Nuorten lukupiiri
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntsälän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4 B
04600
Kirjaston puhelin : 
040 314 5376
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mantsala.fi
Y-tunnus : 
0129261-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Rantala
Puhelin : 
040 314 5375
Sähköposti : 
riitta.rantala@mantsala.fi
Kuvaus : 

Taustaa: Mäntsälän kirjaston ja alakoulujen yhteistyökäytänteinä ovat olleet kirjavinkkaus ja Herra Hirvi-lukudiplomi. Molempien käytänteiden avulla on tuettu ja edistetty alakouluikäisten lukuharrastusta. Henkilöstöresurssit eivät ole toistaiseksi riittäneet yläkouluikäisten nuorten lukuharrastuksen edistämiseen. Kirjojen lukeminen voi parhaimmillaan olla apuna nuoren identiteetin rakentamisessa ja vahvistamisessa sekä avata uusia näkökulmia oman kokemusmaailman hahmottamiseen. Mm. näistä syistä kirjaston nuorten palvelutoiminnan aktivointi nähdään kirjastossa tarpeellisena.

Tavoite: Tavoitteena on innostaa nuoria lukemaan, keskustelemaan lukemastaan sekä samalla luoda heille uusia yhteisöllisen vaikuttamisen ja toimimisen muotoja. Lukukokemuksistaan nuoret kirjoittavat omia arvioita ja vinkkejä kirjaston nuorille suunnatuille kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Innostuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi järjestetään kirjailijavierailuja, joissa syvemmin peilataan luettua omaan kokemusmaailmaan. Painettujen kirjojen lisäksi on tarkoitus tutustuttaa nuoret e-kirjoihin lukulaitteisiin ja tablettitietokoneisiin. Kirjastossa tapahtuvat kohtaamiset toimivat samalla nuorille mahdollisuutena nähdä itsensä mukana kirjaston toimijaverkossa. Kirjavinkkien lisäksi nuoret voivat vaikuttaa nuorille suunnatun sivuston muuhun sisältöön ja ulkoasuun.   

Toteutus: Lukupiiri kohdennetaan yläkouluikäisille nuorille, ryhmän enimmäiskoko olisi rajattu kymmeneen osallistujaan. Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään syyskuussa 2013. Kokoontumisia järjestetään  kerran kuukaudessa, ainakin vuoden 2014 huhtikuuhun asti, eli kahdeksan kertaa. Ryhmää ohjattaisiin alkuun valitsemalla luettavat kirjat ohjatusti esim. jostain teemasta. Jokainen osallistuja voisi esitellä alusta asti myös omia suosikkejaan.

Osallistujien käyttöön hankitaan iPadeja, jotta osallistujat voisivat säännöllisten kokoontumisten lisäksi jakaa ajatuksiaan tapaamisten ja käsiteltyjen kirjojen tiimoilta esim. kirjaston sosiaaliseen mediaan tarkoitusta varten perustamalla kanavalla tai blogia yhdessä päivittämällä.

Lukupiirin vetäjän valmistautumista ja verkkotyöskentelyä varten hänelle palkataan sijainen kirjaston asiakaspalveluun kahdeksi päiväksi kuukaudessa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Yläkoulujen äidinkielenopettajat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lukupiiriläisten yhteiseksi julkaisukanavaksi perustettiin Mielenpesä-blogi http://mielenpesaa.blogspot.fi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukupiiriläisten keskuuteen muodostui luja yhteishenki. Erilaisten kirjallisten mieltymysten jakaminen tuotti avoimen ja luottavan keskusteluilmapiirin,  ja ryhmän kokoontuminen koettiin yhteisesti tärkeäksi. Aikuinen piirin vetäjä koki henkilökohtaisesta ja ammatillisesta näkökulmasta lähentyneensä poikkeuksellisen hyvällä tavalla nuorten maailmaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Opinnot vaativat aikuistuvien ryhmäläisten ajasta suuren osan, joten lukupiirin toimintaa jatketaan mahdollisesti osittain uudella kokoonpanolla syksyllä 2015.

Lisätietoa: 

NUORTEN LUKUPIIRIN RAPORTTI
29.9.2015

1. JOHDANTO

Mäntsälän kirjastossa lasten ja varhaisnuorten lukuharrastusta on tuettu kirjavinkkauksen ja Herra Hirvi- lukudiplomin avulla. Lähellä aikuistumista olevien nuorten kanssa tehtävään työhön haluttiin ottaa käyttöön lukemista tukeva toimintamuoto, joka voisi toimia myös niukkojen resurssien tilanteessa.  Kirjojen lukeminen voi parhaimmillaan olla tärkeänä apuna nuoren identiteetin rakentamisessa ja vahvistamisessa sekä avata uusia näkökulmia oman kokemusmaailman hahmottamiseen.

Lukupiirin suunnittelijaksi ja toteuttajaksi ryhtyi lasten- ja nuortenosaston kirjastovirkailija Riitta Manninen.  Tarkoituksena oli aloittaa lukupiirityöskentely ohjatusti kirjastossa tähdäten siihen, että nuoret lukupiiriläiset saattaisivat tulevaisuudessa toimia halutessaan myös ilman kirjastosta tulevaa piirin vetäjää.

 

  1. TOTEUTUS

 

Lukupiirin vetäjä teki taustatyötä ennen kokoontumisien aloittamista ja myös niiden välillä. Hän perehtyi lukupiiritoimintaan ja aineistoon, suunnitteli kokoontumisien aiheita ja loi lukupiirille oman blogin. Vetäjälle palkattiin valmistelutöiden ajaksi sijainen kirjaston asiakaspalveluun.

 

Elokuussa 2013 kirjastoon, yläkouluille ja lukioon laitettiin esille kutsu osallistua suunniteltuun nuorten lukupiiriin. Myös yläkoulujen ja lukion äidinkielenopettajat saivat tiedotteen lukupiiristä.

Kutsuja jaettiin kirjastossa asioiville nuorille myös henkilökohtaisesti

 

Neljä 14-16 vuotiasta nuorta ilmoittautui mukaan, yksi poika ja kolme tyttöä. Ensimmäinen kokoontuminen oli lokakuussa 2013, ja ryhmä pysyi muuttumattomana aina siihen saakka, kun viides lukupiiriläinen liittyi mukaan toimintaan huhtikuussa 2015.

 

Kaikki lukupiiriin osallistuneet nuoret olivat aktiivisia lukijoita, mutta halusivat että piirin vetäjä valitsee luettavat kirjat. Vetäjä varasi sekä klassikoista että uudesta nuorten aikuisten aineistosta valitut kirjat osallistujille jokaista kertaa varten, ja kirjat toimitettiin osallistujille ilman varausmaksuja.

Lukupiiri kokoontui koulujen lukuvuoden aikana yhteensä 15 kertaa. Tapaamiset järjestettiin aina samassa tilassa kirjastossa. Keskustelujen lisäksi lukupiirin tapaamisiin liittyi teetarjoilu ja pientä purtavaa sekä vuodenaikojen vaihteluun liittyvää tarpeistoa, kuten koristeluja.

 

Yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa lukupiirin vieraina kävivät kirjailijat Laura Gustafsson (19.2.2014) , Salla Simukka (21.5.2015), Seita Vuorela (18.2.2015)  ja Vilja-Tuulia Huotarinen (22.4.2015).  Kirjailijavieraat valikoituivat lukupiiriläisten omien toiveiden ja yhteisten keskustelujen pohjalta, ja vierailutilanteet koettiin tärkeiksi ja monin tavoin antoisiksi niin piiriläisten kuin vieraidenkin osalta.

 

Lukupiiri teki heinäkuussa 2014 piirin vetäjän suunnitteleman retken Helsinkiin. Ryhmä teki opastetun vierailun Helsingin yliopiston Kaisa-kirjastoon sekä tutustui Ateneumin Tove Jansson- näyttelyyn. Ohjelman lomassa lukupiiri lounasti Lonnan saaressa.

 

Sosiaalisen median ja tekniikan käyttö (omat tabletit) oli lukupiirin osallistujille tuttua, joten laitteita ei hankittu.  Lukupiiriläisten yhteiseksi julkaisukanavaksi perustettiin Mielenpesä-blogi http://mielenpesaa.blogspot.fi/

 

Lukupiirin jäsenten omista kirjamieltymyksistä ja suosituksista hankittiin lisäkappaleita kirjastoon, Tästä valikoimasta laaditaan syksyllä, koulutyön alettua teemanäyttely, jonka kirjat saatetaan näyttelyn jälkeen kaikkien lainattavaksi.  

 

Ryhmän yhteishenki kasvoi ja keskinäinen luottamus lujittui yhteisinä vuosina. Opinnot vaativat aikuistuvien ryhmäläisten ajasta suuren osan, joten lukupiirin toimintaa jatketaan mahdollisesti osittain uudella kokoonpanolla syksyllä 2015.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 626
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi