Omatoiminen tila ja toiminta - käyttäjälähtöisen omatoimikirjaston kehittäminen
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Toenperän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Mutalantie 3 A
79600
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
0401615017
Sähköposti : 
liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rantasalmella on tunnistettu tarve toteuttaa kirjastokonsepti, joka mahdollistaa sekä itsepalveluasioinnin että osallistavan tapahtumatuotannon, jota tilassa on jo kokeiltu onnistuneesti. Myös kirjastossa sijaitseva kunnan neuvonta ohjaa tilaan uudenlaisia asiakasvirtoja varsinkin lomakausina.

Kunta on alustavasti sitoutunut kunnantalolla sijaitsevan kirjaston rakenteellisten muutosten toteutukseen (TA2018) niin, että kirjasto voi kehittää rinnan sekä omatoimiasiointia että kirjaston yhteisöllistä toiminnallisuutta.

Hanke kuuluu teemaan 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus: Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärän merkittävä kasvu.

Lainausmäärien kasvu tai pysyminen ennallaan eli proaktiivinen ennakointi lainauslukujen laskuun.

Uusien pysyvien tapahtumakonseptien synty ja vakiintuminen (omatoimiryhmät).

Kirjastotilan käyttöasteen nousu.

Kuvaus : 

Kirjaston omatoimikehitys toteutetaan kolmivaiheisena vuosina 2018 - 2019 (osiot A, B ja C).

A. Omatoimikirjasto paikallisiin tarpeisiin - käyttäjäkartoitus ja käyttäjävaatimusten määrittely
Kirjasto järjestää kolme työpajaa, joissa kartoitetaan lasten ja nuorten, yhdistystoimijoiden sekä muiden kirjastoasiakkaiden toiveet kirjaston omitoimipalveluille. Lasten ja nuorten osio toteutetaan Rantasalmen peruskoulun ja lukion kanssa ja kolmannen sektorin tarpeita kartoittava yhdistystoimijaosio Virtaa Rantasalmelle -hankkeen kanssa.

Toteutus: 04-05/2018
Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja, toteutuksessa mukana kirjastonhoitaja

B. Palvelujen konseptointi
Kirjasto laatii yhdessä Järvi-Saimaan Palvelujen kanssa luonnoksen toteutettavasta tilauudistuksesta. Tavoitteena on tilan turvallisuus sekä monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Konsepti evaluoidaan ennen toteutusta potentiaalisten käyttäjien (nykyiset asiakkaat, ei-käyttäjät) kanssa.

Toteutus: 06-09/2018
Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja

C. Rakenteelliset uudistukset ja uuden teknologian käyttöönotto
Kunta toteuttaa (Järvi-Saimaan Palvelut) rakenteelliset tilauudistukset (10-12/2018), jonka jälkeen kirjastotilaan asennetaan omatoimikirjaston vaatima kulunvalvonta- ja turvallisuuslaitteisto sekä automaattisten lainauspalvelujen vaatimat sovellukset, ohjelmistot ja laitteistot (01-02/2019).

Arvio rakenteellisista muutoksista kirjastosalissa ja yleisötiloissa: kirjastosalin sisäovien vaihto, kirjastosalin ja henkilökunnan työtilojen välisen seinän rakentaminen, lasten osaston väliseinän purku, asiakkaiden sosiaalitilojen (wc) kunnostaminen, mm. automaattihanat, sekä asiakaspalvelupisteen ja neuvonnan uudelleensijoitus

Toteutus: 10/2018-02/2019
Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja, toteutuksessa mukana kirjastovirkailija

Täysi omatoimikirjasto otetaan käyttöön viimeistään 03/2019.

Uudistuksen jälkeen Rantasalmen kirjasto palvelee käyttäjätarpeiden kartoituksessa tunnistettujen aikataulujen mukaisesti omatoimisena asiointikirjastona ja omatoimipalveluaikojen ulkopuolella omatoimisena tapahtumakirjastona.

Asiakaspalveluajat säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€27 890
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 140
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000