Omatoimikirjastoja Kainuun kuntiin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuva: Helena Keränen
Suomussalmen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773224
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sumsa
Y-tunnus : 
0189925-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Koistinen
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla aloitetaan omatoimikirjastotoiminta viidessä Kainuun kunnassa (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys kirjastoittain. Fyysisten asiakaskäyntien seuranta kirjastoittain (normaaliaukiolo / omatoimiaukiolo).

Kuvaus : 

Kokemukset viime vuosina yleistyneistä omatoimikirjastoista ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Omatoimikirjastot ovat tuoneet kirjastoille lisää aukioloaikaa ja monipuolistaneet asiakkaiden mahdollisuuksia kirjastopalveluiden käyttöön. Kainuun ensimmäinen omatoimikirjasto avattiin Kajaanin Otanmäessä loppuvuodesta 2016 ja samaan aikaan Kainuun ns. viisikkokunnat (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi) suunnittelevat yhdessä vastaavaa ratkaisua. Kaikissa yhteistyökunnissa taloudellinen tilanne on vaikea. Kirjastopalveluiden resurssit niukkenevat jatkossa ja uusia vaihtoehtoja palveluiden turvaamiseksi on löydettävä. Henkilöstömäärältään pienten kirjastojen (Hyrynsalmi 2 htv, Paltamo 4 htv, Puolanka 2 htv, Ristijärvi 1,5 htv, Suomussalmi 7 htv) on mahdollista omatoimikirjastojen avulla säilyttää ja myös lisätä nykyisiä aukioloaikoja sekä vakioida nykyistä yhtenäisemmät aukioloajat läpi vuoden. Omatoimikirjastot mahdollistavat asiakkaille kirjastopalveluiden ja kirjastotilan hyödyntämisen entistä paremmin. Monelle kirjasto on ainoa mahdollisuus sähköiseen asiointiin ja näin myös näyttely- ja kokoustilat saadaan tehokkaampaan käyttöön. Pienissä kunnissa kirjasto on usein ainoita maksuttomia tiloja kuntalaisten vapaasti oleskella ja tavata toisiaan. Hankkeen kirjastoihin hankitaan lainausautomaatit lisälaitteineen, kirjastojärjestelmään integroidut kulunvalvonta- ja kuulutusjärjestelmät, tallentavat kameravalvontajärjestelmät, rajapinnat kirjastojärjestelmään, tarvittavat kaapelointityöt sekä pääoven sähköistyksen vaatimat moottorilukot. Kunnat vastaavat itse tarvittavista tilanjakajista ja kalusteista, varauloskäytävien lukituksista, automatisoidusta valo-ohjausjärjestelmistä sekä henkilöstön työpanoksesta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hyrynsalmen kunnankirjasto, Paltamon kunnankirjasto, Puolangan kunnankirjasto, Ristijärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hyrynsalmen kunnankirjasto Maija Niskanen p. 044-7104501, maija.niskanen@hyrynsalmi,fi, Paltamon kunnankirjasto Reima Uusitalo p. (08) 615 54646, reima.uusitalo@paltamo.fi, Puolangan kunnankirjasto Tapio Holappa p. 044-7295365, tapio.holappa@puolanka.fi, Ristijärven kunnankirjasto Maritta Karjalainen p. (08) 681 255, maritta.karjalainen@ristijarvi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Lukuisia omatoimikirjastohankkeita vuonna 2016 mm. Kajaani, Kuusamo, Pudasjärvi ja Posio.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeelle saatiin rahoitusta vuonna 2017. Omatoimikirjastojärjestelmä kilpailutettiin loppuvuodesta 2017 ja toimittajaksi valittiin Axiell Finland Oy. Lähtötilanteen kartoittamiseksi hankekoordinaattori vieraili alkuvuodesta 2018 jokaisessa hankekirjastossa. Vierailut auttoivat omatoimikirjastohankkeen käytännön suunnittelutyössä. 

Omatoimikirjastojen käyttöönotto suunniteltiin keväällä 2018 yhdessä bibliotheca A/S:n kanssa ja toteutus tapahtui enimmäkseen kesän 2018 aikana. Omatoimikirjastot avattiin Puolangalla ja Suomussalmella heinäkuussa ja Hyrynsalmella elokuussa. Ristijärven omatoimikirjasto avautui lokakuussa ja Paltamon omatoimikirjasto avattiin joulukuussa. Omatoimikirjastot avattiin sitä mukaa, kun tekniset valmiudet omatoimilaitteita varten saatiin rakennettua.

Hankkeen aikana muutoksia tehtiin vaiheittain. Esimerkiksi varausten omatoiminouto otettiin käyttöön ennen omatoimiaikojen alkamista, niin että asiakkailla oli mahdollisuus totutella muuttuneeseen käytäntöön. Henkilökunnan tietokoneet ja verkkorasiat suojattiin ja pääsy henkilökunnan tiloihin estettiin lukituksilla. Pääovien ja varauloskäyntien sopivuus omatoimikäyttöön varmistettiin. Valo-ohjaus, kamerakaapelointi ja tietohallinnon vaatimat muutokset tehtiin ennen omatoimijärjestelmän asennusta. Lisäksi hankittiin rajapinnat kirjastojärjestelmään omatoimikirjastoa varten. 

Kirjastoihin hankittiin lainausautomaatit, kameravalvontajärjestelmä, videoaineiston tallennuspalvelin sekä kirjastojärjestelmään integroitu kulunvalvonta ja kuulutusjärjestelmä. Lainausautomaatit tulivat uutena palveluna Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjaston asiakkaille ja niiden käytössä opastettiin asiakkaita. Hankittujen kameroiden ja kaiuttimien määrä pohjautui omatoimijärjestelmän toimittajan tekemään tekniseen kartoitukseen. Tilastoinnin helpottamiseksi kirjastoihin hankittiin myös omatoimiohjelmistoon kytketty kävijälaskuri. Sähkökatkoksien varalta omatoimilaitteet suojattiin varavirtalähteillä. 

Koska kukin kirjasto on erilainen tekninen kokonaisuus, hankkeessa edettiin kussakin kunnassa eri tahtiin. Yhteydenpito hankekirjastojen välillä oli kuitenkin tiivistä. Ongelmiin mietittiin yhdessä ratkaisuja ja hyväksi haettuja käytäntöjä jaettiin puolin ja toisin. Vertaistuki jatkuu hankkeen jälkeenkin ja yhteistyö näkyy myös järjestelmätasolla: kirjastot ovat liitettyinä omatoimiohjelmistoon kimpaksi ja esimerkiksi aukioloaikojen muuttaminen onnistuu myös toisesta kirjastosta käsin. 

Omatoimiaikojen myötä asiakkaille on avautunut mahdollisuus käyttää kirjastopalvelua entistä kattavammin. Asiakkaille opastetaan omatoimiaikojen käyttöä ja ohjataan henkilökunnallisen ajan päättymisen jälkeen kirjautumaan sisään. Asiakkaat odottivat omatoimiaikojen alkamista ja kysymyksiä omatoimeen liittyen tuli paljon ennen avaamista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 Omatoimihankkeesta uutisoitiin paikallislehdissä, muun muassa artikkeleissa: "Kirjaston ovi aukeaa yhä useammin kortilla" (Kainuun Sanomat 22.10.2018), "Omatoimikirjasto aloitti toimintansa" (Ylä Kainuu 24.8.2018) ja "Uudistus otettiin ilolla vastaan" (Ylä-Kainuu 27.9.2018).

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeelle asetettu tavoite on saatu täytettyä ja omatoimikirjastotoiminta on aloitettu jokaisessa hankkeessa mukana olleessa kunnassa. 

Aukiolotuntien kokonaismäärän kehitys kirjastoittain (henkilökunnalliset ajat/omatoimiajat): 

Hyrynsalmi: 29/73, yhteensä 44 tuntia lisää

Paltamo: 33/73, yhteensä 40 tuntia lisää

Puolanka: 29/84, yhteensä 55 tuntia lisää

Ristijärvi: 25/77, yhteensä 52 tuntia lisää

Suomussalmi: 50/85, yhteensä 35 tuntia lisää

Fyysisten käyntien seuranta kirjastoittain, keskiarvo ajalta 1.9–31.12.2018 (kävijämäärä/kirjautumiset):

Hyrynsalmi: syyskuu 995/70, lokakuu 891/87, marraskuu 925/102, joulukuu 732/112

Paltamo: joulukuu 1720/111 (omatoimipalvelu avattiin joulukuussa)

Puolanka: syyskuu 1739/157, lokakuu 2045/167, marraskuu 2259/183, joulukuu 1557/232

Ristijärvi: syyskuu -*/37, lokakuu -*/36, marraskuu 492/73, joulukuu 708/67

Suomussalmi: syyskuu 5395/209, lokakuu 5500/213, marraskuu 5512/224, joulukuu 4686/289

*Ristijärvellä valvontakamerat saatiin asennettua vasta marraskuun puolivälissä, minkä takia kävijälukemia ei syyskuulta ja lokakuulta ole. 

 

Omatoimikirjaston käyttö on kaikissa Kainuun kunnissa lisääntynyt vähitellen. Viikonpäivistä lauantai ja sunnuntai vaikuttaisivat kirjautumistilastojen mukaan olevan vilkkaimpia.

Hyrynsalmi: Hyrynsalmella on tullut uusia käyttäjiä, käynnit ovat lisääntyneet ja mahdollisesti lainamäärät. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä omatoimipalveluun.

Suomussalmi: Palvelu on saanut asiakkailta paljon myönteistä palautetta ja toiveita entistä laajemmista omatoimiajoista. Henkilökunnan havaintojen mukaan asiakkaat käyttävät omatoimiaikoja lainauksen lisäksi lehtien lukuun sekä tietokoneiden käyttöön.

Ristijärvi: Omatoimi on ilahduttanut työssäkäyviä ja lapsiperheitä. Samoin mahdollisuus tulla kiireettä lukemaan lehtiä viikonloppuisinkin on saanut kiitosta. Seutuvarausten omatoiminoutoa käytetään aktiivisesti.

Puolanka: Omatoimikirjasto on lisännyt kävijämääriä. Palautuksia on enemmän ja uutuudet lähtevät lainaan entistä nopeammin kun lainata voi nyt myös henkilökunnan palveluaikojen ulkopuolella. Yllättäen eniten omatoimen käyttäjiä ovat eläkeläiset vaikka kuvittelimme aluksi, että suurimmat hyötyjät omatoimesta olisivat työssäkäyvät. Omatoimi on ollut positiivinen ja hyödyllinen lisäpalvelu.

Paltamo: Omatoimikirjaston käytössä opastaminen aloitettiin jo siinä vaiheessa, kun paikoilleen asennetut laitteet eivät olleet vielä toiminnassakaan.  Asiakkaat alkoivat hyvissä ajoin kysellä esimerkiksi varaamisesta ja palauttamisesta. Aika monet olivat jo oppineet käytäntöjä jossain muussa kirjastossa. Vielä joulukuun aikana omatoimiaikana sisään kirjautuneiden määrä oli vähäinen, mutta henkilökunta-aikana jo innokkaasti lainattiin omatoimisesti. Meillä ”koulutustilaisuudet” olivat oikeastaan henkilökohtaista neuvontaa asiakaspalvelun yhteydessä. Eniten samassa tilaisuudessa opastettuja oli avajaisten aikana. Eniten kiitosta on saatu siitä, että nyt taloon pääsee myös viikonloppuisin ja että lehtiä pääsee lukemaan jo aamulla. Hyvänä asiana on pidetty myös kokoustamisen mahdollisuutta.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjaston käytön opastusta ja markkinointia jatketaan sekä koko asiakaskunnalle yleisesti että kohdennetusti eri asiakasryhmille. Omatoimiaikoihin tehdään mahdollisesti laajennuksia asiakkailta saadun palautteen pohjalta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€117 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€26 560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€143 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€155 918
Oma rahoitus yhteensä: 
€55 916
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
100henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
209henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€100 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä. Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat asiakaspalvelua kaikille asiakasryhmille tasapuolisesti. Valtionavustusta ei saa käyttää remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) tai sisustustöihin eikä kalusteiden hankintaan.

 
okm
avi