lapset että nuoret!

Tulevasta tapahtumasta ilmoitettiin paikallislehdessä!

Perjantaina 20.7 järjestettiin Nuorten YÖ kirjaston kulmilla Sievin kulttuuritoimen järjestämän bänditapahtuman yhteyteen klo 19-21.00

Tapahtuman aikana pidimme kirjaston lehtisalin avoinna. Nuoret saivat itse suunnitella ja tehdä itselleen pinssit. Lehtiä, kirjoja sekä elokuvia oli paljon esillä. Netti oli nuorten käytettävissä sekä oli myös musiikinkuuntelu sekä lainausmahdollisuus. Tarjolla oli mehua sekä popcorneja.

Paikalla kävi myös paikallislehden toimittaja tekemässä hankkeesta jutun.

Ilta onnistui hyvin! Paikalla kävi n. 40 nuorta.

Paikalla olivat ohjaamassa Sievin kirjastotoimenjohtaja ja hankkeen työntekijät. Sievin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä 2 työharjoittelijaa olivat paikalla aina kun ehtivät. Työskentelivät pääasiassa bänditapahtuman puolella järjestyksenvalvojina.

Kirjasto antoi tilat sekä netin käyttöön.

Sievin nuorisotoimi järjesti tapahtumaan pinssikoneen sekä aihiot.

Hankkeesta tuotiin paikalle popcornit sekä mehut.

Yhteisvoimin kaikki etsimme, ja valitsimme esille laitettavat kirjat + lehdet + elokuvat + kuunneltavat cd-levyt.

 

Lauantaina 21.7 Järjestettiin lapsille tapahtumaa Sievin kirjastossa. Kohderyhmänä oli alakouluikäiset.

Lapset lukivat ennalta valittuja kirjoja, joiden jälkeen he vastasivat näitä kirjoja koskeviin kysymyksiin. Kirjat olivat: Myyrä ja sateenvarjo, Aaro-orava saa ystävän sekä Alpo.

Kaikki kysymyksiin vastanneet lapset saivat tikkarin!

Lapsille jaettiin myös kirjasto-aiheisia pinssejä sekä kirjanmerkkejä. 

Lapsia paikalla kävi arviolta 20. Lapset olivat erittäin innokkaita!

Lasten tapahtuman ohessa kirjastossa käynyt nuoriso sai vastata Sievin kirjastoon liittyvään kyselyyn. Kaikkien vastanneiden kesken arvoimme palkintoja. (kirjoja, pelejä, karkkia...)

Nuorisotoimi valitsi lastenkirjat ja laativat kirjoihin liittyvät kysymykset.

Hanke järjesti tapahtumaan nuorten kyselyn ja siihen liittyvät palkinnot, sekä lapsille tikkareita. 

Paikalla olivat hankkeen työntekijät, nuorisotoimesta 2 harjoittelijaa sekä kirjastovirkailija, joka hoiti saman aikaisesti virkailijan töitä.

Sievissä nuoret olivat kiinnostuneita perjantai-iltana pinssien teosta sekä tarjoilusta! Esillä olevat nuortenlehdet kiinnostivat myös. Muutama lainaus tehtiin myös. Tapahtumat sievissä saivat hyvän vastaanoton niin nuorilta kuin lapsiltakin!

 ____     ______    ______

 

Ylivieska

 

Ylivieskan nuorisotoimi ei juurikaan ollut tehnyt aiemmin yhteistyötä kirjaston kanssa. Hanke oli erittäin tervetullut Ylivieskaan, ja molemmat tahot osoittivat suurta kiinnostusta yhteistyöhön!

Ylivieskan nuorisotalolle oli suunnitteella tapahtuma  Ylivieskan Youth House Street 28-30.6. 2012. Jonka järjestää Ylivieskan Jussi-klubi yhdessä nuorisotoimen kanssa. Kirjasto lähti mielellään tapahtumaan mukaan! Tapahtumassa oli lastenpäivä 28.6, johon Ylivieskan kirjasto osallistui.

Ennen tapahtumaa pidettiin kaksi palaveria, joihin osallistui väkeä sekä nuorisotoimesta että kirjastosta.

Tapahtumassa oli erilaisia toimintapistetä sekä leikkituokioita. Pisteitä oli yhteensä 6. Kirjasto toi oman pisteensä tapahtumaan.

Kirjaston pisteessä oli lukunurkkaus, jossa lapset saivat lukea ja tutustua esillä oleviin kirjoihin sekä sarjakuviin. Lisäksi lapset kirjoittivat päättymätöntä tarinaa, joka myöhemmin julkaistiin myös Ylivieskan kirjaston nettisivuilla. Tarjolla oli mehua ja keksejä.

Kirjasto-auto oli tapahtuman aikana nuorisotalon pihalla, jossa järjestettiin 3 satutuokiota. Autossa oli tietysti lainausmahdollisuus.

Kirjaston pisteessä jaettiin myös kirjanmerkkejä sekä nuori kirjaston kulmilla -aiheisia pinssejä.

Nuorisotalolla kävi kova kuhina koko päivän ajan! Paikalla oli myös Jussi-klubin paikalle järjestämiä Espanjalaisia nuoria, jotka toivat mukavasti eloa tapahtumaan. Osa lapsista oli nuorisotalolla monta tuntia. Toiset tulivat -menivät -mutta tulivat vielä uudelleen!

Päivä oli oikein onnistunut!

Tapahtumaan osallistui arviolta jopa 100 lasta!

Hanke toi tapahtumaan ohjausapua sekä pinssit.

Kirjasto osallistui tapahtumaan 3 virkailijan voimin! Kirjasto-auto kuljettajineen, mehut, keksit, luettavat kirjat, lehdet, kirjanmerkit, lukunurkkauksen tyynyt, patjat sekä päättymättömään tarinaan tarvittavat materiaalit toi kirjasto tapahtumaan tullessaan.

Nuorisotoimi oli mukana omine toimintatuokioineen ja pisteineen.

 ____    ______    ______

Hankkeen ns. viimeiset pennit käytettiin siihen, että joulun seudulla 2013 jokaisessa kunnassa tarjottiin joko kirjastossa tai nuorisotalolla "Hyvää joulua Nuori kirjaston kulmilla -hankkeelta" piparit ja glögit. Kävijämääriä ei laskettu.

 

Fortsatta åtgärder: 

Palautetta hankkeeseen osallistuneilta kirjastoilta ja nuorisotoimilta:

-        - Hankkeen tiimoilta kehitettiin nuorille Taiteiden yöhön sisältöjä kirjaston rantaan ja nuopparille.

-        - Oli iloa ja hyötyä. Hankkeen olisi pitänyt olla pitempi, useampia tapahtumia, silloin toimintamuoto olisi juurtunut paremmin. Tarvittaisiin tietenkin jatkoa. Uutta yritettiin, mutta ei lähtenyt elämään.

-        - Toisilla paikkakunnilla järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä tapahtumia ja toimintaa nuorisotoimen kanssa ja kirjasto jalkautui ensimmäistä kertaa nuorisotalolle.

-        - Sarjakuva-aineisessa tapahtumassa saatiin ennennäkemättömästi sarjakuvia näkyville.

-        - Nuorisotoimi tavoitti osittain eri nuoria kuin normaalisti.

-        - Nuoret eivät reagoineet suuresti puolesta eikä vastaan.

-        - Mitään sinänsä uutta ei syntynyt, mutta olisi mukavaa, jos saataisiin silloin tällöin ”käsityöpaja” kirjaston nurkkaan kuten hanketapahtumassa. Mukavaa kyllä oli.

-       -  Pitäisi kehitellä jotakin vastaavaa.

-        - Ei tarvitsisi olla mitään suurta, näki miten nuoret ja lapset innostuvat melko pienistäkin jutuista.

-        - Oli hyötyä ja iloa, kivasti piristävä uusi juttu.

-        - Kirjastoautotapahtuma houkutteli paikalle ehkä aika paljon eri ikäistä yleisöä kuin kohderyhmä.

-        - Hyvä projekti, kymmeniä nuoria paikalla. Jatkoa, kirjasto pitäisi saada myös nuorten olohuoneeksi.

-        - Jo valmiiksi toimivaan yhteistyöhön otettiin mielellään lisäkäsiä mukaan.

-        - Erilainen yhteistyö kirjaston kanssa sai kiitosta, kirjastot tarvitsevat välillä herättelyä uusiin juttuihin.

-        - Kirjasto auki nuorten bändi-illan ajan jatkosssakin, kirja-esittelyitä nuorille, kun he siellä liikkuvat.

-        - Suosio jopa yllätti.

-        - Oli hyvä herätellä kirjaston ja nuorisotoiemen yhteistyötä

-        - Yhteisiä uusia tapahtumia suunnitteilla.

-       - Kaikki kehittäminen ja yhteistyön laajentaminen on tervetullutta.

Kaiken kaikkiaan hankkeesta siis pitivät sekä kirjastot että nuorisotoimet ja resursseja yhteistyön jatkamiseen pohdittiin. Osassa kunnista yhteistyö toimi jo valmiiksi hyvin, joten hankkeen avulla vain luotiin enemmän sisältöä toimivaan kokonaisuuteen. Osassa kunnista taas tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä ja hankkeen anti jäikin lähinnä siihen, että toisen osapuolen olemassaolo tiedostettiin yhteistyökumppanina. Mutta toivottavasti siitä jäi itämään ajatus, että yhdessä voidaan tehdä tulevaisuudessakin. Erityisen positiivisena saavutuksena voidaan pitää sitä, että hankkeen tapahtumiin osallistui nuoria, jotka eivät muuten osallistu joko nuorisotoimen tai kirjaston toimintaan.

Hanke sai myös hyvin paljon julkisuutta, paikalliset lehdet huomioivat tapahtumat hyvin eli siinäkin mielessä hankkeen markkinointi onnistui hyvin.

 

Ytterligare information: 

Omakustanneosuus on laskettu henkilötyövuosista näin: 2 palaveria per kunta (Siikalatvasta 8, koska jokaisessa neljässä kylässä 2), kesto 2 h (osa oli huomattavasti pitempiä). Omakustanneosuus näistä 64 x 14,94 € (suunnilleen keskimääräinen tuntipalkka sivukuluineen kirjastovirkailijalta tai nuorisotyöntekijältä, tätä käytetty myös tapahtumien omakustannehintoja laskettaessa, huomioimatta ilta- ja viikonloppulisiä). Tapahtumiin laskettu omakustanneosuutta osallistuneiden työntekijöiden ja raportissa ilmoitettujen muiden omakustanteiden mukaan. Tapahtumien henkilöstömenot (valmistelu 1/tapahtuma, paikallaolo 155,5 h) + hallinnon henkilöstömenot (ilmoittelu työpaikoista, puhelut, haastattelut, työsopimukset, kirjanpito, ohjaus, raportointi jne...) + tapahtumien kirjastojen ja kulttuuritoimien hankinnat, esiintyjien palkkaus, mainostus yms. kulut yhteensä kaikista tapahtumista sekä kirjastoautojen kustannukset. Virkailijoiden ja ohjaajien ja hallinnon henkilötyövuosista kertyy 4072 € ja tarvikkeita, esiintyjien ym. kustannuksiksi arvioin n. 500 €, mikä on ilmeisesti arvioitu alakanttiin, koska osa tämän projektin hyvistä puolista oli juuri se, että kirjastot ja nuorisotoimet osallistuvat erittäin aktiivisesti myös kustannuksiin. Omakustanneosuudeksi on kuitenkin merkitty ainoastaan tuo 4572 € ja sitä ei ole lisätty kirjapito-ohjelmasta saatuun 34033 euroon.

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
30/10/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€68 000
Egen finansiering: 
€9 280
Budget sammanlagt: 
€77 280
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€34 033
Egen finansiering: 
€4 572
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
53henkilö/person
Antalet evenemang: 
19kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
874henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€34 000