Omatoimikirjasto – kohtaamispaikka
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Evijärven kunnankirjasto
Evijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Voltintie 6
62510
Kirjaston puhelin : 
06-24123230
Kirjaston sähköposti : 
evijarven.kirjasto@evijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Evija
Y-tunnus : 
0177804-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merle Kupila
Puhelin : 
06-24123230
Sähköposti : 
merle.kupila@evijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Evijärven kunnankirjasto muutetaan vuonna 2017 omatoimikirjastoksi. Samalla uusitaan kirjaston vanhentunut kalusto ja päivitetään tilat sopivaksi monitoimikäyttöön. Tiloista suunnitellaan ja tehdään viihtyisä ja nykyaikainen kohtaamispaikka kuntalaisille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vuositilastot (laina- ja kävijämäärät, aukiolotunnit).
Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteilla ja -kyselyillä.

Kuvaus : 

 Evijärvi on tarjonnut kirjastopalveluja kuntalaisille 140 vuoden ajan ja kirjasto onkin pienen kunnan palveluista yksi suosituimpia ja kuntalaisten mielestä parhaita palveluita. Kirjastolla on vuonna 1976 rakennetut hyvät tilat koulukeskuksen yhteydessä (hyötypinta-ala 367 m²). Suurin osa kirjaston kalusteista on vuodelta 1976, tällä hetkellä kalusto on vanhentunut eikä ole enää vuosiin vastannut kirjaston muuttuneisiin ja edelleen muuttuviin tarpeisiin. Kirjastossa työskentelee kaksi vakituista henkilöä (kirjaston johtaja ja virkailija), vuonna 2015 oli aukiolotunteja 1655. Evijärvellä ei ole sivukirjastoja eikä kirjastoautoa.

Tiukentunut kuntatalous aiheuttaa omat haasteensa myös kirjastopalveluille. Yhä useampien palvelujen karatessa pienestä kunnasta korostuu kirjaston tarjoaman tilan ja henkilökohtaisen palvelun merkitys. Toisaalta yhä suurempi osa kuntalaisista on tottunut käyttämään palveluita itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaisesti. Omatoimikirjasto parantaa kuntalaisten mahdollisuutta käyttää kirjastopalveluja aukiolaikojen laajenemisen myötä. Automatisointi mahdollistta henkilökunnalle keskittymisen vaativampaan asiakaspalveluun ja muuhun kuin lainausrutiineihin sekä kehittää edelleen erilaisia palveluja. Henkilökunta, luottamushenkilöt ja kuntalaiset suhtautuvat muutokseen myönteisesti.

Tavoitteena on avata kirjaston palvelut ja tilat laajemmin kuntalaisille sekä uudistaa ja parantaa asiakaspalvelua. Mahdollisuus käyttää kirjaston tiloja ja palveluja myös omatoimisesti, asettaa kirjaston tiloille ja kalustolle kuitenkin omat vaatimukset. On järkevää tehdä tilojen ja kaluston osalta muutostyöt samalla kun siirrytään omatoimikirjastoon. Tilojen suunnittelun ja kalustamisen yhteydessä kirjaston tilaa ja asiakkaiden tapaa toimia siinä mietitään uudelleen. Erityisesti tullaan ottamaan huomioon esteettömyys, saavutettavuus (opasteet) ja muunneltavuus. Palvelujen laajentamisella tavoitellaan myös uusia käyttäjiä. Laajemmat aukioloajat mahdollsitavat  kirjaston tilojen laajemman käytön, esimerkiksi kokouskäytössä tai rauhallisena työskentely- ja opiskelutilana pidempään. Kirjaston langaton verkko ja tietokoneet oheislaitteineen ovat myös omatoimiaikana käytettävissä.

Hankeavustustuksella hankitaan:
1. Avustusta käytetään kirjaston tilojen suunnitteluun omatoimikirjastoksi. Erityisesti otetaan huomioon tilojen esteettömyys, saavutettavuus ja muunneltavuus.

2. Hankitaan omatoimikirjastoksi siirtymiseen tarvittava laitteisto ja ohjelmisto: lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, automaattiset valojen sytytys ja sammutusmekanismi, valvontakamerat, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, sähkölukot ulko-oviin, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia 2 kpl kuulutuksia varten, RFID -portti, RFID -lukijoita ja RFID -tunnisteita. Tarvittava kaapelointi, asennukset ja koulutukset.

3. Yläkerran parvi (nykyinen käsikirjasto) suunitellaan monitoimitilaksi (kokoustila / ryhmätyöskentelytila / satutuntitila / pelitila ym). Siihen hankitaan mm. kokouksia varten nykyaikainen tekniikka ja laitteisto ohjelmineen. Kirjaston tiloihin (esim. lukusaliin, lasten- ja nuortenosastolle) tilojen monitoimikäyttöa tukevia tarvikkeita.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Järvinet OY
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Kirjaston remontin ja muutostöiden suunnittelu ja valmistelu aloitettiin joulukuussa 2016. Alkuvuosi 2017 kului suurimmaksi osaksi sisustussuunnittelun parissa. Kirjaston sisustussuunnitelun teki SEDU Ilmajoen sisustusartesaaniopiskelija Carita Takkula (nykyään valmistunut). Suunnitteluissa otettiin huomioon esteettömyys tarpeeksi leveiden hyllyvälien muodossa (aikaisemmin kirjasto oli tukkoisen oloinen ja paikoin jopa kulkeminen hyllyjen välissä vaikeaa). Henkilökunnan työtiloissa otettiin huomioon erilaiset työvaiheet ja työergonomia. Myös kirjaston värimaailma, kalusteiden tyyli ja koko sisustuksen teema tuli sisustussuunnittelijalta.

Remontin myötä kirjastoon rakennettiin inva-wc ja varauloskäynti invaluiskalla. Tiloja muokattiin sopivaksi omatoimikirjasto- ja monitoimikäyttöön. Lukusali ja lasten- ja nuortenosasto vaihtoivat paikkaa, näin kirjakokoelmat saatiin sulautumaan yhteen ja lukusaliin saatiin lisättyä käyttömahdollisuuksia. Lukusalissa on nyt lasiseinillä eristetty työskentelytila, asiakastietokoneet, iso lehtikaappi, pöytiä ja tuoleja, sähköinen infotaulu, mutta myös kulmasohva ja kahviautomaatti. Lukunurkkauksia nojatuoleineen laitettiin myös muualle kirjaston tiloihin – aikuisten osastolle ja nuortenosastolle. Lastenosastolle rakennettiin Evijärven järvi- ja mökkimaiseman innoittamana veneenmuotoinen sohva, missä eri ikäiset lapset ja nuoret tykkäävät viettää aikaa ja lukea kirjoja.

Lukusaliin saa nyt helposti pöytiä ja tuoleja siirtämällä avaran tilan erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Myös pienen näyttelytilan järjestäminen lukusaliin on nyt mahdollista. Yläkertaan johtavan portaikon alle rakennettiin pieni varasto varatuoleja ja näyttelysermejä varten ja se on jo osoittautunut järkeväksi ja toimivaksi ratkaisuksi.

Kirjaston parvelle ja kirjavarastoon johtava avoportaikko suljettiin omatoimikirjastoksi siirtymisen takia. Parvelle sisustettiin kokoustila n. 10 hengelle, käytössä on magneettinen lasitaulu ja 65” televisio, jonka voi kytkeä tietokoneen näytöksi. Kokouspöytiä ja -tuoleja siirtämällä saa tilaa esim. satutunteja varten.

Kirjaston remontti ja muutostyöt kestivät kauemmin, kun alkuperäisissä suunnitelmissa oli arvioitu. Kirjasto suljettiin asiakkailta syyskuussa 2017 ja remontin piti valmistua vuoden loppuun mennessä. Erilaisten vastoinkäymisten takia sulkuaika kuitenkin tuplaantui, täysin remontoitu ja uusittu kirjasto avattiin asiakkaille 14.5.2018.

Omatoimikirjasto otettiin käyttöön kolme viikkoa myöhemmin 4.6.2018.

Vaikka remontti ja muutostyöt kestivät kauemmin kun oltiin suunniteltu, hankkeen lopputulos on kaiken vaivan ja ajan väärti, pienen kunnan kirjasto on saanut nykyaikaisen ja viihtyisän ilmeen. Tilat ovat houkuttelevat ja palvelevat entistä paremmin kuntalaisia vauvasta vaariin.

Omatoimikirjaston käyttöönotto lisäsi merkittävästi kirjaston aukiolotunteja. Kirjaston aukioloaikoja / henkilökunnan palveluaikoja ei ole muutettu, ne ovat samat kun ennen remonttisulkua.

Ennen omatoimikirjastoa kirjasto oli auki 26 h / viikko, omatoimikirjaston käyttöönoton jälkeen 90 h / viikko. Omatoimikirjasto on kuntalaisille antanut vapauden käyttää kirjastopalveluita omien aikataulujen mukaan, esimerkiksi monet ”kanta-asiakkaat” ovat siirtyneet käymään kirjastossa vain omatoimiaikana, uusia asiakkaita on tullut ja monet ”vanhat” asiakkaat ovat vuosien tauon jälkeen löytäneet taas tien kirjastoon. Lukusali on omatoimiaikana ahkerassa käytössä, kirjastossa lehtien lukeminen on monelle kuntalaiselle nyt omatoimiaikojen ansiosta mahdollista. Kirjastoon tullaan esimerkiksi lasten kanssa viettämään aikaa – lukemaan lehtiä, pelaamaan lautapelejä, lainaamaan kirjoja.

Uusittu kirjasto on ollut käytössä vasta reilu puoli vuotta, asiakaskyselyitä ei ole vielä järjestetty, mutta paljon ollaan saatu suullista positiivista palautetta. Tältä pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kirjaston tilojen laajempaa käyttöä. Jo nyt on järjestetty ”uutta” tapahtumaa kirjaston tiloissa – kesällä 2018 täällä oli lukusalissa kvartsinäyttely, on ollut nukketeateria ja kirjailijavieras, parvella kokouksia ja muuta toimintaa.

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tähän hankkeeseen ei liity verkkosivuja, julkaisuja ja materiaaleja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Saatu hankeavustus käytettiin omatoimikirjaston perustamiseen. Evijärven kunta osallistui Järvinet OY:n omatoimikirjastojen toimittamisen puitesopimukseen, missä oli yhteistyökumppanina Bibliotheca A/S(Sopimuksessa Axiell Finland OY).

Oli kuntalaisten etu, että omatoimikirjaston perustamisen yhteydessä päätettiin uusia myös kirjaston kalusteet ja tilat remontoitiin täysin. Vaikka kalusteita ei oltaisi uusittu ja isoa remonttia ei oltaisi tehty, joitakin muutostöitä olisi silti jouduttu tekemään, esimerkiksi sulkemaan kirjaston parvelle johtava avoportaikko, laittamaan lukollisia väliovia ja kaappeja henkilökunnan työtiloihin, rakentamaan asianmukainen hätäpoistumistie ja inva-wc, vaihtamaan ulko-oven sähkölukko. Yksi johti toiseen – päätöksellä perustaa omatoimikirjasto haluttiin lisätä kuntalaisille mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita ja tiloja laajemmin ja monipuolisemmin. Uusimalla samalla kirjaston vanhentuneet kalusteet ja remontoimalla nykyaikaisiin vaatimuksiin sopivat tilat, antoi pieni kunta kuntalaisten käyttöön laajemmat kirjastopalvelut ja samalla monitoimikäyttöön sopivat tilat.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Tästä on hyvä jatkaa – pienessä kunnassa on nyt ajantasaiset tilat, kalusteet ja laitteet, missä tarjota ja kehittää monipuolisia kirjasto- ja kulttuuripalveluita.

 

Lisätietoa: 

 

  • Hankkeen puitteissa ei järjestetty muita koulutuksia kun henkilökunnalle opastusta omatoimikirjaston käyttöönottoa varten. Osallistujina kirjaston kaksi työntekijää.

  • Budjetissa ei ole otettu huomioon kirjaston henkilökunnan työtunteja ja palkkoja. Remontti tehtiin kunnan omana työnä, työmiesten työtunnit ja palkat eivät näy myöskään kustannuksissa. 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€133 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€171 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€216 113
Oma rahoitus yhteensä: 
€191 113
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi