Omatoimikirjasto Puumalaan
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 96
50101
Ansvarsperson : 
Virpi Launonen
Telefonnummer : 
044 794 2460
E-post : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Projektets målsättning: 

Puumalan kirjaston palvelua halutaan parantaa omatoimikirjastolla. Viime vuosina yleistyneistä omatoimikirjastoista on saatu hyviä kokemuksia: aukioloaikoja voidaan pidentää, jolloin kirjastopalvelujen saavutettavuus paranee ja kirjastotilan käyttö tehostuu. Pienissä kunnissa kirjasto onkin usein yksi harvoista tiloista, joita kuntalaiset voivat käyttää maksutta.
Puumalan kirjasto sijaitsee kuntakeskuksessa ja siellä työskentelee yksi kirjastovirkailija. Puumala lasketaan runsaiden vesistöjensä takia saaristokunnaksi, eikä muita kirjastoja ole samoilla seuduilla, vaan lähimpään eli Anttolan kirjastoon on matkaa yli neljäkymmentä kilometriä. Puumalan asukasmäärä on hieman yli 2.200, mutta kesäisin se yli kaksinkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden saavuttua. Laajemmat aukioloajat palvelevat kaikkia kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Kirjastoon asennetaan kulunvalvonta niin että omatoimiaikana kirjastoon pääsee kirjastokortilla, lainaus- ja palautusautomaatti sekä kameravalvonta. Hanke kuuluu teemaan 2, Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.
Puumalan kunta ostaa kirjastopalvelut Mikkelin kaupungilta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys (normaali- ja omatoimiaukiolotunnit), fyysisten asiakaskäyntien määrän kehitys, lainauslukujen kehitys

Projektbeskrivning : 

Puumalan kirjastossa on toteutettava pieniä tilamuutoksia omatoimikäytön mahdollistamiseksi. Kirjastoon asennetaan kirjastojärjestelmään integroitu kulunvalvontajärjestelmä, jonka avulla asiakkaat pääsevät kirjastoon kirjastokortilla myös omatoimiaikana. Sinne hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, niin että lainaaminen ja palauttaminen onnistuvat omatoimisesti, sekä tallentava valvontakamerajärjestelmä. Tiedotetaan asiakkaille omatoimikäytön mahdollisuudesta ja laaditaan opastava esite.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€5 900
Budget sammanlagt: 
€20 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000