Omatoimiasioinnin laajentaminen Karkkilan kirjastossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtatie 26
03600
Kirjaston puhelin : 
044 7674 642
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Ylander
Puhelin : 
0447674641
Sähköposti : 
sirkka.ylander@karkkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Karkkilaan saadaan luoduksi omatoimikirjastokonsepti, jolla aukioloaikoja voidaan merkittävästi laajentaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukioloaikojen lisäys

Kuvaus : 

Tavoitteet

Karkkilan pääkirjastossa on ollut käytössä omatoiminen aukioloaika arkiaamupäivisin, kun henkilökuntaa on paikalla, mutta asiakaspalvelu on suljettuna. Omatoimista aukioloaikaa halutaan laajentaa niin, että kirjastoa voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Mitä laajemmat aukioajat asiakkaille voidaan tarjota sitä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kirjaston toiminta on. Karkkilassa on vain yksi kirjasto, pääkirjasto, ja sen toiminnan kehittämisellä on laajat vaikutukset koko kaupungin väestöön. Henkilökunnan voimin aukioloaikojen laajentamisen mahdolliset ovat rajalliset.Tavoitteena on, että kirjastoa voisi käyttää iltaisin kello 19 jälkeen ja lauantaisin, sekä mahdollisesti myös sunnuntaisin.

Toimenpiteet

Karkkilan pääkirjastossa on jo käytössä yksi lainausautomaatti ja yksi palautusautomaatti. Yksi automaatti olisi hankittava lisää, jotta voidaan varautua ruuhkiin ja vikatilanteisiin (2400 €). Lisäksi kirjastossa on jo käytössä kameravalvonta sekä kulunvalvontajärjestelmä sisäovella . Toinen kulunvalvontayksikkö pitää vielä asentaa ulko-ovelle ja muutama uusi kameralaite tarvitaan (1000 €). Suurin este aukioloaikojen laajentamiselle on paloilmoitinjärjestelmän puuttuminen. Sen rakentaminen on isoin ja välttämättömin investointi (14 000 € - omarahoitteinen). Vartiointiliikkeen ja siivouspalvelun kanssa tulee laatia sopimus, jolla voidaan varmistaa, että tilat tulee tarkastettua aina omatoimiaukiolon päätyttyä iltaisin. Koneet ja valaistus tulee automatisoida, mistä tulee myös työkustannuksia.

Haetaan avustusta laitehankintoihin: automaatti ja lisäkamera sekä työkustannuksiin. Kirjaston omarahoitusosuus koostuu paloilmoitinlaitteiston hankintakustannuksista (kirjaston kulu kiinteistön käyttäjänä) ja omasta työstä.

Seuranta ja arviointi

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet, kun omatoimikirjasto on saatu otettua käyttöön ja aukioloajat on voitu laajentaa iltoihin ja viikonloppuihin.

Aiemmat hankkeet: 

Itsepalvelukirjasto keskelle kaupunkia

Kirjastosta kuntalaisen olohuone – Ranualla omatoimista kirjastoasiointia aamupäivisin

Posion omatoimikirjasto

Kurun lähikirjasto omatoimiaikaan

Viljakkalan lähikirjastoon lisää aukioloaikaa! jne. jne.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tavoitteet

Karkkilan pääkirjastossa on ollut käytössä omatoiminen aukioloaika arkiaamupäivisin, kun henkilökuntaa on paikalla, mutta asiakaspalvelu on suljettuna. Omatoimista aukioloaikaa haluttiin laajentaa niin, että kirjastoa voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Mitä laajemmat aukioajat asiakkaille voidaan tarjota sitä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kirjaston toiminta on. Karkkilassa on vain yksi kirjasto, pääkirjasto, ja sen toiminnan kehittämisellä on laajat vaikutukset koko kaupungin väestöön. Henkilökunnan voimin aukioloaikojen laajentamisen mahdolliset ovat rajalliset.Tavoitteena oli, että kirjastoa voisi käyttää iltaisin kello 19 jälkeen ja lauantaisin, sekä mahdollisesti myös sunnuntaisin.

Toimenpiteet

Karkkilan pääkirjastossa oli jo käytössä yksi lainausautomaatti ja yksi palautusautomaatti. Yksi automaatti olisi hankittiin lisää, jotta voidaan varautua ruuhkiin ja vikatilanteisiin. Lisäksi kirjastossa oli jo käytössä kameravalvonta sekä kulunvalvontajärjestelmä sisäovella . Toinen kulunvalvontayksikkö asennettiin ulko-ovelle ja muutama uusi kameralaite hankittiin. Suurin este aukioloaikojen laajentamiselle oli paloilmoitinjärjestelmän puuttuminen. Sen rakentaminen oli isoin ja välttämättömin investointi, jonka kirjasto teki omarahoitteisena. Vartiointiliikkeen ja siivouspalvelun kanssa käytiin prosessit läpi, ja voidaan varmistaa, että tilat tulee tarkastettua aina omatoimiaukiolon päätyttyä iltaisin. Valaistus automatisoitiin.

Avustusta haettiin laitehankintoihin (automaatti ja lisäkamerat) sekä työkustannuksiin. Kirjaston omarahoitusosuus koostui paloilmoitinlaitteiston hankintakustannuksista (kirjaston kulu kiinteistön käyttäjänä) ja omasta työstä.

Seuranta ja arviointi

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuivat: omatoimikirjasto on saatu otettua käyttöön ja aukioloajat on voitu laajentaa iltoihin ja viikonloppuihin. Nyt kirjasto on avoinna aamuisin kello 7 alkaen, iltaisin vielä tunnin sulkemisajan jälkeen sekä viikonloppuisin kello 7-15. Aukioloaikojen laajennus otettiin käyttöön heinäkuussa ja vuoden loppuun mennessä on rekisteröity n. 3860 kirjautumista omatoimiaikana.

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun. Kaikki on sujunut hyvin, eikä ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistäkään ole havaittu. Prosesseja tarkistellaan tarvittaessa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimiasioinnin laajentaminen vaati, että kirjastoon rakennetaan paloilmoitinjärjestelmä kuntoon ja lisätään kameroita sekä yksi lainausautomaatti. Nämä kaikki on rakennettu ja asennettu keväällä 2017. Omatoimiaukioloa laajennettiin heinäkuussa niin, että kirjastoa voi käyttää iltaisin, aikaisin aamulla ja viikonloppuisin, vaikka henkilökuntaa ei ole paikalla. Kirjasto on nykyisin siis avoinna 79 tuntia viikossa ml. omatoimiaika. Käyttäjiltä saatu palaute on erittäin postiivista ja omatoimikonsepti on toiminut hyvin. Mitään järjestyshäiriöitä ei ole ollut. Kirjastopalvelujen vaikuttavuus on parantunut kaupungissa merkittävästi.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimiasioinnin käyttöä seurataan ja käyttäjiltä pyydetään palautetta (omatoimiaikana kirjaston tiskillä on kansio, johon voi kirjata palautteet). Näiden perustella tehdään toimintaan muutoksia, jos on tarpeen.

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 524
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 024
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi