Olipa kerran... Det var en gång...
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
c/o Kari Saha, Vaasan kaupunginkirjaston kuvapankki
Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Rinta-Valkama
Puhelin : 
06-325 3545
Sähköposti : 
minna.rinta-valkama@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Vaasan kaupunginkirjasto haluaa korostaa ääneen lukemisen merkitystä, edistää lapsille lukemista ja markkinoida lukemisen hyötyjä ja iloa.  Hankkeen tavoitteena on tehdä ääneen lukemisesta olennainen osa päivähoidon ja kodin rutiineja.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Avoimet tilaisuudet, koulutustilaisuudet

Kuvaus : 

Vaasan varhaiskasvatuksen johto on tuonut yhteisissä kokouksissa kirjaston kanssa julki huolensa, että lapsille lukeminen on vähentynyt sekä päivähoidossa että kodeissa. Vaasan kaupunginkirjasto haluaa korostaa ääneen lukemisen merkitystä, edistää lapsille lukemista ja markkinoida lukemisen hyötyjä ja iloa.  Hankkeen tavoitteena on tehdä ääneen lukemisesta olennainen osa päivähoidon ja kodin rutiineja.

Kaksikielisen hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vaasalaiset 0-6 –vuotiaat lapset, joiden lukutottumuksiin vaikutetaan heidän perheidensä sekä varhaiskasvatuksen ja kirjastojen henkilöstön kautta.  Vaasassa on 4699 0-6 -vuotiasta lasta (31.12.2011). Päiväkoteja on 46 ja ryhmäperhepäivähoitokoteja 18. Vaasassa työskentelee 80 perhepäivähoitajaa.

Hankkeen koordinointiin palkataan kokopäiväinen projektityöntekijä. Vaasan kaupunginkirjaston pedagogiset informaatikot ja lastenkirjastotyötä tekevät työntekijät osallistuvat hankkeen toteutukseen. Vaasan kaupunginkirjasto tarjoaa työtilat ja laitteet projektityöntekijän käyttöön.

Toimintatavat:

  1. Järjestetään koulutuksia varhaiskasvatuksen ja kirjaston henkilöstölle.

-          tutkimustietoa lukemisen hyödyistä

-          keinoja edistää lukemista päivähoidossa

-          käytännön vinkkejä lukuhetkiin päivähoidossa ja kirjastossa

-          mahdollisia kouluttajia Lars H. Gustafsson, Johan Unenge, Martin Widmark, Agneta Möller-Salmela, Eppu Nuotio

-          koulutetaan kirjaston henkilökunta puhumaan varhaiskasvatuksen vanhempainilloissa

2.   Järjestetään avoimia tilaisuuksia, joita markkinoidaan vanhemmille. Tilaisuuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan samoja kouluttajia kuin varhaiskasvatus- ja kirjastohenkilökunnan koulutuksissa. Tilaisuuksissa kerrotaan lukemisen hyödyistä ja tärkeydestä, annetaan kirjavinkkejä ja kannustetaan lukemaan lapsille.

3.   Koulutusten pohjalta laaditaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle virikemateriaalia (painettu ja verkkomateriaali).

4. Laaditaan perheille jaettavaa materiaalia (painetut vihkoset, verkkosivu, blogi, FB-ryhmä).

5. Suunnitellaan hankkeelle oma hahmo (esim. kala), jonka nimestä järjestetään lapsille kilpailu. Nimen ratkettua hahmoa käytetään hankkeen ja lukemisen markkinointimateriaalissa (kassit, kirjanmerkit ym.)

6. Aloitetaan kuvakirjapiirit kirjastoissa (henkilökunnan pitämiä). Kuvakirjapiirit on tarkoitettu lapsille ja aikuisille. Niissä luetaan ja esitellään kuvakirjoja esim. teemoittain.

7. Luodaan opetuspaketit 3-5 -vuotiaiden ja esikoululaisten kirjastokäyntejä varten. Opetuspaketit sisältävät leikkejä ja draamaa. 

8. Järjestetään kirjastojen henkilökunnalle tutustumis- ja inspiraatiomatka kohteeseen (esim. Tanska), jossa on paneuduttu ääneen lukemisen edistämiseen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusviraston varhaiskasvatusosasto, Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastot

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tunnushahmosta tuli Vaasan kaupunginkirjaston lastenkirjastotyön maskotti, joka jää käyttöön hankkeen päätyttyä. Kuvittaja Terese Bastin tekemistä ehdotuksista maskotiksi valittiin iloinen Lukusammakko/Läsgrodan.

Alle kouluikäisten lasten ja erityisesti esikoululaisten kirjastokäyntejä varten kehitettiin paketti, johon kuuluu 13 kuvataulua, jotka tutustuttavat lapset kirjastoon. Kunkin kuvan takana on kuvaan liittyvä teksti suomeksi ja ruotsiksi. Kuvat on tehnyt Terese Bast ja niissä seikkailee Lukusammakko/Läsgrodan kavereineen. Tarinan kuvatauluihin on kirjoittanut Heidi Jylhä. Kuvatauluja voidaan käyttää kaikissa Vaasan kaupunginkirjaston toimipisteissä.

Hankkeen aikana laadittiin ja painatettiin suomen- ja ruotsinkieliset esitteet Lue ääneen lapselle / Läs högt för barnen. Kirjaston henkilökunta jakoi esitteitä päiväkotien vanhempainilloissa. Lisäksi päiväkodit jakoivat esitteitä lasten vanhemmille.

Hankkeen aikana painatettiin myös erikielisiä esitteitä äidinkielen ja lukemisen merkityksestä. Esitteet on tehnyt Internationella biblioteket i Stockholm i samarbete med läns- och regionbiblioteken. Tukholmasta kysyttiin lupa esitteiden painamiseen ja jakamiseen myös Suomessa. Esitteitä painatettiin yhteensä 19 eri kielellä. Esitteitä jaetaan kirjastoissa ja varhaiskasvatuksen kautta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen ensisijaisena toimenpiteenä oli järjestää koulutusta varhaiskasvatuksen ja kirjastojen henkilökunnalle ja vaikuttaa sitä kautta ääneen lukemiseen kodeissa ja päivähoidossa.  Varhaiskasvatuksen henkilöstö tavoitettiinkin erinomaisesti vuoden 2014 kesäkoulutuksissa, jotka järjestettiin kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Koulutuksiin (3 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä) osallistui vuorollaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Agneta Möller-Salmela inspiroi elävöittämään satuhetkiä ja kirjaston henkilökunta kertoi kirjaston palveluista varhaiskasvatukselle ja antoi kirjavinkkejä. Koulutuksista saatiin hyvää palautetta ja ne lisäsivät selkeästi esim. päiväkotien tilaamien teemapakettien määrää. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kertoi lukemisen lisääntyneen päiväkodeissa ja moni päiväkoti otti lukemisen erityiseksi painopisteeksi. Koulutus innosti päiväkoteja pyytämään kirjaston edustajaa mukaan päiväkodin vanhempainiltaan. Syksyn 2014 aikana kirjaston henkilökunta vieraili 13 päiväkodin vanhempainillassa puhumassa lukemisen merkityksestä ja antamassa kirjavinkkejä.

Jotkut päiväkodit innostuivat tilaamaan myös pop up –kirjaston eli liikkuvan kirjaston toimipisteen päiväkodin tiloihin pariksi tunniksi iltapäivällä, kun vanhemmat hakevat lapsiaan kotiin. Pop up –kirjasto otettiin päiväkodeissa innolla vastaan. Tältä osin Olipa kerran… Det var en gång… -hanke teki yhteistyötä kirjaston pop up –toimintaa kehittäneen Snack & pop-up! Vinkkivälipaloja ja uutta näkyvyyttä –hankkeen kanssa. 

Hankkeen aikana järjestettiin myös koulutusta, joka oli yhteistä kirjastojen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutuksissa käytiin läpi miksi kannattaa lukea lapselle sekä annettiin vinkkejä mitä ja miten kannattaa lukea. Ruotsinkielisessä koulutuksessa (kaksi samansisältöistä koulutusta) kouluttajina toimivat Ulf Stark, Maria Lassén-Seger ja Lina Teir. Vastaavassa suomenkielisessä koulutuksessa (kaksi samansisältöistä koulutusta) kouluttajana toimi Päivi Heikkilä-Halttunen. Myös nämä koulutukset järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Kirjastojen henkilökunta sai inspiraatiota satutuokioiden pitämiseen lorukurssilta, jossa kouluttajana toimi Liisa Koskimies. Myös Vaasan maakuntakirjastoalueen perinteisessä lastenkirjastotyön päivässä oli syksyllä 2015 mukana lorutteluosuus.

Syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana lukuiloa levitettiin satukiertueella, johon kuului musiikillisen satuseikkailun järjestäminen kahdeksassa kirjaston toimipisteessä. Hankkeelle myönnetyn jatkoajan ansiosta hanke sai iloisen päätöksen Vaasan pääkirjaston uudistetun lastenosaston avajaisissa tammikuussa 2016. Varsinaista lukujuhlaa vietettiin noin 2000 kävijän voimin. Juhlan kohokohtia olivat Katti Matikaisen ja Nakkirakin Kirjamylly-esitykset sekä Apan Anders.

Hankkeen tunnushahmosta tuli Vaasan kaupunginkirjaston lastenkirjastotyön maskotti, joka jää käyttöön hankkeen päätyttyä. Kuvittaja Terese Bastin tekemistä ehdotuksista maskotiksi valittiin iloinen Lukusammakko/Läsgrodan.

Alle kouluikäisten lasten ja erityisesti esikoululaisten kirjastokäyntejä varten kehitettiin paketti, johon kuuluu 13 kuvataulua, jotka tutustuttavat lapset kirjastoon. Kunkin kuvan takana on kuvaan liittyvä teksti suomeksi ja ruotsiksi. Kuvat on tehnyt Terese Bast ja niissä seikkailee Lukusammakko/Läsgrodan kavereineen. Tarinan kuvatauluihin on kirjoittanut Heidi Jylhä. Kuvatauluja voidaan käyttää kaikissa Vaasan kaupunginkirjaston toimipisteissä.

Hankkeen aikana laadittiin ja painatettiin suomen- ja ruotsinkieliset esitteet Lue ääneen lapselle / Läs högt för barnen. Kirjaston henkilökunta jakoi esitteitä päiväkotien vanhempainilloissa. Lisäksi päiväkodit jakoivat esitteitä lasten vanhemmille.

Hankkeen aikana painatettiin myös erikielisiä esitteitä äidinkielen ja lukemisen merkityksestä. Esitteet on tehnyt Internationella biblioteket i Stockholm i samarbete med läns- och regionbiblioteken. Tukholmasta kysyttiin lupa esitteiden painamiseen ja jakamiseen myös Suomessa. Esitteitä painatettiin yhteensä 19 eri kielellä. Esitteitä jaetaan kirjastoissa ja varhaiskasvatuksen kautta.

Aluehallintoviraston päätöksellä hankkeelle myönnettyä avustusta voitiin käyttää myös Vaasa LittFest Vasan 2015 lasten –ja nuortentapahtumiin sekä lukukoiratoimintaan. LittFestin osalta avustusta käytettiin lasten –ja nuortenkirjailijoiden kouluvierailuihin sekä esiintymisiin avoimissa yleisötilaisuuksissa. Lukukoiratoiminnan osalta avustusta käytettiin toiminnan markkinointiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana tuotetut materiaalit jäävät käyttöön ja erityisesti sammakkomaskotti muistuttaa mukavalla tavalla lukemisen ilosta ja tärkeydestä. Kirjaston henkilökunta vierailee edelleen päiväkotien vanhempainilloissa ja järjestää pop up –kirjastoja.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€100 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€108 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 367
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
930henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 324henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Avustusta ei myönnetä henkilöstön virkistys- ja tutustumismatkoihin.

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013