Ollaanko kirjastokavereita?
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040-806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Salmén
Puhelin : 
040-806 5233
Sähköposti : 
kati.salmen@kokkola.fi
Kuvaus : 

Kälviän kirjastossa ei ole järjestetty kotipalvelutoimintaa missään muodossa aiempina vuosina. Kokkolan kirjaston kirjastoauto kiertää parilla isommalla sivukylällä, mutta vain päiväkoti- ja koulupysäkeillä. Asiakaskuljetuksiakaan kirjastolle ei enää järjestetä. Välimatkat Kälviän ainoaan kirjastoon ovat sivukyliltä pitkät, eikä joukkoliikenne tai asiointikuljetukset ole toimiva vaihtoehto. Kirjastossa on havahduttu siihen, että vakioasiakkaiden ikääntyessä heidän kirjastonkäyttönsä vähenee ja lopulta lakkaa kokonaan. Suurella osalla iäkkäitä ja liikuntarajoitteisia ihmisiä luku-, kuuntelu- ja katseluhaluja olisi vielä, mutta kirjaston palvelut ovat vaikeasti saavutettavissa. Nyt tämän Ollaanko kirjastokavereita? –hankkeen avulla on tarkoitus käynnistää kirjaston kotipalvelu- ja kirjastokaveritoiminta Kälviällä. Hankkeen avulla luodaan käytännöt ja tarvittavat materiaalit palvelun pyörittämiseen, kontaktit paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä vanhuspalveluiden kotipalvelun kanssa. Kirjasto on toimittanut vanhusten palvelukeskukseen siirtokokoelman, mutta hankkeen avulla voitaisiin tarjota paremmin kohdennettua palvelua myös laitoksissa asuville. Aluksi kartoitetaan palvelun tarve eli etsitään ne ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset, jotka ovat kiinnostuneita vastaanottamaan kirjastokaverin ja kirjaston kotipalvelun. Kirjastokaveri on lähimmäinen, jonka avulla ikäihmisen ja liikuntarajoitteisen kirjastoharrastus voi jatkua tai alkaa, vaikka hän ei enää itse pääsisikään kirjastoon. Toisaalta kirjastokaveri voi myös tarjota kyydin kirjastoon. Kirjastokaveri voi löytyä paikallisen SPR:n ystävätoiminnan kautta, eläkejärjestöjen, seurakuntien vapaaehtoisista tai vaikka 4H-yhdistyksen kautta. Kirjastokaveri voi olla myös kuka tahansa kyläläinen, naapuri tms. jolla on mahdollisuus toimittaa kirjastoaineistoa lähimmäiselleen tai kyyditä häntä kirjastolle. Kirjastokaveritoiminta yhdistää ikäpolvia; myös lapset ja nuoret voivat toimia tämän kaltaisessa vapaaehtoistyössä soveltuvin osin. Hankkeen myötä myös Celian palveluja markkinoidaan potentiaaliselle kohderyhmälle. Hankkeen pääpaino on hakeutuvissa palveluissa, mutta kirjastotilan esteettömyyteen kiinnitetään myös huomiota. Samoin kirjastotilaa pyritään tuomaan paremmin esille esim. tapahtumien pitopaikkana, joita kirjasto järjestää yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa tai jossa ne pitävät omia tilaisuuksiaan. Ollaanko kirjastokavereita? –hankkeen aikana kirjastossa järjestetään luentoja ja kulttuuritilaisuuksia ikäihmisiä kiinnostavista aiheista. Toiminnan aloittamista varten palkattaisiin työntekijä 1 kuukaudeksi. Hankkeen muut kustannukset liittyvät palvelutarpeen kartoitukseen (postitse kaikille kohderyhmään kuuluville, haastattelut laitoksissa asuville sekä ilmoitukset paikallislehdissä). Kustannuksia syntyy kirjastokaveri/kotipalvelutoiminnan aloittamisesta (sopivien toimintamallien ja yhteistyökumppaneiden hakeminen, materiaalikustannukset mm. kirjastokassit), matkakustannuksista sekä tilaisuuksien järjestämisestä kirjastossa (luennoitsijoiden, vierailijoiden palkkiot). Kirjaston esteettömyyden lisäämisestä (oviautomatiikan ja seniorituolin hankinta) aiheutuu myös kustannuksia. Lisäksi hankitaan lainattavia lukutelineitä/kirjatukia. Hankkeen loputtua kotipalvelu jatkuisi osana kirjaston normaalia toimintaa, jota toteutetaan kirjaston oman henkilöstön ja kirjastokavereiden voimin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kokkolan kaupungin vanhuspalvelut, Kälviän SPR, Kälviän ev.lut. seurakunta, Kälviän helluntaiseurakunta, Kälviän 4H-yhdistys, Celia
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016