Nuorten kirjastopalveluita kehittämässä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keminmaan kunnakirjasto
Kirjaston osoite : 
Väylätie 6
94400
Kirjaston puhelin : 
040-8493678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@keminmaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kemma
Y-tunnus : 
0210469-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Katri Kela
Puhelin : 
040-8493678
Sähköposti : 
katri.kela@keminmaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa pyrimme yhteistyössä Keminmaan nuorisopalveluiden kanssa tekemään kirjastoa tunnetuksi nuorille, saamaan kirjastosta luonnollisen osan nuorten ajankäytössä, ja myös muutoin lisäämään nuorten toimintaa Keminmaassa. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa, sekä kehittää uusia ja pitkäaikaisia yhteistyömalleja nuorisopalvelujen ja kirjaston välille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien kävijämäärä

Tapahtumien määrä

 

Kuvaus : 

Nuorten kirjastonkäyttö ja lukuharrastus on nykyaikana huolestuttavasti vähenemässä, minkä seurauksena lukutaito väistämättä heikkenee. Hankkeessa pyrimme yhteistyössä Keminmaan nuorisopalvelujen kanssa tekemään kirjastoa tunnetuksi nuorille, saamaan kirjastosta luonnollisen osan nuorten ajankäytössä, ja myös muutoin lisäämään nuorten toimintaa Keminmaassa. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa, sekä kehittää uusia ja pitkäaikaisia yhteistyömalleja nuorisopalvelujen ja kirjaston välille. Kirjastotalon yläkerrassa sijaitsevassa auditoriossa suunnitellaan pidettävän yhdessä nuorisopalvelujen ja nuorisoneuvoston kanssa elokuvailtoja. Elokuvaillat aloitetaan projektin aikana tiivistetysti ja niitä jatketaan n. joka toinen kuukausi myös projektin jälkeen, mikäli ne saavat suosiota. Kirjastolle hankitaan videoprojektori elokuvien esittämistä varten. Projektiin palkataan projektityöntekijä (3kk), joka käynnistää elokuvatoiminnan, sekä toteuttaa muita ideoimiaan tapahtumia yhteistyössä kirjaston ja nuorisopalvelujen kanssa. Projektityöntekijä selvittää projektin aikana myös mahdollisia muita yhteistyömuotoja, joita voidaan jatkossa nuorisopalvelujen ja kirjastotoimen välillä jatkaa, sekä tekee kirjastoa tutuksi jalkautumalla nuorisotiloihin kirjoja esittelemään. Projektin kustannukset: Projektityöntekijän palkkaaminen 7800€ Videoprojektorin sekä muutamien elokuvien hankkiminen 2000€ Kirjasto- ja nuorisotoimen henkilöstön osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen, henkilöstökulut (omarahoitus) 1000€ Tapahtumatarjoilut projektin aikana (omarahoitus) 600€

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keminmaan nuorisopalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sanna Jussila, Keminmaan nuorisopalvelut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeeseen palkattiin puoleksi vuodeksi osa-aikainen hanketyöntekijä (60%), jonka tehtävänä oli suunnitella ja järjestää tapahtumia, sekä hankkia tarvittava välineistö erityisesti elokuvien esittämiseen. Lisäksi hän työskenteli samanaikaisesti nuorisopalveluiden iltaohjaajana (40%). Hankkeen aikana toteutettuja nuorten tapahtumia olivat: QR koodihaku kirjastolla, kirjastoaiheinen tietovisa koululla, pop-up nuorisotilat kirjastolla (11 krt), pop-up kirjasto koululla, nuorten tilaillat kirjaston yläkerrassa (3 krt), nuorten elokuvaprojekti, sekä elokuvaillat (18kpl). Elokuvista osa oli suunnattu vain nuorille, mutta osa oli koko perheen elokuvia. Hanketyöntekijä jatkoi viikoittaisten elokuvailtojen pitämistä kevään 2017 ajan myös hankeavustuksen päättymisen jälkeen nuorisopalveluiden palkkaamana. Syksystä 2017 alkaen elokuvaillat ovat jatkuneet kerran kuukaudessa kirjaston henkilökunnan voimin. Nuorten elokuvaprojektissa nuoret tekivät hanketyöntekijän avustuksella itse lyhytelokuvan, joka esitettiin nuorten tilaillassa yleisölle.

Hanketta varten hankittiin kirjastolle videoprojektori, vahvistin, kaiuttimet ja viritin sekä bändi- että elokuvailtoja varten sekä lisenssi elokuvien näyttämistä varten. Kahdessa nuorten tilailloista soitti paikallinen bändi. Hankkeen aikana nuorten kirjastotuntemus kasvoi ja hanketyöntekijä toi kirjastoa aktiivisesti esille eri tapahtumissa, nuoret vierailivat kirjastolla ja kirjaston tila tuli tutuksi.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osa hankkeen aikana toteutetuista tapahtumista onnistui erinomaisesti, osa heikommin. QR koodihaku ei jostain syystä osoittautunut menestykseksi, vaikka tapahtumaa mainostettiin suoraan koululla ja lisäksi nuorisotiloilla. Pop-up nuorisotilat kirjastolla vetivät porukkaa jonkin verran, tosin loppua kohden into vaikutti hiipuvan. Nuorten elokuvaprojektiin osallistui muutama innostunut nuori, jotka tekivät ison työn kuvatessaan ja muokatessaan elokuvaa. Tällaiselle elokuvaprojektille olisi varmasti kysyntää jatkossakin ja nuoret olivat innostuneita. Työmäärä tosin oli iso sekä hanketyöntekijän että nuorten osalta. Suurimman suosion saavuttivat kirjaston tilaillat ja elokuvaillat kirjastolla. Näistä elokuvailtojen säännöllinen toteutus on mahdollista myös kirjaston henkilökunnan voimin tosin harvennetulla aikataululla. Myös nuorisoneuvosto osallistuu elokuvailtojen järjestämiseen myymällä pientä naposteltavaa, mutta paikalla tarvitaan myös valvova aikuinen, joten todettiin että ainoastaan nuorisoneuvoston tehtäväksi ei elokuvailtoja voida jättää.

Hankkeen aikana nuorten kirjastossa viettämä aika kasvoi ja kirjasto tuli heille selkeästi paremmin tutuksi. Nuorten lainaukseen hanke ei kuitenkaan vaikuttanut. Vastaavalle toiminnalle olisi selvästi kysyntää jatkossakin, jolloin vaikutukset säilyisivät pidempään. Tällä hetkellä resurssit riittävät lähinnä satunnaisiin yhteisiin tapahtumiin elokuvailtojen lisäksi. Hankkeen aikana kehitetyistä yhteistyömuodoista pop-up nuorisotilat kirjastolla ovat parhaiten järjestettävissä. Hanke kuitenkin tiivisti nuorisopalvelujen ja kirjastotoimen yhteistyötä, joten jatkossa näitä tapahtumia on helpompi järjestää tilanteen mukaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana aloitetut elokuvaillat jatkuvat säännöllisesti kerran kuukaudessa ja ne ovat osoittautuneet kysytyiksi. Muutoin nuorisopalveluiden ja kirjaston tiivistynyt yhteistyö mahdollistaa jatkossa erilaisten tapahtumien yhteisen järjestelyn helpommin ja pienemmällä kynnyksellä.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 499
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 699
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
35kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
821henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 800

Lukuharrastuksen edistäminen on kirjastopalvelujen keskeisimpiä tavoitteita. Nuoret kohderyhmänä on tärkeä, koska tutkimuksissa on todettu suomalaisnuorten lukutaidon heikentyneen.

 
okm
avi