Omatoimipalvelut Kortesjärven kirjastoon
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kauhavan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppatie 88
62200
Ansvarsperson : 
Taneli Tolppanen
Telefonnummer : 
050 371 4690
E-post : 
taneli.tolppanen@kauhava.fi
Projektets målsättning: 

Kortesjärven kirjasto on ainoa Kauhavan lähikirjastoista, joka ei vielä toimi omatoimikirjastona, ja jossa ei ole lainaus- ja palautusautomaattia. Itsepalvelukirjasto tuo tasapuolisesti kirjastopalvelut ja kirjastotilan avoimeksi kaikille kauhavalaisille. Teemana elinikäinen oppiminen; kirjastotilan avoimuuden ja saavutettavuuden parantaminen luo uusia mahdollisuuksia ja lainauksen automatisointi lisää työntekijöiden työpanoksen ohjautumista asiantuntijatyöhön.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastokäyntien ja kirjastolainojen määrän kehittyminen. Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten määrä kirjastossa.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen aikana Kortesjärven kirjastoon hankitaan ja asennetaan lainausautomaatio ja omatoimikirjaston vaatima tekniikka. Lainausautomaation ja omatoimikirjaston asennus toteutetaan vuonna 2018. Hankkeen aikana suunnitellaan Kortesjärven kirjaston tulevaisuuden visiota ja toimintaa; miten kirjaston asiakaspalvelu toteutetaan ja miten henkilökunnan osaaminen ja asiantuntemus ohjataan tehokkaasti asiakkaita palvelevaan suuntaan.

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/05/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 000
Egen finansiering: 
€9 500
Budget sammanlagt: 
€33 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000