Omatoimilehtisalista laajennettuihin palveluihin, jatko
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sallan kunnankirjasto
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
0400 927 890
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@salla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 5596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Kuvaus : 

Sallan kunnankirjasto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen (LAAVI/398/07.03.08/2014) Omatoimilehtisalista –laajennettuihin palveluihin hankkeeseen 26.3.2014. Hanketta on toteutettu kesän 2014 aikana. Tekniikkakustannusten ylittyessä arvioidun määrän, haetaan lisärahoitusta hankeen loppuun saattamiseksi.

Jatkohankkeen tavoitteena on avata Sallan kunnankirjaston lehtisali kaikille Lapin kirjastojen asiakkaille. Tällöin sisään kirjautumistekniikka kytketään kirjastokorttiin ja henkilökohtaiseen salasananumeroon. Ajatus on, että kaikki Lapin kirjastojen kortin omaavat pääsevät lehtilukusaliin ilman erillistä sopimusta. Kirjastojärjestelmän kanssa yhteen liitetty tekniikka ottaa kuvan jokaisesta sisääntulijasta, ja kirjastokortin avulla hänestä jää kirjautumisjälki järjestelmään. Näin lehtilukusalin asiakkaan ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta lehtisalilukusalin käytöstä kirjaston kanssa vaan oikeus lehtisalin käyttöön tulee automaattisesti kaikille Lapin kirjastojen asiakkaille.

Sisäänkäynti helpottaa jatkossa myös kirjastovirkailijoiden työtä, koska lähtevä- ja tuleva kirjastoaineisto, ns. Rekku-kuljetukset voidaan jatkossa jättää noudettavaksi ja haettavaksi lehtisalin sisäänkäyntiin, jonne kuljetusfirma pääsee kirjautumaan omalla kortilla, eikä Rekku-laatikoita tarvitse enää kuljettaa erilliseen kunnanviraston rakennukseen.

Jatkohankkeen toinen tavoite on lisätä kirjaston omatoimipalveluaikaa. Tämä mahdollistetaan hankkimalla kirjastosaliin lainaus/palautusautomaatti. Tällöin aamuvuoroon tuleva kirjastovirkailija avaa lehtisalin ja kirjastosalin välisen oven ja näin koko kirjaston aineisto on asiakkaiden omatoimikäytössä palautus/lainausautomaatin kautta ja kirjastovirkailija voi keskittyä muihin kirjastoammatillisiin tehtäviin. Omatoimiasiakkaat pääsevät sisälle kirjastoon lehtisalin sisäänkäynnin kautta kirjautumalla omalla kirjastokortillaan. Palautus/lainausautomaatti myös vapauttaa vähäistä henkilöstöresurssia kirjaston aineiston esille laittoon ja vinkkaukseen, tiedonhankinnan opastuksen ja neuvontaan sekä tietoyhteiskuntataitojen opetukseen.

Jatkohankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

1. Saatetaan loppuun omatoimilehtisalin avaamiseen vaadittavat tekniset toimenpiteet eli ostetaan sisään kirjautumistekniikka kirjastojärjestelmätoimittajalta sekä siihen tarvittavat laitteisto.

2. Hankitaan lainaus/palautusautomaatti omatoimikirjastokäytön mahdollistamiseksi.

3. Avataan ja markkinoidaan uudet kirjastopalvelut asiakkaille.

Näillä muutoksin Sallan kunnankirjasto pystyy vähäisellä henkilöstöresurssilla paremmin vastaamaan laajalla alueella asuvien kuntalaisten tarpeisiin mm. mahdollistamalla heidän omatoimisen lehtisalin ja oppimistilan (tila jo toteutettu, vaatii enää sisään kirjautumistekniikan toimintaan saattamisen) käytön, laajennetut aukioloajat koko kirjastoaineiston käyttöön ja henkilöstöresurssin suuntaamisen lainaus- ja palautustoiminnasta muihin kirjastoammatillisiin tehtäviin.

Aiemmat hankkeet: 

Omatoimilehtisalista –laajennettuihin palveluihin -hanke (LAAVI/398/07.03.08/2014), rahoituspäätös 26.3.2014.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimilehtisalin palveluista on tiedotettu Sallan kirjaston omilla verkkosivuilla, Lapin kirjastojen verkkokirjastossa ja paikallislehti Koti-Lapissa sekä kunnan omassa julkaisussa Koto-Salla -lehdessä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tällä hankkeella toteutettiin loppuun Sallan kirjaston lehtisalin muuttaminen omatoimilehtisaliksi. Avoin lehtisalipalvelun tarjoaja kilpailutettiin, ja valittu palveluntarjoaja toteutti omatoimilehtisalin teknisen palvelun niin, että palvelun tarjoaminen mahdollistui kaikille Lapin kirjastojen asiakkaille, koska lehtisaliin kirjautuminen tapahtuu käyttäen omaa kirjastokorttia ja henkilökohtaista salasananumeroa. Omatoimilehtisalin palveluaika on päivittäin 7 - 21.

Omatoimilehtisalin toteutus mahdollisti myös muun kirjastoaineiston saattamisen asiakkaille saataville aamuvuorolaisen tullessa töihin. Oman sisäänkäynnin kautta tulevat asiakkaat pääsevät nyt itsenäisesti palauttamaan ja lainaamaan kirjastoaineistoa hankkeessa hankitulla palautus-/lainausautomaatilla. Käytännössä kirjaston aukioloaika laajeni siis myös muun kuin lehtiaineiston osalta 2 tuntia/aukiolopäivä.

Lainaus-/palautusautomaatti on vapauttanut kirjastohenkilökunnan mekaanisesta lainaus-/palautustyöstä muihin kirjastoammatillisiin tehtäviin, kuten aineiston esille nostoon, aineistovinkkaukseen, kirjastotapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin. Myös asiakkaat ovat ottaneet lainaus/palautusautomaatin todella hyvin käyttöön.

Omatoimilehtisalin osalta on järjestetty avajaiset, sekä erilaisia esittelytilaisuuksia kolme kevään 2015 aikana. Henkilökohtainen markkinointi ja opastaminen palvelun käyttöön tapahtuu asiakaspalvelussa.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimilehtisalia markkinoidaan edelleen, että asiakkaat huomaisivat ottaa palvelun käyttöön entistä laajemmin. Lisäksi kirjastotilaa markkinoidaan yhdistyksille ja mm. kansalaisopistolle oppimistilaksi myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Myös yhteistyötä koulun kanssa vahvistetaan järjestämällä mm. vanhempainillat kirjastossa. Osallistujat voivat nyt lainata ja tarpeen tullen palauttaa kirjaston materiaalia hyväksikäyttäen lainaus/palautusautomaattia.

Kirjastohenkilökunnan henkilöstöresurssia suunnataan entistä enemmän kirjastoaineiston esille nostoon ja markkinointiin sekä tapahtumajärjestelyyn. Tämä mahdollistuu, koska aikaa vapautuu asiakaspalvelun lainaus/palautustoiminnosta lainausautomaatin ansiosta. Henkilökunnan tehtävänkuvia eri työvuoroissa on tarkistettu niin, että henkilökunta jalkautuu entistä enemmän hyllyjen väliin asiakkaiden saataville. Tähän kiinnitetään huomiota myös jatkossa.

Lähimmän kolmen vuoden tavoitteena on muuttaa kirjastotilaa niin, että omatoimikirjasto voi laajentua lehtisalista kirjastosalin puolelle. Käytännössä tämä vaatii lisäkameroita kirjastotilan puolelle  sekä hyllyjen järjestämistä uudella tavalla jotta kameravalvonta tilassa mahdollistuu.

Jatkotoimenpiteinä on tarkoituksena myös alkaa tarroittamaan uusi aineisto RFID-tarroilla, ja käyttää hyväksi Ylitornion RFID-hankkeessa tuotettuja palveluita eli esim. kännykkäsovellusta liittyen RFID-tekniikan suomiin mahdollisuuksiin aineistovinkkauksessa. Hankittu palautus-/lainausautomaatti tukee tekniikka, joten rahallisesti ei ole enää merkittävästä satsauksesta kyse vaan lähinnä toteutus vaatii henkilökunnalta aikaa ja paneutumista asiaan.

Lisätietoa: 

Omatoimilehtisali, jatko -hankkeelle on siirretty palveluiden osto kustannuksia hankkeen 1. vaiheesta.

Aloituspäivämäärä : 
28/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 275
Haettu muu avustus: 
€11 900
Saatu muu avustus: 
€10 100

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 500

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukainen.