Oi, muistatkos Emma sen tapahtumatuokion, jonka kirjasto järjesti?
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Kuvaus : 

Tarkoituksena on organisoida ja toteuttaa tapahtumatuokioita senioreille, sekä niille ryhmille ja henkilöille, jotka eivät korkean ikänsä tai muun esteen vuoksi pääse kirjastoon. Tapahtumien järjestäminen ei ole sidoksissa kirjastoon paikkana, vaan niitä voidaan järjestää myös muissa tiloissa ja ympäristöissä.

Tapahtumatuokiot tarjoavat kohderyhmälle mahdollisuuksia virkistäytyä, itseilmaisun välineitä sekä tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja uuden oppimiseen. Tuokioita koostetaan esimerkiksi seuraavanlaisista sisällöistä ja lähtökohdista käsin: kirjallisuus ja lukeminen, luova muistelutyö, musiikki, pelit ja internet.

Tuokioiden pohjalta koostetaan näyttelyitä, tai luodaan yhteisiä, vuorovaikutteisia tapahtumia yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Näyttely- ja tapahtumafoorumeina voivat kirjaston lisäksi olla esimerkiksi palvelutalot, päiväkodit, seurojen tai yhdistysten kokoontumistilat tai muut julkiset tilat. Tapahtumatuokioiden pohjalta luodaan toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää kirjastotyössä myös jatkossa. Toiminnan suunnittelua varten kartoitetaan senioreiden jo olemassa olevia toimintamuotoja ja toiminnallisia keskuksia. Kartoitustyössä hyödynnetään vanhustyön toiminnanohjaajia ja muita keskeisiä avainhenkilöitä Tohmajärvellä.

Hankkeen myötä kirjaston ja paikallisten toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy ja saa uusia muotoja. Syntyy uudenlaisia kohtaamisia ja vuorovaikutusta eri ihmis- ja ikäryhmien välille. Hankkeen myötä järjestettävillä tapahtumilla tavoitetaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät fyysisesti pääse kirjastoon, vaan ovat esimerkiksi hoitolaitoksessa.  Hanke ehkäisee yksilön syrjäytymistä kulttuurista ja kulttuuripalveluista, sekä edesauttaa henkisen vireyden säilymistä.

Hanketta toteuttamaan palkataan työntekijä puoleksi vuodeksi kokopäiväisesti tai pidemmäksi aikaa puolipäiväisesti.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mahdolliset yhteistyökumppanit: vanhuspalveluiden yhteyshenkilöt, paikallisyhdistykset ja seurat, Keski-Karjalan musiikkiopisto, päivähoito, maahanmuuttajat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yhteistyö seniori-ikäisten ja heidän kanssaan työskentelevien kanssa lisääntyi hankkeen avulla luodun verkoston kautta. Tapahtumatuokioareenoina olivat kirjaston lisäksi yhdistys- ja kerhotilat sekä ikäihmisten hoivakodit ja -laitokset. Pääpainona oli järjestää muisteluhetkiä senioreille, mutta yhteistyötä tehtiin myös mm. päivähoidon kanssa vanhusten ja lasten yhteisessä Vanhojen perinteiden muistelu -tilaisuudessa. Kirjastoon ja palvelutaloon koottiin näyttelyt, joissa oli mm. vanhuksille tärkeitä tekstejä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana tehtyä muistelukansiota, johon kerättiin eri aisteja stimuloivia asioita, jotka liittyvät vahvasti nuoruuteen, muistoihin sekä perinteeseen,  voidaan hyödyntää eri ikäisten kirjaston asiakkaiden parissa. Yhteistyöverkostoa voidaan hyödyntää jatkossakin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 459
Oma rahoitus yhteensä: 
€459

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
158henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi