Oman viivan taidepaja aikuisille
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3260
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Kuvaus : 

Haetaan avustusta aikuisille suunnattuun Oman viivan taidepajaan. Avustusta haetaan ulkopuolisen vetäjän palkkaan ja henkilöstökuluihin sekä tarvikkeisiin ja matkakuluihin.

Kyseessä on Kasvukipuja -projektista johdettu paja, jossa pääpaino on itseilmaisun löytymisessä. Moni haluaisi esimerkiksi piirtää mutta kokee olevansa huono tai tekevänsä väärin. Erilaiset taidekurssit neuvovat, ohjaavat ja opettavat tekemään taidetta tietyllä tarkoituksen mukaisella tavalla. Oman viivan taidepajassa etsitään omaa ainutlaatuista ilmaisua ennemmin kuin oikeaa tapaa tehdä. Pajassa työstetään töitä monipuolisesti, muun muassa sormiväreillä, askartelemalla, piirtämällä ja maalaten. Aisteja herätellään esimerkein kirjojen, näyttelykäyntien, elokuvan, musiikin tai muun inspiroivan kokemuksen kautta ja etsitään omin tapa ilmaista itseään.

Taidepaja kokoontuu kirjastossa yhteensä 18 kertaa syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Yksi pajakerta kestää 2 tuntia. Ryhmäkoko on maksimissaan 12 henkilöä. Taidepajan toteutuksesta vastaa paikallinen taiteilija Minna-Karoliina Heino. Hanke toteutetaan yhteistyössä kirjaston kanssa. Kirjastosta lainataan kirjoja, elokuvia, musiikkia ja löydetään inspiraatiota esimerkiksi näyttelyiden kautta. Pajan tuotoksena järjestetään mahdollisesti näyttely.

Kasvukipuja -projekti on ollut hyvin suosittu ja avannut nuorille uusia kanavia itseilmaisuun. Oman viivan taidepaja jatkaa tätä linjaa mutta on tällä kertaa tarkoitettu aikuisille. Tällöin kohderyhmä muuttuu sekä sisältöä laajennetaan uudella tavalla pajakokonaisuudeksi. Yhdeksäsluokkalaisille suunnatun Kasvukipuja -projektin toimintaa nähneet aikuiset ovat kaivanneet samanlaista projektia tai pajaa itselleen.

Pajakokonaisuutta voi tulevaisuudessa vetää muissa kirjastoissa ja sitä on mahdollista räätälöidä erityiselle kohderyhmälle sopivaksi, kuten koulujen tai työyhteisöjen pienryhmille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paikallinen taiteilija, aforismikirjailija, sarjakuvapiirtäjä Minna-Karoliina Heino

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0