OIVAt aivot - kirjasto, koulu ja media
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavuden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Järviluomantie 3
63300
Kirjaston puhelin : 
0625251594
Kirjaston sähköposti : 
alavus.kirjasto@alavus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alavu
Y-tunnus : 
0177736-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirjo Lakso
Puhelin : 
0405455164
Sähköposti : 
pirjo.lakso@alavus.fi
Hankkeen tavoite: 

Alavuden ja Ähtärin kirjastoille ja kouluille laaditaan yhteistyösuunnitelma, johon sisältyy tavoitteet koulujen kirjastonkäyttöön ja tiedonhaun opetukseen sekä lukudiplomit, vinkkaus, netiketti ja muu mediakasvatus. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutus, opetus, lukudiplomit

Kuvaus : 

Alavuden ja Ähtärin kirjastoille ja kouluille laaditaan yhteistyösuunnitelma, johon sisältyy tavoitteet koulujen kirjastonkäyttöön ja tiedonhaun opetukseen sekä lukudiplomit, vinkkaus, netiketti ja muu mediakasvatus. Kirjaston palvelujen halutaan toimivan paremmin koulujen opetustyön tukena. Suunnitelmaan sisällytetään myös eri ikäryhmille muunneltavia mediatapahtumia, joiden tavoitteena on tehdä kirjasto houkuttavaksi ja koukuttavaksi paikaksi. Painopiste on kuitenkin lukuinnon herättämisessä sekä lukutaidon kehittymisen tukemisessa. Kirjastojen kotisivuille tehdään kouluja palvelevat OIVAt aivot -sivut.

Suunnitelman työstämiseen palkataan neljäksi kuukaudeksi työntekijä.Yhteisten osioiden lisäksi suunnitelmaan tehdään resurssien mukaiset kuntakohtaiset osiot, joita työstetään kummassakin kunnassa omaan tahtiin ja tarvittavilla sidosryhmillä

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Oiva -kirjastot Alavus ja Ähtäri:

Alavuden Töysän kirjasto, Heli Anttila

Ähtärin kaupunginkirjasto, Hannele Halttunen

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ranta, Kati (2014). Alavuden, Töysän ja Ähtärin alueen opettajien kirjastonkäyttö opetuksessa. SeAmk Liiketoiminta ja kulttuuri. Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121019289 

Oivat aivot - kirjasto, koulu ja media. Alavuden, Töysän ja Ähtärin kirjastojen ja koulujen yhteistyösuunnitelma (2015).  Ei julkaistu.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikille Alavuden ja Ähtärin alueen opettajille laadittiin kysely, jolla kartoitettiin opettajien toiveita ja kokemuksia kirjastonkäytöstä opetuksessa. Lukiolaisille lähetettiin vastaava kysely. Hanketyöntekijä laati kyselyjen ja koulukäyntien perusteella 14-sivuisen yhteistyösuunnitelman, joka sisältää konkreettiset toimintaohjeet kirjaston yhteistyökumppaneille sekä yhteistyön tavoitteet eri ikäryhmille esikoululaisista lukiolaisiin. 

Lukuvuoden 2015 alussa kirjastoauto keskittyi kokeiluluontoisesti palvelemaan yksinomaan kouluja parin viikon ajan. Tuona aikana ennätykselliset 1556 opiskelijaa kävi kirjastoautossa. Tätä käytäntöä aiotaan jatkaa. Henkilövaihdosten ja syksyllä 2015 suoritetun kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi uusien verkkopalveluiden toteuttaminen siirtyy vuodelle 2016.

Jatkotoimenpiteet: 

Kouluyhteistyön vastuuhenkilöt vaihtuvat kijastoissa vuonna 2016. He jatkavat kehittämisideoiden työstämistä ja uusien toimintamuotojen vakiinnuttamista vuonna 2016. Tavoitteena on ulottaa yhteistyö kaikkiin ikäluokkiin esikouluista lukioihin. Opetuksen tueksi tuotetaan sisältöä kirjastojen verkkosivuille. 

Lisätietoa: 

Alavuden kirjastotoimenjohtaja Pirjo Lakso jäi eläkkeelle 31.8.2015 ja uusi kirjastotoimenjohtaja Raija Löytölä aloitti 1.9.2015.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 398
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 898

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuisto, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014