Omatoimikirjasto Kuhmoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pajakkakatu 2, PL 16
88900
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
0447255389
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjaston avulla Kuhmon pääkirjasto voi laajentaa aukioloaikoja henkilökunnan työvuorojen ulkopuolellekin. Asiakkaat voivat lainata aineistoa, lukea sanoma- ja aikakauslehtiä, käyttää tietokoneita ja pitää kokouksia kirjaston tiloissa sunnuntaisin, kesä lauantaisin ja arkisin klo 21.00 asti. Asiakkaat voivat myös käydä katsomassa kirjaston tiloissa olevia taide- yms. näyttelyitä.
Hakemus liittyy teemaan 2 aktiivinen kansalaisuus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston kävijämäärä (kävijät/kuukausi)
Kirjaston tilojen käyttö lkm (eri tilojen käyttökerrat/kuukausi)
Tilaisuuksien lkm (tilaisuudet lkm/kuukausi)

Kuvaus : 

Omatoimikirjaston suunnittelu on jo aloitettu teknisen toimen kanssa. Omatoimikirjasto hanke vaatii kirjastoon uutta valaistusta, uusia turvavaloja, kameranvalvontajärjestelmää (10 kameraa), uudet ulko-ovet sekä oven henkilökunnan tiloihin. Hankeen tarkempi suunnittelu jatkuu kaupungin insinöörin, sähkömiehen, talonmiehen ja laitetoimittajan kanssa. Omatoimikirjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopussa tai vuoden 2019 aikana. Asiakkaille järjestetään kysely omatoimikirjaston aukioloaika toiveista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kaupungin tekninen toimi, kirjaston asiakkaat, laitetoimittajat
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 462
Oma rahoitus yhteensä: 
€130 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€156 462
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi