Omatoiminen lisäpalvelu
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Orimattilan kirjaston tunnelmakuva. Henna Tarkiainen.
Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Kirjaston puhelin : 
0401864840
Kirjaston sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Orima
Y-tunnus : 
0129920-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
0401864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Hankkeen tavoite: 

Orimattilan kaupunki on vähentänyt säästösyistä kirjaston henkilökunnan minimiin. Aukioloaikoja on jouduttu supistamaan niin, etteivät ne enää millään muotoa vastaa kaupunkilaisten tarpeisiin. Omatoimisella lisäpalvelulla pyritään palauttamaan kirjastopalvelujen saatavuus ja ajanmukaistamaan tilankäyttö. Aukioloajat lisääntyvät vuoden 2017 aikana 31:sta tunnista 98:aan tuntiin. Kirjastotilan ja kokoelman käyttömahdollisuudet saadaan siten vastaamaan tämän päivän tarpeita ja Orimattilan laajalle alueelle levinnyt asukaskunta pääsee kirjastopalvelujen pariin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omatoimikäyttöä seurataan tilastoin ja kirjaston sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2017 on asiakaskysely.

Kuvaus : 

Orimattilan kirjastotilat on toteutettu 1990-luvulla, jolloin käyttötarpeet poikkesivat varsin suuresti nykyisistä. Omatoimisen lisäpalvelun tarjoamiseksi kirjastotilaan tarvitaan ajanmukaiset ja valvontaa helpottavat hyllyt (40 000 €/Orimattilan kaupunki), mittavat sähkötyöt sekä hätäpoistumistie (60 000 €/ Orimattilan kaupunki) sekä projektityöntekijä aineiston päivittämiseen (15 000 €/ Orimattilan kaupunki).

Omatoiminen palvelu edellyttää hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmän hankintaa. Orimattilan kirjaston aineisto suojataan RFID -järjestelmällä ja nykyisen lainaus- ja palautusautomaatin oheen hankitaan älyhylly palautuksille. Tarvittavien teknisten valmiusten kustannusarvio on 35 000 euroa ja sen hankintaan haemme AVI:lta avustusta toivotun lisäpalvelun toteuttamiseksi.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Omatoimea varten hankittiin Mikro-Väylältä kulunvalvonta ja asiakaspääte.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Orimattilan kirjaston omatoimipalvelu alkoi syyskuussa 2017. Käyttöaste ylitti odotukset ja etenkin viikonloppuisin omatoimipalvelua käytetään edelleen paljon. Omatoimisopimuksia on solmittu lähes 2000.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
01/09/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€115 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€150 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.