Omatoimisuus onnistuu Kannonkoskella
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pekka Termonen Renkaan teksti: Muuta maailmaa ommel kerrallaan.
Kannonkosken kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 2 C
43300
Kirjaston puhelin : 
044 459 6180
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kannonkoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanno
Y-tunnus : 
0175798-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Aho
Puhelin : 
044 459 6180
Sähköposti : 
kirjasto@kannonkoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimisuuden toteutuminen Kannonkosken kirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukioloaikojen lisääntyminen tuntimääräisesti ja kirjaston aukiolo jokaisena päivänä viikossa.

Kuvaus : 

Kirjasto varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä, kameroilla, sähkölukolla ja lainausautomaatilla, mahdollisesti myös palautusautomaatilla.

Omatoimisuudella voimme tarjota asiakkaillemme pidemmät aukioloajat. Uskomme uuden toimintamallin lisäävän kirjaston käyttöä ja tuovan uusia asiakkaita. Voimme parantaa palvelua aika pienin lisäkustannuksin. Kirjasto voisi täten olla avoinna esim.  maanantaista perjantaihin klo 8-21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-15. Henkilökuntaa olisi edelleen paikalla viitenä päivänä viikossa ja myös iltaisin.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alkuperäinen toiminnan kuvaus:Kirjasto varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä, kameroilla, sähkölukolla ja lainausautomaatilla, mahdollisesti myös palautusautomaatilla.

Omatoimisuudella voimme tarjota asiakkaillemme pidemmät aukioloajat. Uskomme uuden toimintamallin lisäävän kirjaston käyttöä ja tuovan uusia asiakkaita. Voimme parantaa palvelua aika pienin lisäkustannuksin. Kirjasto voisi täten olla avoinna esim.  maanantaista perjantaihin klo 8-21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-15. Henkilökuntaa olisi edelleen paikalla viitenä päivänä viikossa ja myös iltaisin.

Toteutuminen: Kirjasto varusteltiin kulunvalvontajärjestelmällä, kameroilla, sähkölukolla sekä lainaus- ja palautusautomaatilla. Omatoimisuuden myötä pidensimme aukioloaikoja niin, että kirjasto on nyt auki joka päivä klo 07-21, henkilökuntaa on paikalla viitenä päivänä viikossa ja kahtena iltana, kuten ennenkin. Perjantain työajasta osa on pyhitetty sisätyöajaksi taustatyön tekemistä varten. Kirjaston käyttö ja lainamäärät ovat lisääntyneet ja olemme saaneet uusia asiakkaita mm. kesäasukkaista ja viikonloppu-Kannonkoskisista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimikirjaston palveluista on tiedotettu kirjaston omilla kotisivuilla ja paikallisessa Kannonkoskinen-julkaisussa sekä paikallislehdissä Sampossa ja Viiden Kunnan Sanomissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Käytännön toimenpiteinä kirjastossa toteutettiin tarvittavat muutostoimet omatoimikirjaston mahdollistamiseksi, kirjastoon asennettiin kulun valvontajärjestelmä ja laadittiin uudet käyttösäännöt kirjaston omatoimikäytölle. Henkilökunta koulutettiin omatoimikirjaston käyttöön ja taustajärjestelmien hallintaan. Omatoimea on mainostettu paikallislehdissä ja koululaisryhmiä on opastettu omatoimikirjaston käyttöön. Toiminta on vakiinnutettu osaksi kirjaston palvelua. Hankebudjetin tarkennus ja toimenpiteet liittyen kirjaston tilan teknisiin muutoksiin ja toteutukseen tehtiin yhteistyössä kunnan oman teknisen toimen kanssa. Aukioloaikojen lisääntyminen on jo nyt näkynyt lainamäärien nousuna ja kävijämäärän lisääntymisenä. Omatoimikirjasto on otettu vastaan positiivisesti ja sillä on ollut kirjaston imagoa nostava vaikutus.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Alkuperäinen suunnitelma toteuttaa hanke vuoden 2015 aikana ei toteutunut kustannusarvion riittämättömyyden vuoksi ja kunnan omarahoitusosuutta hankkeeseen lisättiin alkuperäisestä reilusti vuodelle 2016, jotta hanke päästiin toteuttamaan. Kustannusarvion virhearviointiin vaikuttivat mm. omatoimikirjastoratkaisun liian alhaiseksi arvioitu hinta sekä kirjaston vaatimien muutostöiden (hätäpoistumisteiden muuttaminen, sähkölukot, yläkerran portaikon lukitseminen ja valojen automatisointi) huomiotta jättäminen. Vuodelle 2016 teimme uuden kustannusarvion, jonka avulla hanke päästiin viemään loppuun määräajassa vuoden 2016 aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 055
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 055
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi