Omatoimikirjastoa Otanmäkeen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kajaanin kaupunginkirjasto
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
044-7100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjaston toteuttaminen Otanmäen lähikirjastoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston käytön muutokset Otanmäen lähikirjastossa.

Kuvaus : 

Otanmäki on Kajaanin kaupunginosa 40 kilometrin päässä keskustasta. Asukkaita on noin 1000 ja koko entisen Vuolijoen alueella, jota kirjasto palvelee, noin 2500. Henkilökuntaa on 1,5 virkailijaa. Otanmäessä on jouduttu vähentämään säästötoimena varsinaisia aukioloaikoja viime vuosina.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Otanmäen alueen kirjastopalveluja lisäämällä aukioloaikoja itsepalvelutunneilla.  Asiakaspalautteen perusteella laajemmille aukioloajoille olisi tarvetta aamuisin ja iltaisin. Tavoitteena on lisätä aukoloaikaa aamuisin ja illaisin sekä perjantaisin, jolloin kirjastoon on tällä hetkellä suljettuna. Muita aukiolojen lisäämistä mietitään myöhemmin saatujen kokemusten perusteella.

Hankeen aikana toteutetaan omatoimikirjasto Otanmäkeen: hankitaan toimiva tekniikka ja järjestetään tilat sopiviksi ko. toimintaan. Hankintaan sisältyy järjestelmän peruspaketti, lainaus-/palautusautomaatti, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, tilanjakaja, valvontakamerat ja asennustyöt.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankeen tavoitteena oli omatoimikirjaston toteuttaminen Otanmäen lähikirjastoon. Alkuvaiheessa kirjastotila jaettiin tilanjakajalla siten että kirjastoa voidaan pitää avoinna pelkästään lehtisalin osalta tai myös kokonaisuudessaan. Kirjaston hankittiin lainausautomaatti, kameravalvonta, kulunvalvonta ja tarvittava ohjelmisto. Toiminta aloitettiin 17.10.2016.
Aukioloaikoja lisättiin aamupäiviin ja iltoihin. Aikaisemmin kirjasto on ollut avoinna 25 tuntia viikossa ma - to. Itsepalvelutunteja on nyt 30 t/vk eli aukioloaika lisääntyi yli 50 prosenttia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Toiminnasta tiedotettiin kirjaston verkko sivuilla ja laajalla lehtiartikkelilla paikallisessa Vuolijoki-lehdessä.

Lisätietoa: 

Hankesuunnitelmassa ollut tilanjakajan rakentaminen toteutettiin kaupungin omalla rahoituksella koska hankkeen talousarviossa varatut rahat eivät riittäneet sen toteuttamiseen hankevaroilla.
Oma rahoituksessa ilmoitettu henkilöstökulut: kh palkkaus sivukuluineen 170 tuntia x 22,35 euroa = 3800 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 660
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 460
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 599
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumiin osallistujat: 
5henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi