Ohjaus&opastus työn keskiöön–uusmalaisten kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 1
02070
Ansvarsperson : 
Jaakko Tiinanen
Telefonnummer : 
043-8254847
E-post : 
jaakko.tiinanen@espoo.fi
Projektets målsättning: 

Kirjastojen tehtävänkuvassa korostuu uudistuneen kirjastolain myötä entistä enemmän ohjaaminen, opastaminen ja oppimisen tukeminen. Tämä edellyttää henkilökunnalta uudenlaista osaamista, ja hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusmaalaisten kirjastojen henkilökunnan pedagogisia taitoja osaamisen kehittämisen keinoin. Tällä tavoin luodaan parempia edellytyksiä sekä monipuolisten lukutaitojen että muiden aktiivisen kansalaisuuden edellyttämien valmiuksien oppimisen tukemiseen kirjastoissa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1) Hankkeen tuloksista hyötyneiden kirjastolaisten määrä: niiden kirjastolaisten kokonaismäärä, jotka ovat osallistuneet erilaisiin hankkeen järjestämiin koulutuksiin tai työpajoihin
2) Hankkeen tuloksista hyötyneiden kirjastolaisten alueellinen jakauma
3) Koulutuksista saatu laadullinen palaute
4) Hankkeessa mukana olevien kuntien kirjastojen johtajien arvio koulutuksesta saaduista toiminnallisista hyödyistä

Projektbeskrivning : 

Tällä hetkellä tarjolla oleva kirjastokontekstiin kiinnittyvä pedagoginen koulutus on suunnattu lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeville henkilöille. Aikuisväestön kanssa työskenteleville kirjastoammattilaisille ei ole tarjolla valmista koulutuskonseptia, jota voisi hyödyntää, vaan sellainen on tarpeen rakentaa. Koska haaste on yhteinen, on siihen myös luontevaa vastata yhteistyön keinoin.

Espoon vetämässä hankkeessa ovat kumppaneina kaikki pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot (Helsinki, Vantaa ja Kauniainen) ja sen lisäksi Uudenmaan maakuntakirjasto Porvoo, joka on lupautunut koordinoimaan muiden uusmaalaisten kuntien osallistumista sekä tuomaan pääkaupunkiseudun ulkopuolista näkökulmaa koulutusohjelman suunnitteluun.

Toimenpiteet:

Pedagogisen osaamisen tulisi läpäistä laajasti kirjastojen koko henkilökuntaa. Jotta tähän päästäisiin, järjestetään kolmenlaista koulutusta:

a) Toteutetaan syksystä 2018 kevään 2019 loppuun jatkuva laajempi kirjastopedagogiikan koulutusohjelma, joka muodostuu kahdeksasta kuukausittaisesta lähiopetuspäivästä sekä osallistujien omaan työhön liittyvistä kehittämistehtävistä. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa tietoyhteiskuntataitojen ja tiedonhaun opastaminen, aikuisten medialukutaidon vahvistaminen, lukemaan innostaminen aikuisväestön parissa sekä erityistä tukea tarvitsevien (kuten ikääntyneiden tai vasta kotimaisia kieliä opettelevien) opastettavien huomioiminen.
Koulutusohjelmaan valitaan 30 uusmaalaista kirjastolaista siten että valinnoissa huomioidaan motivaation ohella alueellinen kattavuus. Koulutusohjelma antaa sen käyneille kirjastolaisille myös valmiuden kouluttaa aiheesta omassa kunnassaan, ja siihen osallistuminen edellyttää sitoutumista osaamisen jakamiseen.

b) Koulutusohjelman käyneet kirjastolaiset levittävät osaamista omissa kunnissaan pitämällä kirjastopedagogiikkaan liittyviä koulutuksia tai työpajoja. Tilaisuuksien painopisteet ja näkökulmat valitaan paikallisten tarpeiden mukaan. Syntyvät koulutusmateriaalit jaetaan avoimesti verkoston kesken, jotta niitä voitaisiin vapaasti hyödyntää muissakin kunnissa.

c) Hankkeen puitteissa järjestetään myös kolme eri teemojen ympärille rakentuvaa kirjastopedagogiikkaan käsittelevää koulutuspäivää, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille Etelä-Suomen kirjastolaisille.

Koulutuksissa levitetään niin yleisissä kirjastoissa eri puolilla Suomea syntyneitä hyviä käytäntöjä kuin soveltuvilta osin myös muiden kirjastosektoreiden (tieteelliset ja oppilaitoskirjastot) sekä kulttuuriorganisaatioiden (mm. museopedagogia ja orkestereiden pedagoginen yleisötyö) toimintamalleja.

Hankkeella palkataan koko toteutusajaksi osa-aikainen projektikoordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoida koulutusten suunnittelua ja toteutusta, tukea koulutusohjelman käyneitä osaamisen levittämisessä omassa kunnassaan sekä kouluttaa itse teemoista. Kiinteässä yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa työskentelee hankekuntien kirjastopedagogiikan asiantuntijoista koostuva projektiryhmä.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€31 500
Egen finansiering: 
€9 000
Budget sammanlagt: 
€40 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000