Omatoimikirjasto Hirvensalmelle
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 96
50101
Ansvarsperson : 
Virpi Launonen
Telefonnummer : 
044 794 2460
E-post : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Projektets målsättning: 

Hirvensalmen kirjaston palvelua halutaan parantaa omatoimikirjastolla. Viime vuosina yleistyneistä omatoimikirjastoista on saatu hyviä kokemuksia: aukioloaikoja voidaan pidentää, jolloin kirjastopalvelujen saavutettavuus paranee ja kirjastotilan käyttö tehostuu. Pienissä kunnissa kirjasto onkin usein yksi harvoista tiloista, joita kuntalaiset voivat käyttää maksutta.
Hirvensalmen kirjasto sijaitsee kuntakeskuksessa koulun yhteydessä ja siellä työskentelee yksi kirjastonhoitaja. Muita kirjastoja ei ole kolmenkymmenen kilometrin säteellä. Asukkaita Hirvensalmella on noin 2.300, mutta runsaan mökkikannan johdosta vapaa-ajan asukkaat enemmän kuin tuplaavat väkimäärän kesäaikaan, ja myös he käyttävät kirjastoa. Laajemmat aukioloajat palvelevat kaikkia kuntalaisia perheistä kesäasukkaisiin. Kirjastoon asennetaan kulunvalvonta niin että omatoimiaikana kirjastoon pääsee kirjastokortilla, lainaus- ja palautusautomaatti sekä kameravalvonta. Hanke kuuluu teemaan 2, Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.
Hirvensalmen kunta ostaa kirjastopalvelut Mikkelin kaupungilta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys (normaali- ja omatoimiaukiolotunnit), fyysisten asiakaskäyntien määrän kehitys, lainauslukujen kehitys

Projektbeskrivning : 

Kirjastoon asennetaan kirjastojärjestelmään integroitu kulunvalvontajärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden pääsyn kirjastoon kirjastokortilla myös omatoimiaikana. Sinne hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, niin että lainaaminen ja palauttaminen onnistuvat omatoimisesti, sekä tallentava valvontakamerajärjestelmä. Tiedotetaan asiakkaille omatoimikäytön mahdollisuudesta ja laaditaan opastava esite.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€4 700
Budget sammanlagt: 
€19 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000