Omatoimiaukioloajat Konginkankaalle ja Sumiaisiin
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Äänekosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hallintokatu 4
44100
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Irmeli Tuhkanen
Puhelin : 
0206323282
Sähköposti : 
raija.tuhkanen@aanekoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Äänekosken kaupunginkirjaston Konginkankaan ja Sumiaisten toimipisteet myös omatoimiseen asiointiin soveltuviksi, hankkimalla niihin tarvittavat lainaus- ja palautusautomaatit, kulunvalvontajärjestelmät ja valvontakamerat ohjelmistoineen sekä kartoittamalla ja toteuttamalla välttämättömät kiinteistötekniset ja kalustukseen liittyvät muutokset. Hanke liittyy teemaan 2. aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, sillä hankkeen tavoitteena on sekä säilyttää kirjastopalvelut edellä mainituissa kylissä että parantaa niiden saavutettavuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikirjastojen vaikuttavuutta seurataan kulunvalvontajärjestelmistä ja lainausautomaateista saatavien kävijä- ja lainausmäärien seurannan avulla sekä keräämällä asiakaspalautetta omatoimikirjastojen käyttöönoton jälkeen.

Kuvaus : 

Kirjastopalvelujen säilyttäminen Konginkankaalla ja Sumiaisissa on tärkeää koska ne sijaitsevat kaukana, noin 25 kilometrin päässä, kaupungin keskustasta ja pääkirjastosta. Nykyisin toimipisteet ovat avoinna neljänä arkipäivänä viikossa viiden tunnin ajan (Konginkangas ke, pe klo 10-15 ti, to klo 14-19 ja Sumiainen ma, ke klo 10-15 ti, to klo 14-19). Tätä laajemmille aukioloajoille on tarvetta koska alueilla asuu paljon muualla opiskelevia ja työssäkäyviä ihmisiä joille nykyiset aukioloajat eivät sovi. Mahdollisuus käyttää kirjastoa omatoimisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin palvelee näitä asiakasryhmiä samoin kuin opiskelu- tai työtilaa ja tietokoneita tai langatonta verkkoa tarvitsevia. Myös lapsiperheiden kirjaston käyttömahdollisuudet paranevat omatoimiaukioloaikojen käyttöönoton myötä.

Omatoimikirjastojen suunnittelu alkaa helmikuussa 2018. Ensin selvitetään kirjastokiinteistöjen muutostarpeet yhdessä kaupungin tilapalvelujen kanssa sekä kartoitetaan tarvittavat kirjastoautomaatioratkaisut sekä kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmät. Seuraavaksi kilpailutetaan tarvittavat hankinnat. Kirjastoihin suoritettavat kiinteistötekniset muutostyöt sekä automaattien ja valvontajärjestelmien asennustyöt aloitetaan syyskuussa 2018 ja omatoimikirjastot aukeavat asiakkaille tammikuussa 2019.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raija Tuhkanen, Äänekosken kaupunki, kirjastopalvelut. Heli Hytönen, Äänekosken kaupunki, Konginkankaan kirjasto. Tanja Pellinen, Äänekosken kaupunki, Sumiaisten kirjasto. Sari Puranen, Äänekosken kaupunki, kirjastopalvelut. Erika Tarvainen, Äänekosken kaupunki, tilapalvelut. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€50 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€90 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi