Oma kirjasto tutuksi II
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tuusulan kunnankirjaston kuvat
Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Kirjaston puhelin : 
09 8718 3444
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sylva Aejmelaeus
Puhelin : 
040 314 4042
Sähköposti : 
sylva.aejmelaeus@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää esikouluikäisten ja alakoululaisten lukutaitoa, kirjastonkäyttöä sekä innostusta tarinoiden pariin, sekä tehdä uutta kirjastonkäyttöön opastavaa nettisisältöä ja luoda sisältöä Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Esikoululaisten ja alakoululaisten ryhmäkäyntien määrät, palaute opettajilta ja päiväkodin henkilökunnalta.

Kuvaus : 

Tuusulan kunnankirjasto sai vuonna 2015 avustusta Oma kirjasto tutuksi –hankkeeseen. Hanke on nyt loppusuoralla raportointivaiheessa ja se saavutti tavoitteensa hyvin. Hanketta toteuttaessa on virinnyt uusia kehitys- ja jatkojalostusideoita, joille haemme nyt avustusta.

Tuusulassa on pääkirjasto Hyrylässä, kaksi lähikirjastoa Jokelassa ja Kellokoskella sekä kirjastoauto. Kirjaston eri toimipisteiden lastenosaston henkilökunta toimii yhteistyössä ja toteuttaa erilaisia projekteja lastenkirjastotiiminä sekä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Vuonna 2016 olimme laatimassa Tuusulan opetussuunnitelmaan liitettyä kulttuurikasvatussuunnitelmaa peruskoululle yhdessä kulttuuri- ja museotoimen kanssa. Vuonna 2017 kirjasto osallistuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen.

Ensimmäisessä Oma kirjasto tutuksi –hankkeessa luotiin esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille tarinoita ja satuseikkailuja, jotka esittelevät kirjaston palveluja sekä innostavat tarinoiden pariin. Toteutimme tämän nukketeatterin ja nettimaailman keinoin. Teetimme kaikkiin Tuusulan toimipisteisiin käsinuket kirjaston maskoteista Takku-kissasta ja Jekku-ketusta. Koko Tuusulan kirjaston lastenosastojen henkilökunta osallistui nukketeatterikoulutukseen. Tämän lisäksi ideoimme lapsille uudet nettisivut, joissa Takku ja Jekku esittelevät kirjastonkäyttöä lapselle ymmärrettävällä kielellä ja huumorilla kuvin, tekstein, videoin ja sarjakuvin (http://web.tuusula.fi/takkujajekkukirjastossa). Lastenosastojen henkilökunta suunnitteli nettisivujen sisällön. Sivuja tekemään palkkasimme hankerahalla projektityöntekijän.

Oma kirjasto tutuksi II-hankkeessa tarkoituksemme olisi kehittää taitojamme elämystentarjoajina, tuottaa lisää sisältöjä nettisivuille, hankkia nukketeatterin tekemiseen sermit ja valoja sekä teettää uusia esitemateriaaleja lapsiasiakkaille. Hankkeen toteuttaminen edistäisi esikouluikäisten ja alakoululaisten lukemista ja lukutaitoa sekä kirjastonkäyttöä, innostaisi tarinoiden pariin sekä tuottaisi lisää nettisisältöjä lasten, perheiden tai luokkien itsenäiseen käyttöön. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena olisi luoda kirjaston tarjoamaa sisältöä Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Oma kirjasto tutuksi II-hankkeessa haemme avustusta seuraaviin kehittämisideoihimme:

Lisää sisältöjä uusille lasten nettisivuille (http://web.tuusula.fi/takkujajekkukirjastossa) käsikirjoittamalla ja kuvaamalla sinne lisää videoita sekä tekemällä lisää kirjastonkäyttöön liittyviä tehtäviä esikoululaisille ja alakoululaisille. Videoita tekisimme sekä Takun ja Jekun seikkailuista kirjastomaailmassa että kirjavinkeistä. Takun ja Jekun videoiden tarkoituksena on esitellä kirjaston palveluja huumorin keinoin ja ne sopivat myös alle kouluikäisille lapsille. Kirjavinkkivideoilla esiintyisi Tuusulan henkilökuntaa sekä mahdollisesti paikallisia oppilaita. Kirjastonkäyttöön liittyvät tehtävät soveltuisivat kouluissa tai päiväkodeissa ennen kirjastovierailua tehtäviksi. Sisällöt suunnittelisi lastenosastojen henkilökunta. Tekniseen toteutukseen ja videoiden kuvaamiseen haemme rahoitusta projektityöntekijän palkkaamiseen 5000 €.

Lisää esiintymiskoulutusta lastenosaston henkilökunnalle. Koko Tuusulan kirjaston lastenosaston henkilökunta osallistui marraskuussa 2015 kuusituntiseen nukketeatterikoulutukseen, jossa opimme nukkejen käsittelyn tekniikkaa. Sen täydennykseksi tarvitsisimme koulutusta improvisaatioon ja rooliin eläytymiseen. Tarkoituksena on, että jokaisessa toimipisteessämme 1-2 henkilöä vetää lapsille eläytyen satuseikkailuja Takku- ja Jekku-käsinukeilla – näin takaisimme kaikille Tuusulan alle kouluikäisille samanlaiset palvelut lähikirjastosta riippumatta. Rahoitusta haemme kouluttajan palkkaukseen 1000 €.   

Hankkia nukketeatterissa käytettävät sermit jokaiseen toimipisteeseen ja yhdet yhteiset teatterivalaisimet. Nukketeatterin järjestämiseen tarvitsemme liikuteltavat kevyet sermit sekä kaksi jaloillaan seisovaa teatterivalaisinta. Kaksi valaisinta, telineet, värikalvot, himmentimet ja johdot maksavat noin 600 €. Kolme sermiä maksaa noin 300 €. Nukketeatterivälineistöön haemme rahoitusta 900 €.

Lasten kirjastopalveluista kertovan esitteen ja kirjanmerkin painattamiseen. Nettisivuja suunnitteleva projektityöntekijä suunnittelisi Tuusulan kirjastoille uuden lasten palvelujen esitteen ja kirjanmerkin, joissa seikkailevat maskottimme Takku ja Jekku. Painatuskulut (alv 0 %) 1000 kappaleelle A5-kokoista esitettä ja 1000 kappaleelle kirjanmerkkiä ovat noin 500 €.

Oma rahoitus: Tuusulan kunnankirjaston lastenosaston työntekijät osallistuisivat esiintymiskoulutukseen, uusien nettisisältöjen käsikirjoittamiseen ja kuvaamiseen sekä opetuskokonaisuuksien suunnitteluun. Henkilöstökulut 7000 €.

 

Haettava hankerahoitus Oma kirjasto tutuksi II –hankkeelle (5000 + 1000 + 900 + 500) on 7400 €.

Oman rahoituksen osuus hankkeessa on 7000 €.

Kokonaisrahoitus 14 400 €

Aloituspäivämäärä : 
15/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi