Oma kirjasto tutuksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tuusulan kirjaston maskotit Takku ja Jekku / Tuusulan kirjaston kuvat
Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Kirjaston puhelin : 
09 8718 3444
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sylva Aejmelaeus
Puhelin : 
040 314 4042
Sähköposti : 
sylva.aejmelaeus@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää esikouluikäisten ja alakoululaisten lukutaitoa, kirjastonkäyttöä sekä innostusta tarinoiden pariin, sekä tehdä uutta kirjastonkäyttöön opastavaa nettisisältöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Esikoululaisten ja alakoululaisten ryhmäkäyntien määrät, palaute opettajilta ja päiväkodin henkilökunnalta.

Kuvaus : 

Tehdään kirjasto tutuksi esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille erilaisin satuseikkailuin. Luodaan tarinoita, jotka sisältävät kirjastossa asioimisen käytäntöjä ja innostavat tarinoiden pariin. Käytetään tarinoiden esittämisessä käsinukkeja, ja luodaan seikkailuja myös nettisivuille.

Tuusulan kirjaston nettisivuilla on vuodesta 2007 ollut taiteilija Varpu Karhusaaren kuvittamat eläinhahmot Jekku ja Takku. http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1700. Hahmoista teetetään käsinuket joka kirjastopisteeseen.

 Tuusulan kirjastoilla on kokemusta satujen esittämisestä nukketeatterin keinoin (pajaprojekti, aiheena vanhat eläinsadut, yhteistyössä Tuusulan museon kanssa vuonna 2012).

Oma kirjasto tutuksi -projekti toteutetaan työntekijöiden yhteistyönä, mutta tarvitaan vetäjä, joka olisi myös tarinan tekemisen taitaja. Lastenkirjastotyötä tekevät osallistuvat tarinoiden luomiseen ja opetustuokioiden suunnitteluun. Aiheesta pidetään myös lapsille pajoja, joissa pyritään saamaan lasten näkemys opetustuokioiden sisältöön. Työ tehdään yhteistyöprojektina, jossa samalla opitaan ja kehitytään.

Tarinoista syntyy tehtäviä ym. materiaalia kirjaston nettisivuille. Nettimateriaalin luomiseen tarvitaan asiantuntijaa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tuusulan kunnankirjaston Oma kirjasto tutuksi –hankkeen tavoitteena oli tehdä kirjasto tutuksi esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille erilaisin satuseikkailuin: halusimme luoda tarinoita, jotka sekä tutustuttavat kirjastossa asioimiseen että innostavat tarinoiden pariin. Tarinoita halusimme luoda kahdella tavalla: nukketeatterin keinoin sekä nettisivuille.

Tuusulan kirjaston maskotteina vuodesta 2007 ovat olleet Takku-kissa ja Jekku-kettu, jotka taiteilija Varpu Karhusaari loi kuvittaessaan kirjaston nettisivut ja lukudiplomit. Halusimme lähteä kehittämään maskottejamme eteenpäin Tuusulan kirjaston lastenpalvelujen brändiksi. Teetimme Tuusulan kaikkiin kirjastoihin käsinuket Takusta ja Jekusta tarkoituksenamme käyttää niitä kirjaston opetustuokioissa ja satutunneilla. Käsinukkeja tilasimme neljä paria (pääkirjastoon, Jokelan kirjastoon, Kellokosken kirjastoon ja kirjastoautoon) tuusulalaiselta käsityöläiseltä Leena Österlundilta. Leena Österlund osallistui lastenosaston palavereihin, joissa suunnittelimme nukkejen ulkonäön Varpu Karhusaaren kuvien pohjalta sekä niiden käytettävyyttä. Taiteilija Varpu Karhusaari antoi myös siunauksensa Takun ja Jekun hahmojen jatkojalostukseen.

Hankerahalla hankimme nukkejen lisäksi myös muuta nukketeatterirekvisiittaa jokaiseen toimipisteeseen: kankaita, pienet spottivalot ja vanhat matkalaukut Takun ja Jekun ”kodeiksi”.

Lapsiasiakkaamme ovat ottaneet Takun ja Jekun omikseen. Maskotit ovat vierailleet satutunneilla, luokkakäynneillä, päiväkodeissa ja kouluissa. Jokainen toimipiste kehitteli opetustuokioita keväällä 2016 muutaman päiväkoti- tai esikouluryhmän kanssa – lapsilta kysyttiin myös ideoita Takun ja Jekun tuokioiden toteuttamiseen. Maskottimme löysivät pian myös omat erityispiirteensä: Takku-kissa on hillitty, omanarvontuntoinen ja muutosvastarintainen nautiskelija, Jekku-kettu taas on touhottava, huikentelevainen, sekaannusta aikaansaava romantikko. Takku ja Jekku ovat kertoneet kirjastonkäytöstä, satuilleet ja seurustelleet lasten kanssa -huumoria ja tilannekomiikkaa unohtamatta.

Koko Tuusulan kirjaston lastenosaston henkilökunta osallistui marraskuussa 2015 Nukketeatterikeskus Poijulta tilattuun kuusituntiseen nukketeatterikoulutukseen, jossa opimme nukkejen käsittelyn tekniikkaa. Se toteutettiin kahtena kolmituntisena intensiivisenä koulutuksena pääkirjastomme tiloissa. Koulutuksen piti nukketeatteritaiteilija Ilpo Mikkonen ja se antoi meille hyvät valmiudet lähteä suunnittelemaan omia nukketeatterihetkiä. Tarkoituksena on, että jokaisessa toimipisteessämme 1-2 henkilöä vetää lapsille eläytyen satuseikkailuja Takku- ja Jekku-käsinukeilla.

Takku ja Jekku lähtivät seikkailemaan myös nettimaailmaan. Ideoimme lapsille uudet nettisivut, joissa Takku ja Jekku esittelevät kirjastonkäyttöä lapselle ymmärrettävällä kielellä ja huumorilla kuvin, tekstein, videoin, tuumailutehtävin ja sarjakuvin (http://web.tuusula.fi/takkujajekkukirjastossa). Lastenosastojen henkilökunta suunnitteli nettisivujen sisällön ja videoiden käsikirjoitukset. Sivuja tekemään palkkasimme hankerahalla projektityöntekijän, joka työskenteli sivujen parissa osa-aikaisena kesällä 2016. Projektityöntekijämme oli graafisen koulutuksen saanut kirjastovirkailija, joka palkattiin tätä projektia toteuttamaan (palkkakulut ovat rahoituslaskelmassa palvelujen ostot –sarakkeessa). Sivujen teon lisäksi projektityöntekijämme valokuvasi sekä videoi Takun ja Jekun touhuja yhdessä lastenosaston henkilökunnan kanssa. Samalla saimme paljon hyvää kuvamateriaalia tulevaan käyttöön.

Kirjaston lastenosaston henkilökunta on antanut suuren työpanoksen projektiin suunnitellessaan opetussisältöjä, nettisivuja ja osallistuessaan koulutukseen.

Yhteenveto: Oma kirjasto tutuksi –hankkeeseen myönnetty avustus on käytetty nukketeatteritarvikkeisiin ja –nukkeihin (aineet tarvikkeet ja tavarat), nukketeatterikoulutukseen ja nettisivujen teettämiseen (palvelujen ostot) sekä hankkeeseen liittyvissä kokouksista/koulutuksista aiheutuneisiin matkakuluihin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektissa luotiin uudet nettisivut, joissa esitellään kirjastoa ja kirjaston palveluja lapsiasiakkaille: http://web.tuusula.fi/takkujajekkukirjastossa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oma kirjasto tutuksi –hankkeessa on luotu uusia käytäntöjä lapsiasiakkaiden kohtaamiseen. Nettisivujen kautta kirjastoon ja maskotteihimme voi tutustua kotona, päiväkodissa tai kotona – tai kirjaston tiloissa. Kirjastossa lapset voivat tavata jo tutuksi tulleet maskotit satutunnilla tai ryhmäkäynnillä. Hauskojen satuhetkien kautta myös kirjastoon liittyvät käytännöt tulevat tutuiksi.

Kirjaston lapsiasiakkaat ovat ottaneet innolla ja riemulla Takun ja Jekun vastaan –niitä halataan ja niille jutellaan, niiden seikkailuja seurataan mielenkiinnolla.

Jatkotoimenpiteet: 

Takku ja Jekku -maskotit tulevat olemaan pysyvä osa lastenkirjastopalveluitamme. Käytämme niitä päiväkoti- ja alakouluryhmien opetustuokioissa sekä satutunneilla. Nettisivuja mainostamme varhaiskasvatuksen sekä alakoulujen opettajille sekä käytämme niitä opetustuokioissa.

Kehitämme Takun ja Jekun opetustuokioita eteenpäin mm. suunnittelemalla uusia nukketeatteriesityksiä liittyen kirjastonkäyttöön. Nettisivuja kehitämme myös eteenpäin mm. kuvaamalle sinne uusia videoita sekä suunnittelemalla sinne tehtäväpaketteja.

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 925
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 925
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
189henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi