Omatoimipalveluita Toivakkaan
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Toivakan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Iltaruskontie 4
41660
Kirjaston puhelin : 
050-5517515
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@toivakka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tovku
Y-tunnus : 
0177201-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Vihinen
Puhelin : 
050-5517515
Sähköposti : 
anne.vihinen@toivakka.fi
Kuvaus : 

Toivakan kirjaston palveluita aiotaan kehittää avaamalla asiakkaille omatoimipalvelukirjasto varsinaisten aukioloaikojen lisäksi. Jo toimivista omatoimipalveluista on saatu kirjastoissa hyviä kokemuksia ja vähenevien henkilökuntaresurssien vuoksi halutaan ottaa käyttöön uusien tekniikoiden antamat mahdollisuudet. Omatoimipalvelukonseptissa tilassa täytyy huomioida esteetön pääsy, pääsyn valvonta ja kirjastorutiinien automatisointi käyttäjille mahdollisimman helpoiksi. Kirjaston yhteydessä on myös sali, jota käytetään näyttelytilana sekä kunnan ja järjestöjen kokoontumistilana. Aukiolojen laajeneminen hyödyttää myös salin käyttäjiä ja tilat saadaan hyötykäyttöön tehokkaammin. Myös kesäaikana voidaan hyödyntää omatoimipalveluita ja mahdollisesti välttyä sulkuajoilta. Kesällä asiakkaina käy monia kesäasukkaita, jotka ovat olleet tyytyväisiä saadessaan kirjastopalveluita mökkipaikkakunnalta.

Omatoimipalvelukirjastoon hankitaan lainaus-palautusautomaatti ohjelmineen, kuittikirjoittimineen ja kalusteineen, tilojen kulunvalvontajärjestelmä tarvittavine laitteineen, ohjelmistoineen ja töineen. Valvontakameroita hankitaan 4 - 5 kpl, automatisoitu kuulutusjärjestelmä hankitaan ilmoittamaan tilan sulkemisesta. Sisäänkäynnin yhteyteen hankitaan hälytinportit, aineiston suojauksessa varaudutaan tulevaisuudessa RFID-tekniikan käyttöönottoon. Tilojen valaistukseen hankitaan automaattiset valojen sytytys- ja sammutusmekanismit, muita muutostöitä tulee uusien sähköpistokkeiden ja kaapelointien ja tietoliikenneyhteyksien lisäämisen myötä. Asiakaskäytössä oleviin tietokoneisiin asennetaan sähköinen ajanvarausjärjestelmä.

Hälytys/vartiointipalvelut on tarkoitus yhdistää kuntaan suunnitteilla olevaan päivystysjärjestelmään. Vartiointiliikettä ei paikkakunnalla ole.

Hankinnat on tarkoitus toteuttaa vaiheittain hankkimalla aluksi lainaus-palautusautomaatti, ja totuttaa asiakkaat sen käyttöön. Toisessa vaiheessa tarkoitus on hankkia muut laitteistot, jonka jälkeen omatoimipalvelut ovat kirjastokortilla ja tunnusluvulla käytettävissä.

 

Aiemmat hankkeet: 

Vastaavanlaisia hankkeita on kunnissa useita jo toteutuneita sekä uusia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimikirjasto aloitti toimintansa 1.6.2015. Normaalien palveluaikojen (20 h) lisäksi asiakkaat pääsevät kirjastoon omatoimiaikoina, joita on 70 tuntia viikossa.
Kirjastoon asennettiin lainaus/palautusautomaatti RFID-lukijalla, kulunvalvontalaitteisto, kattava kameravalvonta sekä valaistusautomatiikkaa. Tiloissa on automaattinen kuulutusjärjestelmä.

Kunnan omana työnä tehtiin kaluston muutoksia, osittain sähkötöitä ja kaapelointeja, muutoin omatoimikirjasto toteutettiin kokonaishankintana suunnitteluineen ja asennuksineen. Kunnan päivystysrinki hoitaa omatoimikirjaston mahdollisia häiriötilanteita. Omatoimikirjaston myötä kirjaston aukioloajat laajenivat huomattavasti ja tilat ovat entistä paremmin kuntalaisten käytössä. Omatoimiasioinnin ikärajaksi asetettiin 15 vuotta. Asiakkailla on ollut mahdollisuus antaa avointa palautetta omatoimikirjastosta ja palaute on ollut erittäin positiivista ja kiittävää. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kirjaston kävijämäärät ovat kasvaneet ja lainaus hieman noussut edellisestä vuodesta. Automaatilla lainataan n. 30 % lainoista.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjaston vaikutusta kirjastopalveluihin Toivakassa arvioidaan vielä v. 2016 erillisellä asiakaskyselyllä. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 571
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 571
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Ks. perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusta ei voi käyttää kalusteiden hankintaan.

 
okm
avi