Omatoimikirjasto - kahden kauppa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuortaneen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 4
63100
Kirjaston puhelin : 
040 668 3336
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuortane.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurta
Y-tunnus : 
0180117-6
Yhteyshenkilön nimi : 
helina.hemminki@kuortane.fi
Puhelin : 
0400 549 976
Sähköposti : 
helina.hemminki@kuortane.fi
Hankkeen tavoite: 

Lisätä kirjaston aukioloaikoja palveluajan lisäksi omatoimiajalla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijöiden määrä
Lainojen määrä

Kuvaus : 

Kuortaneen kunnankirjastossa työskentelee tällä hetkellä kolme vakituista työntekijää. Asukkaita kunnassa on n. 3 780. Kirjaston toiminnalle ja kirjastotyölle asettaa omat vaatimuksensa toimitilojen sijaitseminen kolmessa eri kerroksessa. Asiakaspalvelussa kirjaston aukioloaikoina henkilökunta keskittyy samalla kokoelmatyöhön ja aineiston lainauskuntoon saamiseen, mikä lisää työn vaativuutta. Tavoitteenamme on ollut huomioida kirjastopalvelujen saavutettavuus, ja olemme aina pyrkineet asiakaslähtöiseen palveluun. Olemme panostaneet siihen pitämällä kirjastoa auki myös lauantaisin ajalla 1.9.-30.4. vuosittain, vaikka työntekijöitä on vain kolme. Huonosta taloustilanteesta johtuvat kunnan säästösuunnitelmat muodostavat kirjastopalvelujen ylle synkkiä pilviä tällä hetkellä.

Tavoitteet:
Haluamme tarjota kuntalaisille mahdollisuuden käyttää kirjaston palveluja heille sopivana ajankohtana tulevaisuuden uhkakuvista huolimatta. Tarkoituksenamme on hankkia kirjastoon asiakkaiden käyttöön yhdistetty lainaus-palautusautomaatti + näyttö + kortinlukija + kuittikirjoitin + kolme palautuslaatikkoa tai kaappia. Aineistoa tarroitetaan RFID-tunnisteilla, mikä edellyttää myös tarroittamiseen vaadittavien konvertointiasemien, viivakoodin- ja RFID-koodinlukijoiden ja ohjelmien hankintaa (vähintään kahdelle työasemalle). Kirjaston pääoveen hankitaan hälytinportit (kaksi kpl) ja kirjastoon asennetaan kameravalvonta (8-9 kameraa) lainaustoiminnan ja yleisen järjestyksen sujumisen varmistamiseksi. Tarkoituksena on uusia myös pääsisäänkäynti, ja varustaa ovesta kulku kulunvalvontalaitteilla, jolloin kirjastoon pääsee kirjastokortilla ja pin-koodilla myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Pääovesta tehdään myös automaattisesti avautuva ja sulkeutuva tiettyyn aikaan. Myös valaistus automatisoidaan. Koska kirjastoa ei ole suunniteltu aikoinaan tietotekniikan tuloa varten, pitää kirjastossa tehdä erilaisia sähkötöitä ja asennuksia kaapelointeineen uusia laitteita varten. Näin kirjastosta on tarkoitus tehdä omatoimikirjasto, jossa henkilökunta pystyy työaikanaan panostamaan paremmin asiakaspalveluun tiedonhakuineen ym. kokoelmatyön lisäksi. Kun kirjaston henkilökunta ei ole paikalla, asiakkaat voivat myös silloin lainata ja palauttaa itsenäisesti, lukea kirjoja ja lehtiä sekä käyttää asiakastietokoneita.

Kirjastossamme uusi toimintamalli saattaa olla osalle asiakkaista – etenkin vanhemmille asiakkaille – vaikea omaksua. Asiakkaita  opastetaan ja neuvotaan laitteiden ja ohjelmien käytössä henkilökohtaisesti, kirjallisesti ja koulutustilaisuuksissa (kaksi kpl) kuten henkilökuntaakin. Nuoremmat asiakkaat ovat tottuneempia erilaisten tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön. He ovat usein jo käyttäneet lainaus- ja palautusautomaatteja esim. opiskelupaikkakunnilla. Lainauksen ja palautuksen automatisointi tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuden yksityisyyteen tarvittaessa. Asiakkaille pystytään omatoimikirjastomallilla tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja toimia kullekin sopivalla ja parhaalla tavalla ja ajalla. Tavoitteena on kahden kauppa: olosuhteet huomioon ottaen tyytyväinen asiakas ja henkilökunta.

Aikataulu:
Mikäli hankehakemukseen tulee myönteinen päätös, tarvittavat laitteet ja ohjelmat kilpailutetaan vuoden 2016 kevättalveen mennessä. Laite- ja ohjelmistotoimittajien sekä oman kunnan työaikatauluista riippuen omatoimikirjasto pyritään saamaan toimintavalmiiksi 31.12.2016 mennessä.

Aiemmat hankkeet: 

Omatoimikirjastoja on käytössä erityisesti useiden kaupunkien lähikirjastoissa sekä entisissä itsenäisissä kunnissa, jotka on liitetty toiseen kuntaan tai kaupunkiin.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kuortaneen kunnankirjastossa työskentelee tällä hetkellä kolme vakituista työntekijää. Asukkaita kunnassa on n. 3 780. Kirjaston toiminnalle ja kirjastotyölle asettaa omat vaatimuksensa toimitilojen sijaitseminen kolmessa eri kerroksessa. Asiakaspalvelussa kirjaston aukioloaikoina henkilökunta keskittyy samalla kokoelmatyöhön ja aineiston lainauskuntoon saamiseen, mikä lisää työn vaativuutta. Tavoitteenamme on ollut huomioida kirjastopalvelujen saavutettavuus, ja olemme aina pyrkineet asiakaslähtöiseen palveluun. Olemme panostaneet siihen pitämällä kirjastoa auki myös lauantaisin ajalla 1.9.-30.4. vuosittain, vaikka työntekijöitä on vain kolme. Huonosta taloustilanteesta johtuvat kunnan säästösuunnitelmat muodostavat kirjastopalvelujen ylle synkkiä pilviä tällä hetkellä.

Tavoitteet:
Haluamme tarjota kuntalaisille mahdollisuuden käyttää kirjaston palveluja heille sopivana ajankohtana tulevaisuuden uhkakuvista huolimatta. Tarkoituksenamme on hankkia kirjastoon asiakkaiden käyttöön yhdistetty lainaus-palautusautomaatti + näyttö + kortinlukija + kuittikirjoitin + kolme palautuslaatikkoa tai kaappia. Aineistoa tarroitetaan RFID-tunnisteilla, mikä edellyttää myös tarroittamiseen vaadittavien konvertointiasemien, viivakoodin- ja RFID-koodinlukijoiden ja ohjelmien hankintaa (vähintään kahdelle työasemalle). Kirjaston pääoveen hankitaan hälytinportit (kaksi kpl) ja kirjastoon asennetaan kameravalvonta (8-9 kameraa) lainaustoiminnan ja yleisen järjestyksen sujumisen varmistamiseksi. Tarkoituksena on uusia myös pääsisäänkäynti, ja varustaa ovesta kulku kulunvalvontalaitteilla, jolloin kirjastoon pääsee kirjastokortilla ja pin-koodilla myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Pääovesta tehdään myös automaattisesti avautuva ja sulkeutuva tiettyyn aikaan. Myös valaistus automatisoidaan. Koska kirjastoa ei ole suunniteltu aikoinaan tietotekniikan tuloa varten, pitää kirjastossa tehdä erilaisia sähkötöitä ja asennuksia kaapelointeineen uusia laitteita varten. Näin kirjastosta on tarkoitus tehdä omatoimikirjasto, jossa henkilökunta pystyy työaikanaan panostamaan paremmin asiakaspalveluun tiedonhakuineen ym. kokoelmatyön lisäksi. Kun kirjaston henkilökunta ei ole paikalla, asiakkaat voivat myös silloin lainata ja palauttaa itsenäisesti, lukea kirjoja ja lehtiä sekä käyttää asiakastietokoneita.

Kirjastossamme uusi toimintamalli saattaa olla osalle asiakkaista – etenkin vanhemmille asiakkaille – vaikea omaksua. Asiakkaita  opastetaan ja neuvotaan laitteiden ja ohjelmien käytössä henkilökohtaisesti, kirjallisesti ja koulutustilaisuuksissa (kaksi kpl) kuten henkilökuntaakin. Nuoremmat asiakkaat ovat tottuneempia erilaisten tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön. He ovat usein jo käyttäneet lainaus- ja palautusautomaatteja esim. opiskelupaikkakunnilla. Lainauksen ja palautuksen automatisointi tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuden yksityisyyteen tarvittaessa. Asiakkaille pystytään omatoimikirjastomallilla tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja toimia kullekin sopivalla ja parhaalla tavalla ja ajalla. Tavoitteena on kahden kauppa: olosuhteet huomioon ottaen tyytyväinen asiakas ja henkilökunta.

Aikataulu:
Mikäli hankehakemukseen tulee myönteinen päätös, tarvittavat laitteet ja ohjelmat kilpailutetaan vuoden 2016 kevättalveen mennessä. Laite- ja ohjelmistotoimittajien sekä oman kunnan työaikatauluista riippuen omatoimikirjasto pyritään saamaan toimintavalmiiksi 31.12.2016 mennessä.

Omatoimikirjastohanke saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti 1.12.2016.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimikirjaston käyttösäännöt ovat nähtävissä kirjaston kotisivuilla.
Yle:n aluetoimitus teki jutun alueradioon ja tv:n paikallisuutisiin vuoden 2016 alussa Etelä-Pohjanmaan omatoimikirjastohankkeista, myös Kuortaneen.
Paikallislehti Viiskunta ja maakuntalehti Ilkka kirjoittivat omatoimikirjastohankkeestamme useamman artikkelin vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoikirjastohanke eteni vaiheittain ja saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti 1.12.2017.
Kirjasto sai paljon julkisuutta hankkeen myötä. Asiakkaat ovat olleet innokkaita erityisesti vuoden 2017 alun aikana käytämään kirjastoa omatoimiaikana,
kun automaatin käyttö ja sisäänkirjautuminen ovat tulleet tutuiksi.


Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston omatoimiaika on tullut lisäpalveluksi palveluajan lisäksi. Kun saadaan lisää kokemusta
omatoimikirjastoajan toimivuudesta ja aukioloajoista, tehdään johtopäätöksiä ja muutetaan käytänteitä, jos tarve vaatii.
Toistaiseksi seurataan kävijöiden ja lainojen lukumäärää omatoimi- ja palveluaikana, jatketaan pin-koodien jakoa ja eri laitteiden käytön opastusta.

Lisätietoa: 

Helinä Hemminki
Kuortaneen kunnankirjasto
helina.hemminki@kuortane.fi
0400 549 976

Aloituspäivämäärä : 
04/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€62 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€69 312
Oma rahoitus yhteensä: 
€43 312
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
300kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
300henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
97henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000
 
okm
avi