Omatoimikirjasto Heinävedellä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinäveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokuja 4
79700
Kirjaston puhelin : 
040 7101 940
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Henve
Y-tunnus : 
0164308-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mauri Venäläinen
Puhelin : 
040 568 7175
Sähköposti : 
mauri.venalainen@heinavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjaston perustaminen Heinävedellä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 1. Kirjaston asiakasmäärien kasvaminen
 2. Kirjaston aukioloaikatuntien lisääntyminen
Kuvaus : 

Hankkeella rakennetaan omatoimikirjasto Heinävedelle. RRFID – koodataan aineisto vuonna 2017. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu niin, että omatoimikirjasto on käytössä vuoden 2018 alusta. Suunnitellaan käyttösäännöt. Hankkeella lisäksi koulutetaan henkilökunta ja markkinoidaan omatoimikirjastoa sekä neuvotaan/opastetaan asiakkaita henkilökohtaisesti. Avustusta haetaan kirjastovirkailijan palkkakuluihin 4 kk ajaksi nimeomaan toteutukseen, aineiston tagitykseen, koodaukseen ja RFID-koodaamiseen.

Tulos (tavoite)

 1. Omatoimikirjasto antaa asiakkaalle mahdollisuuden kirjaston käyttöön ns. henkilökunta-ajan / palvelun ulkopuolella. 
 2. Kirjaston käytön mahdollisuus paranee (työssäkäyvät, kesäasukkaat), aukioloaikaan huomattava lisäys, kustannustehokkuus ja laatu
 3. Kirjastoautopalvelut vähenevät tai loppuvat, harva-asutus, pitkät välimatkat kunnassa, jonka vuoksi aukioloajat eivät sovi kaikille asiakkaille (palvelutavoite ei toteudu)

Mitä tehdään

 1. RFID – koodaaminen aineistoon, vuonna 2017
 2. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu, käyttöön 2018 alussa
 3. Käyttösääntöjen suunnittelu
 4. Toiminnan testaaminen
 5. Henkilökunnan koulutus
 6. Markkinointi ja asiakkaiden henkilökohtainen neuvonta/ opastus

Mitä haetaan

 1. Kirjastovirkailijan 4 kk palkka 10 700 € (toteutukseen, aineiston tagitys, koodaus, RFID)   

 oma rahoitus 23 000 €  ja oman työn osuus, markkinointi, suunnittelu, neuvonta ja RFID tagitys. Omarahoitus sisältää myös RFID tunnisteiden laittoa vähintään saman verran.

 

Aiemmat hankkeet: 

Heinäveden kirjaston lehtilukusali itsepalveluperiaatteella 2012

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeella rakennetaan omatoimikirjasto Heinävedelle. RRFID – koodataan aineisto vuonna 2017. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu niin, että omatoimikirjasto on käytössä vuoden 2018 alusta. Suunnitellaan käyttösäännöt. Hankkeella lisäksi koulutetaan henkilökunta ja markkinoidaan omatoimikirjastoa sekä neuvotaan/opastetaan asiakkaita henkilökohtaisesti. Avustusta haetaan kirjastovirkailijan palkkakuluihin 4 kk ajaksi nimeomaan toteutukseen, aineiston tagitykseen, koodaukseen ja RFID-koodaamiseen.

Tulos (tavoite)

 1. Omatoimikirjasto antaa asiakkaalle mahdollisuuden kirjaston käyttöön ns. henkilökunta-ajan / palvelun ulkopuolella. 
 2. Kirjaston käytön mahdollisuus paranee (työssäkäyvät, kesäasukkaat), aukioloaikaan huomattava lisäys, kustannustehokkuus ja laatu
 3. Kirjastoautopalvelut vähenevät tai loppuvat, harva-asutus, pitkät välimatkat kunnassa, jonka vuoksi aukioloajat eivät sovi kaikille asiakkaille (palvelutavoite ei toteudu)

Mitä tehdään

 1. RFID – koodaaminen aineistoon, vuonna 2017
 2. Palvelun käytännön toteutus ja suunnittelu, käyttöön 2018 alussa
 3. Käyttösääntöjen suunnittelu
 4. Toiminnan testaaminen
 5. Henkilökunnan koulutus
 6. Markkinointi ja asiakkaiden henkilökohtainen neuvonta/ opastus

Mitä haetaan

 1. Kirjastovirkailijan 4 kk palkka 10 700 € (toteutukseen, aineiston tagitys, koodaus, RFID)   

oma rahoitus 23 000 €  ja oman työn osuus, markkinointi, suunnittelu, neuvonta ja RFID tagitys. Omarahoitus sisältää myös RFID tunnisteiden laittoa vähintään saman verran.

Hanke toteutettiin kahden vuoden aikana: 2017 joulukuussa tehtiin osa laitehankinnoista ja elokuussa 2018 hankittiin ja asennettiin ohjelmiston laitteet ja ohjelmisto sekä kameravalvonta. Omatoimikirjasto käynnistyi asiakkaille 3.9.2018.

Aineiston Rfid-koodaus tehtiin helmikuun alusta elokuun loppuun vuonna 2018. Koodaustyö suoritettiin noin kuudessa kuukaudessa.

Hankkeen kokonaiskustannus on 34808 euroa, joka toteutui arvioidusti.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke on julkaistu kunnan omalla verkkosivulla www.heinavesi.fi. kirjastot.fi sivuilla sekä kirjaston facebook sivuilla.

Hankkeesta on tehty lehtijuttuja Heinäveden lehteen, Varkauden lehteen, Savon Sanomiin ja Karjalaiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston asiakkaat ovat ottaneet omatoimikirjaston hyvin vastaan. Kirjaston käyttö on lisääntynyt etenkin viikonloppuisin sekä iltaisin.

Tällä hetkellä käytön lisäystä on vielä vaikea arvioida, koska järjestelmä on ollu käytössä vasta syyskuun alusta.  Lainaus on kuitenkin viime vuonna lisääntynyt sekä kävijämäärä lisääntynyt syksyn aikana.

Kirjaston aukioloaika on lisääntynyt viikossa 60 tuntia (omatoimiaika). Omatoimiaikaan lasketaan aika, jolloin henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastoon pääsee joka päivä klo 7 - 21.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjastoa ylläpidetään jatkossa. Markkinointia asiakkaille jatketaan ja erityisesti käyttäjiksi halutaan kesäasukkaita sekä lasten ja nuorten käytön lisäystä toivotaan. Omatoimikirjastoa käyttää tällä hetkellä eniten yli 50-vuotiaat kuntalaiset.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 672
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 808
Oma rahoitus yhteensä: 
€29 408
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
70henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 400

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi