Nuotiotulia ja palatsien loistoa – Maailman tarut -työpajat peruskoulun ala-asteille
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvaaja Marita Nuto
Helsingin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Bibliotekets telefonnummer : 
09-3108511
Bibliotekets e-postadress : 
marita.nuto@hel.fi
ISIL-kod : 
FI-He
FO-nummer : 
FI 02012566
Ansvarsperson : 
Marita Nuto
Telefonnummer : 
0505415662
E-post : 
marita.nuto@hel.fi
Projektbeskrivning : 

Afrikan, Lähi- ja Kaukoidän maiden, Intian ja Venäjän tarustojen avaaminen yhteistyössä Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandran kanssa. Työpajat suunnataan Pasilan alueella peruskoulun ala-asteille ja toteutetaan Pasilan kirjastossa.

Pasilan alue on väestöpohjaltaan Helsingin maahanmuuttajarikkainta  ja peruskoulun oppilaiden kielipohja on monipuolinen.

Kirjasto ja koulu tekevät yhdessä suunnitelman työpajoihin osallistumisesta.  Koulussa aihetta valmistellaan etukäteen opettajan johdolla.

Työpajan sisältö:

Työpajoissa tuodaan esille eri maiden rikasta perinnettä ja perintöä satujen, tarinoiden ja niihin liittyvän toiminnan avulla.  Tuomalla esille maiden menneisyyttä, historiaa ja tapakulttuuria vahvistetaan lasten itsetuntoa uudessa maassa ja kulttuurissa. Etsitään yhdessä vastauksia kysymyksiin, mistä minä tulen, minkälaiset ovat juureni.

Toisena ulottuvuutena koko luokka saa mahdollisuuden tutustua maihin ja kulttuureihin, joista ennestään saattaa olla vain vähän tietoa. Erilaisuuden ymmärtäminen on helpompaa, kun saa riittävästi tietoa ja elämyksiä uudesta ja vieraasta asiasta.

Työpajoissa yhdistetään kirjalliseen perintöön kädentaidot, teatteri, tanssi, musiikki ja ruokakulttuuri. Jokaisesta mukaan otettavasta maasta on työpaja, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä kumppani Interkult Kassandran kanssa. Käsiteltäviä maita voivat olla esim. Somalia, Kiina, Vietnam, Venäjä, Suomi, Intia, Turkki ja Nigeria.

Työpajoja on yhteensä kahdeksan. Kirjaston henkilökunta vinkkaa työpajan yhteydessä aineistoa, joka käsittelee kyseistä maata. Aineistoa on aina esillä sekä suomeksi, että maan kielellä/kielillä. Työpajojen mahdollisista tuotoksista järjestetään loppunäyttely ja yhteinen juhla, johon myös perheet osallistuvat.

Sekä näyttely, että juhla viedään kirjaston ulkopuolelle tiloihin, joissa se saa näkyvyyttä. Työpajat ja juhla taltioidaan ja välitetään mahdollisuuksien mukaan verkossa.

Samarbetspartner/s: 
Eläintarhan ala-asteen koulu, Länsi-Pasilan ala-asteen koulu
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra   

http://www.kassandra.fi/

 Hyvinvointiosuuskunta Kukoistus

Voimaannuttava nukketeatteriohjaaja Tia Kehrä

http://kukoistus.com/tiia-kehra/

 Musiikkipedagogi Tuuli Paasolainen

www.tuulipaasolainen.fi

 

 

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Projektissa tuotettiin videokooste Matka Kiinaan -työpajoista.  Video annettiin koulun käyttöön, koska työpajaa jatkettiin opettajan johdolla koululla. Työpajan ideat haluttiin myös jakaa muille luokille.  

Laadittiin kuvitettu kirjalista eri kulttuureista kertovista kirjoista, joka jaettiin kaikille Maailman tarut -projektissa mukana olleille oppilaille.  

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Maailman tarut -projektin tavoite oli tarjota Eläintarhan ala-asteen sekä Länsi-Pasilan peruskoulun ala-asteen oppilaille elämyksellinen ja vuorovaikutteinen kokemus eri maiden kulttuureista. Kohdemaiksi valittii Turkki, Somalia, Venäjä, Kiina, Nigeria ja Intia, koska niistä maista oli eniten lapsia.

Kirjastossa järjestettiin kahdeksan erilaista työpajaa. Osa pajoista pidettiin useamman kerran, joten yhteensä pajoja ja tapahtumia oli 15. Pajat olivat: Turkkilainen tanssi, Somalialaiset käsityöt, Teatteri-ilmaisu Venäläisittäin, Kiinalainen teeseremonia, Kalebassin kertomaa -Nigerialaisia tarinoita -tarinateatteriesitys, Bollywood -tanssi, Lentomatka Kiinaan ja Musiikillista ilottelua. Työpajoissa haluttiin tuoda esille eri maiden rikasta perinnettä ja perintöä tarinoiden ja niihin liittyvän toiminnan avulla.

Työpajoissa yhdistettiin tarinan kerrontaan kädentaitoja, teatteria, tanssia, musiikkia ja ruokakulttuuria. Työpajojen yhteydessä oli aina esillä kertomus- ja tietokirjoja sekä suomeksi, että maan omalla kielellä. Maata esiteltiin henkilökunnan tekemän diaesityksen ja esiintyjän kertomusten avulla. Lisäksi jokaisen pajan yhteydessä luokkien oppilaille jaettiin kirjalista eri kulttuureista kertovista kirjoista.

Projekti toteutettiin suurimmaksi osaksi yhteistyössä Interkult Kassandran kanssa, josta esiintyjät tulivat. Työpajoja vetivät myös auktorisoitu voimaantumisvalmentaja Tia Kehrä ja musiikkipedagogi Tuuli Paasolainen. Projektin alussa, Interkult Kassandran toiminnanjohtajan ja koulujen yhteyshenkilöiden kanssa, suunniteltiin mitkä maat ja ohjelmat valitaan ja millaiset työpajat sopivat millekin luokka-asteelle.

Taiteen maisteri, kuvittaja ja kuvataideopettaja Sari Airola suunnitteli kuvat hankkeen esitteeseen ja kirjalistaan. Airolan kuvakirjojen kuvitusnäyttely ”Lentomatkalla maailmaan” oli esillä Pasilan lastenosastolla 3.10 - 31.10.2012.

Työpajojen tuotoksista järjestettiin näyttely kirjastossa ja koululla. Eläintarhan ala-asteella vietettiin juhla, johon kutsuttiin lasten vanhemmat.

Työpajat toteutettiin aikavälillä 2012-2014. Hankkeelle anottiin kevät 2014 lisäaikaa kirjaston lastenosaston henkilöstövaihdosten vuoksi.

Työpajoissa saavutettiin niille asetetut tavoitteet; pajoissa syntyi aktiivista keskustelua esiintyjien, kirjaston työntekijöiden ja osallistuvien lasten välillä eri maiden kulttuureista ja niiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Eri kulttuureista tulevat lapset kokivat oman taustansa tärkeäksi, toivat ylpeästi esille tietämystään omasta maastaan ja muiden lasten mahdolliset ennakkoluulot vähenivät. Pajojen toiminta jatkui koululla lasten ja opettajien innostuksen johdosta. Oppilailta pyydetyissä palautteissa yhteisenä piirteenä oli yhdessä tekemisen ilo ja into uusien asioiden oppimiseen. Ekaluokkalaisten palautteita olivat mm. "Pyöreä leipä -satu oli tosi kiva esittää", "baklavan syönti oli jännää" ja "tanssiminen oli tosi hauskaa".

 

Fortsatta åtgärder: 

Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu tulevaisuudessa aktiivisena ja painottuu jatkossa mediakasvatukseen. Maailman tarut -projektin malli tuotteistetaan ja on jaetaan muille kirjastoille.

Projektet börjar : 
02/04/2012
Projektet avslutas : 
30/05/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 500
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€8 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 517
Egen finansiering: 
€2 517
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
429henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000