Omatoiminen lisäpalvelu
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Orimattilan kirjaston tunnelmakuva. Henna Tarkiainen.
Orimattilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lahdentie 65
16300
Bibliotekets telefonnummer : 
0401864840
Bibliotekets e-postadress : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-kod : 
FI-Orima
FO-nummer : 
0129920-0
Ansvarsperson : 
Kirsi Lähde
Telefonnummer : 
0401864840
E-post : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Projektets målsättning: 

Orimattilan kaupunki on vähentänyt säästösyistä kirjaston henkilökunnan minimiin. Aukioloaikoja on jouduttu supistamaan niin, etteivät ne enää millään muotoa vastaa kaupunkilaisten tarpeisiin. Omatoimisella lisäpalvelulla pyritään palauttamaan kirjastopalvelujen saatavuus ja ajanmukaistamaan tilankäyttö. Aukioloajat lisääntyvät vuoden 2017 aikana 31:sta tunnista 98:aan tuntiin. Kirjastotilan ja kokoelman käyttömahdollisuudet saadaan siten vastaamaan tämän päivän tarpeita ja Orimattilan laajalle alueelle levinnyt asukaskunta pääsee kirjastopalvelujen pariin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Omatoimikäyttöä seurataan tilastoin ja kirjaston sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2017 on asiakaskysely.

Projektbeskrivning : 

Orimattilan kirjastotilat on toteutettu 1990-luvulla, jolloin käyttötarpeet poikkesivat varsin suuresti nykyisistä. Omatoimisen lisäpalvelun tarjoamiseksi kirjastotilaan tarvitaan ajanmukaiset ja valvontaa helpottavat hyllyt (40 000 €/Orimattilan kaupunki), mittavat sähkötyöt sekä hätäpoistumistie (60 000 €/ Orimattilan kaupunki) sekä projektityöntekijä aineiston päivittämiseen (15 000 €/ Orimattilan kaupunki).

Omatoiminen palvelu edellyttää hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmän hankintaa. Orimattilan kirjaston aineisto suojataan RFID -järjestelmällä ja nykyisen lainaus- ja palautusautomaatin oheen hankitaan älyhylly palautuksille. Tarvittavien teknisten valmiusten kustannusarvio on 35 000 euroa ja sen hankintaan haemme AVI:lta avustusta toivotun lisäpalvelun toteuttamiseksi.

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Omatoimea varten hankittiin Mikro-Väylältä kulunvalvonta ja asiakaspääte.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Orimattilan kirjaston omatoimipalvelu alkoi syyskuussa 2017. Käyttöaste ylitti odotukset ja etenkin viikonloppuisin omatoimipalvelua käytetään edelleen paljon. Omatoimisopimuksia on solmittu lähes 2000.

Projektet börjar : 
01/01/2017
Projektet avslutas : 
01/09/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€35 000
Egen finansiering: 
€115 000
Budget sammanlagt: 
€150 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€38 000
Egen finansiering: 
€23 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.