Omatoimikirjastoja Lappeenrantaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
00162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on laajentaa Korvenkylän kirjaston saavutettavuutta. Palveluaikojen lisääminen ei henkilöstöresursseista johtuen ole mahdollista, omatoimikirjasto nähdään mahdollisuutena parantaa palvelua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston käytön lisääntyminen. Palveluaukioloaikojen ulkopuolisten käyntien määrää tilastoidaan

Kuvaus : 

Omatoimikirjastoja Lappeenrantaan

Korvenkylän taajamaan valmistui uusi lähipalvelupiste alakoulun yhteyteen vuonna 2014.

Lähipalvelupisteessä toimii kirjaston lisäksi päiväkoti ja neuvola. Uusi kirjasto varustettiin lainaus/palautusautomaatilla sekä rfid-tekniikalla. Kulunvalvontalaitteina on henkilöstöä varten hankittu Flexim-laitteisto, sähköiset lukot ja nauhoittava kameravalvontajärjestelmä.

Korvenkylän kirjaston vuosilainaus ollut 10 700 (2013) ja odotamme tähän aika reipasta kasvua uusissatiloissa. Vuoden alusta lainaus on noussut 18 % ja pelkästään elokuussa 68 %. Pääosan lainauslukujen kasvusta tuo yhteistyö naapurissa sijaitsevan koulun ja päiväkodin kanssa. Aineistokokoelmaa on 9400 nidettä. Kirjasto on avoinna ma-ke 12-19, to-pe 10-16. Henkilökuntaa on 1 kirjastovirkailija.

Pieni, mutta aktiivisesti toimiva Mustolan kirjasto sijaitsee Lappeenrannan kaupunkikeskustan itäpuolella. Kirjasto palvelee ahtaissa tiloissa rivitalokiinteistössä, jossa on tutkittu kosteusvaurioita vuosien ajan,korvaavia tiloja kirjastolle ei Mustolasta löydy. Mustolan kirjasto on tällä hetkellä avoinna ma 12-19 ja ke10-16. Vuosilainaus oli 6600 viime vuonna. Kaupunki suunnittelee muutaman kilometrin päähän uutta Pontuksen koulurakennusta, jonne suunnitellaan yhteisiä tiloja lähikirjastolle ja koulun mediateekille. Nykyinen Mustolan kirjasto muuttaa uusiin tiloihin, ja myös nuorisotoimi tulee käyttämään samoja tiloja muutamana päivänä viikossa. Kirjasto palvelee päiväsaikaan koulun oppilaita ja iltaisin lähiseudun asukkaita. Tilaa kirjastolle on tulossa vuonna 2017 valmistuvaan rakennukseen reilut 100 m2. 

Maakuntakirjastolle on asetettu valtuustokaudelle 2012-2016 säästövelvoite, jota emme pysty saavuttamaan, jos emme jätä täyttämättä joidenkin eläköityvien virkailijoiden toimia (mm. Mustolan kirjastovirkailija). Toisaalta uusien kirjastotilojen käyttöaste olisi saatava mahdollisimman tehokkaaksi. Tämä on mahdotonta, jos emme siirry osittaiseen itsepalveluun. Sekä Korvenkylässä että uudessa Pontuksen kirjastossa voisimme toimia niin, että virkailija olisi paikalla palvelemassa koululaisia päivätunteina ja iltatunteina asiakkaat pääsisivät kirjastoon itsepalveluperiaatteella. Pontuksella tämä tarkoittaisi lisää asiointitunteja asiakkaille.

Kustannuksia tulisi Korvenkylän kirjaston osalta kameravalvontalaitteiden täydentämisestä, kirjastokortilla kirjautumisen mahdollistavien laitteiden hankinnasta sekä valaistusautomatiikasta. Pontukselle valvontalaitteistot voidaan asentaa valmiiksi rakennustöiden yhteydessä, mutta sinne pitäisi hankkia lainaus/palautusautomaatti ja rfid-tekniikka.

Kustannusarvio:

 

Haettava avustus:

 

Korvenkylän kirjasto:

Kulunvalvontalukija 2 x 1500 €

Kulunvalvonnan sisäyksikkö 3000 €

Valvontakamerat, ääni – ja valo-ohjaus 1500 €

Asennus 1500 €

Hävikinestoportit (3 porttiyksikköä, kaksi kulkuaukkoa) 6500 €

Yhteensä 15 500 €

Pontuksen kirjasto:

Kulunvalvontalukija 2 x 1500 €

Kulunvalvonnan sisäyksikkö 3000 €

Valvontakamerat, ääni – ja valo-ohjaus 3500 €

Asennus 1500

Hävikinestoportit (3 porttiyksikköä, kaksi kulkuaukkoa) 6500 €

Yhteensä 17 500 €

Haettava avustus yhteensä 33 000 €


Omarahoitusosuus

 

Pontuksen kirjasto:

Rakennukseen tuleva kameravalvontatekniikka 3000 €

Lainaus/palautusautomaatti 6000 €

Rfid-tekniikka:

  • työpisteen rfid-varustus 750 €
  • rfid-tarrat, 7000 kpl á 0,13 €, yht. 910 €
  • henkiöstökulut 2 kuukautta: kirjastoavustajan palkka 1800 €/kk, sivukuluineen ja lomarahoineen 2476 €/kk, yhteensä 4952 € (käytetyt kertoimet: sivukulut 31%, lomarahat 5 %).

Omarahoitusosuus yhteensä 15 612 €

 

Hankkeen kustannukset yhteensä 48 612 €

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Korvenkylän kirjaston omatoimitekniikan asennustyöt toteutettiin keväällä 2016. Kirjastossa oli jo valmiiksi valvontakameroita sekä lainaus/palautusautomaatti. Kirjasto- ja eteistilojen valvontaa parannettiin lisäämällä valvontakameroita. Omatoimista sisäänpääsyä varten ovet automatisoitiin ja kirjastoon rakennettiin valo- ja ääniohjaus.

Omatoimikirjasto aloitti toiminnan 30.5.2016. Aluksi paikalla oli päivittäin myös virkailija varmistamassa, että kaikki toimii oikein ja asiakkaat osaavat toimia itsenäisesti. Kesälomien aikaan, jolloin kirjasto on aiemmin ollut 4-5 viikkoa suljettuna, kirjastoa pystyi käyttämään omatoimisesti sen lisäksi, että virkailija oli paikalla 3 päivänä viikossa.

Korvenkylän kirjaston omatoimiaukioloajat ovat ma-su klo 7 – 21. Syksystä lähtien virkailija on paikalla päivittäin kuten aiemminkin, ma-ke 12-19 ja to-pe 10-16. Palveluaukioloaikoja ei siis ole supistettu.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston lainaus on lisääntynyt elokuun loppuun mennessä 8,8 % (kokonaislainaus tammikuu – elokuu 13 702, lisäys +1103). Lainausautomaatin käyttö on kasvanut puolella. Korvenkylän kirjaston lainausluvut ovat poikkeus lähikirjastojen joukossa, joista lähes kaikkien muiden lainausluvut ovat laskusuunnassa.

Asiakaspalaute on lähes poikkeuksetta ollut kiittävää: Asiakkaista on hienoa, että kirjastoon pääsee nyt melkeinpä milloin vain omien aikataulujen mukaan. Kirjaston kanssa samasta eteisaulasta mennään neuvolaan, ja myös neuvolan asiakkaat ja henkilökunta kiittelevät mahdollisuutta asioida kirjastossa neuvolakäynnin yhteydessä. Kirjastossa on myös kanta-asiakkaita, jotka ilmoittavat mahdollisista toimintahäiriöistä, joita on onneksi ollut vain vähän - lähinnä kirjautumisongelmia ulko-ovella. Mitään ilkivaltaa kirjastossa ei onneksi ole harrastettu.

Henkilökunnan havainto omatoimiaukioloajan vaikutuksesta on palveluaikojen hiljeneminen: Asiakkaat käyvät tasaisesti pitkin päivää ja ehkä osa päivittäinkin, mutta virkailijan ruuhkahuiput ja palvelun tarve on vähentynyt.

 Hankeavustus käytettiin pääosin Korvenkylän omatoimitekniikkaan. Lisäksi hankittiin Pontuksen kirjaston valmistumista ennakoiden lainaus/palautusautomaatti. 

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjastojen määrää lisätään vuosina 2017-2018,  koulutusta omalle ja alueen kirjastojen henkilökunnille järjestetään tammikuussa 2017.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 612
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 612
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 424
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 712
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi