Omatoimipalvelut Kortesjärven kirjastoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kauhavan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 88
62200
Yhteyshenkilön nimi : 
Taneli Tolppanen
Puhelin : 
050 371 4690
Sähköposti : 
taneli.tolppanen@kauhava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kortesjärven kirjasto on ainoa Kauhavan lähikirjastoista, joka ei vielä toimi omatoimikirjastona, ja jossa ei ole lainaus- ja palautusautomaattia. Itsepalvelukirjasto tuo tasapuolisesti kirjastopalvelut ja kirjastotilan avoimeksi kaikille kauhavalaisille. Teemana elinikäinen oppiminen; kirjastotilan avoimuuden ja saavutettavuuden parantaminen luo uusia mahdollisuuksia ja lainauksen automatisointi lisää työntekijöiden työpanoksen ohjautumista asiantuntijatyöhön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastokäyntien ja kirjastolainojen määrän kehittyminen. Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten määrä kirjastossa.

Kuvaus : 

Hankkeen aikana Kortesjärven kirjastoon hankitaan ja asennetaan lainausautomaatio ja omatoimikirjaston vaatima tekniikka. Lainausautomaation ja omatoimikirjaston asennus toteutetaan vuonna 2018. Hankkeen aikana suunnitellaan Kortesjärven kirjaston tulevaisuuden visiota ja toimintaa; miten kirjaston asiakaspalvelu toteutetaan ja miten henkilökunnan osaaminen ja asiantuntemus ohjataan tehokkaasti asiakkaita palvelevaan suuntaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi