Oikea kaista
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Punamullantie 1
01900
Yhteyshenkilön nimi : 
Heli Koivukangas
Puhelin : 
0505415278
Sähköposti : 
heli.koivukangas@gmail.com
Hankkeen tavoite: 

Tarkoituksenamme on järjestää Nurmijärven kirjastossa liikennepäivä koko perheelle. Kirjasto tarjoaa perheille mukavan liikennekasvatuspäivän.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Rastipassin yhteydessä jaamme kyselykaavakkeita päivän onnistumisesta. Myös suullista palautetta kyselemme aktiivisesti. Kävijämäärä kertoo tapahtuman kiinnostavuudesta. Samoin liikenneaiheisen materiaalin lainaaminen hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Kuvaus : 

Rakennamme kirjaston pihaan ajoradan, jossa lapset voivat ajaa vuokraamillamme polkuautoilla. Päivän aikana kuullaan poliisia, joka kertoo liikenneturvallisuudesta. Haluamme yhdistää liikennekasvatusta kulttuuriin. Tarkoituksenamme on tutustuttaa lapsia liikennekasvatukseen myös teatterin keinoin. Kutsumme kirjastoon teatterin, jonka ohjelmistoon kuuluu liikennekasvatusta. Kirjaston sisällä on myös liikenteeseen liittyvä tehtävärata lapsille suoritettavaksi yhdessä vanhempien kanssa. Toteutamme radan yhteistyössä Nurmijärven museon kanssa. Tehtävärata lisää yhteistyötä tulospalvelualueen sisällä. Tapahtumaan osallistuu myös kirjastoauto Oiva.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nurmijärven museo
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke ei ole perustelumuistion mukaista kirjaston kehittämistä, vaan perustoimintaa, jota ei rahoiteta erillisellä valtionavustuksella.

 
okm
avi