Omatoimiaukioloajat Konginkankaalle ja Sumiaisiin
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Äänekosken kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Hallintokatu 4
44100
Ansvarsperson : 
Raija Irmeli Tuhkanen
Telefonnummer : 
0206323282
E-post : 
raija.tuhkanen@aanekoski.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Äänekosken kaupunginkirjaston Konginkankaan ja Sumiaisten toimipisteet myös omatoimiseen asiointiin soveltuviksi, hankkimalla niihin tarvittavat lainaus- ja palautusautomaatit, kulunvalvontajärjestelmät ja valvontakamerat ohjelmistoineen sekä kartoittamalla ja toteuttamalla välttämättömät kiinteistötekniset ja kalustukseen liittyvät muutokset. Hanke liittyy teemaan 2. aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, sillä hankkeen tavoitteena on sekä säilyttää kirjastopalvelut edellä mainituissa kylissä että parantaa niiden saavutettavuutta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Omatoimikirjastojen vaikuttavuutta seurataan kulunvalvontajärjestelmistä ja lainausautomaateista saatavien kävijä- ja lainausmäärien seurannan avulla sekä keräämällä asiakaspalautetta omatoimikirjastojen käyttöönoton jälkeen.

Projektbeskrivning : 

Kirjastopalvelujen säilyttäminen Konginkankaalla ja Sumiaisissa on tärkeää koska ne sijaitsevat kaukana, noin 25 kilometrin päässä, kaupungin keskustasta ja pääkirjastosta. Nykyisin toimipisteet ovat avoinna neljänä arkipäivänä viikossa viiden tunnin ajan (Konginkangas ke, pe klo 10-15 ti, to klo 14-19 ja Sumiainen ma, ke klo 10-15 ti, to klo 14-19). Tätä laajemmille aukioloajoille on tarvetta koska alueilla asuu paljon muualla opiskelevia ja työssäkäyviä ihmisiä joille nykyiset aukioloajat eivät sovi. Mahdollisuus käyttää kirjastoa omatoimisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin palvelee näitä asiakasryhmiä samoin kuin opiskelu- tai työtilaa ja tietokoneita tai langatonta verkkoa tarvitsevia. Myös lapsiperheiden kirjaston käyttömahdollisuudet paranevat omatoimiaukioloaikojen käyttöönoton myötä.

Omatoimikirjastojen suunnittelu alkaa helmikuussa 2018. Ensin selvitetään kirjastokiinteistöjen muutostarpeet yhdessä kaupungin tilapalvelujen kanssa sekä kartoitetaan tarvittavat kirjastoautomaatioratkaisut sekä kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmät. Seuraavaksi kilpailutetaan tarvittavat hankinnat. Kirjastoihin suoritettavat kiinteistötekniset muutostyöt sekä automaattien ja valvontajärjestelmien asennustyöt aloitetaan syyskuussa 2018 ja omatoimikirjastot aukeavat asiakkaille tammikuussa 2019.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Raija Tuhkanen, Äänekosken kaupunki, kirjastopalvelut. Heli Hytönen, Äänekosken kaupunki, Konginkankaan kirjasto. Tanja Pellinen, Äänekosken kaupunki, Sumiaisten kirjasto. Sari Puranen, Äänekosken kaupunki, kirjastopalvelut. Erika Tarvainen, Äänekosken kaupunki, tilapalvelut. 

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€40 000
Egen finansiering: 
€50 000
Budget sammanlagt: 
€90 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000