Omatoiminen lehtisali
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Virtain kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Mäkitie 2
34800
Kirjaston puhelin : 
03 - 4851 290
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@virrat.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Virta
Y-tunnus : 
0206333-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
03 4851282
Sähköposti : 
outi.ylinen@virrat.fi
Kuvaus : 

Virtain kirjastolla on tarve lisätä lehtisalin aukioloaikoja. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite. Omatoimilehtisalin entistä laajemmilla aukioloajoilla saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilojen sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Lehtisalin sijainti on hyvä ja mahdollistaa omatoimisuuden käyttöönoton ilman, että kiinteistöön tarvitsee tehdä suuria muutostöitä.

Omatoimilehtisalin käyttöönoton lisäksi on tavoitteena laatia kokonaissuunnitelma, jonka avulla voidaan lähivuosina viedä eteenpäin omatoimisuutta palvelurakenteena koko kirjaston osalta. Tämä on tärkeää, jotta  tilojen ja kokoelmien käyttöä saadaan edelleen tehostettua ja henkilöstövoimavarat rutiinitöistä asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämiseen.

Resurssit ja mahdollisuudet kehittää palveluja ovat vähentyneet ja tämä näkyy toiminnassa. Kirjastotoimenjohtajan tehtäviä on pari viime vuotta hoidettu sijaisjärjestelyin tai otona ja ajaksi 1.4.-31.12.2015 on tehty Ruoveden kunnan kanssa sopimus, jolla ostetaan 40% kirjastonjohtajan työajasta. Sopimuksen jatkosta ei ole päätetty. Käytännössä voimavarat ovat vähentyneet yhdellä henkilötyövuodella.

Lisäksi suuren muutoksen kirjaston arkeen on tuonut kaupunginkirjaston yhteydessä, samoissa tiloissa toimineen Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain kirjaston toiminnan päättyminen joulukuussa 2014. Tilat ovat nyt vajaakäytöllä ja suunnittelu vapaaksi jääneiden tilojen jatkokäytöstä on edelleen kesken. Kirjastolle tämä tarkoittaa merkittävästi kasvaneita tilakustannuksia.

Avustusta haetaan omatoimisuuden mahdollistavan ohjelmiston ja sisäänkirjautumisyksikön hankkimiseen, kameravalvonnan laajentamiseen sekä koko kirjastoa koskevan kokonaiskartoituksen laatimiseen omatoimisuuden laajentamiseksi. Omarahoitusosuus muodostuu taloteknisistä töistä ja tarvikkeista sekä henkilöstön työajasta liittyen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja tiedotukseen sekä asiakkaiden opastamiseen

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.