Omatoimikirjasto Puumalaan
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Puumalan kirjaston palvelua halutaan parantaa omatoimikirjastolla. Viime vuosina yleistyneistä omatoimikirjastoista on saatu hyviä kokemuksia: aukioloaikoja voidaan pidentää, jolloin kirjastopalvelujen saavutettavuus paranee ja kirjastotilan käyttö tehostuu. Pienissä kunnissa kirjasto onkin usein yksi harvoista tiloista, joita kuntalaiset voivat käyttää maksutta.
Puumalan kirjasto sijaitsee kuntakeskuksessa ja siellä työskentelee yksi kirjastovirkailija. Puumala lasketaan runsaiden vesistöjensä takia saaristokunnaksi, eikä muita kirjastoja ole samoilla seuduilla, vaan lähimpään eli Anttolan kirjastoon on matkaa yli neljäkymmentä kilometriä. Puumalan asukasmäärä on hieman yli 2.200, mutta kesäisin se yli kaksinkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden saavuttua. Laajemmat aukioloajat palvelevat kaikkia kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Kirjastoon asennetaan kulunvalvonta niin että omatoimiaikana kirjastoon pääsee kirjastokortilla, lainaus- ja palautusautomaatti sekä kameravalvonta. Hanke kuuluu teemaan 2, Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.
Puumalan kunta ostaa kirjastopalvelut Mikkelin kaupungilta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys (normaali- ja omatoimiaukiolotunnit), fyysisten asiakaskäyntien määrän kehitys, lainauslukujen kehitys

Kuvaus : 

Puumalan kirjastossa on toteutettava pieniä tilamuutoksia omatoimikäytön mahdollistamiseksi. Kirjastoon asennetaan kirjastojärjestelmään integroitu kulunvalvontajärjestelmä, jonka avulla asiakkaat pääsevät kirjastoon kirjastokortilla myös omatoimiaikana. Sinne hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti, niin että lainaaminen ja palauttaminen onnistuvat omatoimisesti, sekä tallentava valvontakamerajärjestelmä. Tiedotetaan asiakkaille omatoimikäytön mahdollisuudesta ja laaditaan opastava esite.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi